• Tartalom

16/2018. (XII. 19.) PM rendelet

16/2018. (XII. 19.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról1

2019.12.12.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában, 10. alpont b) pontjában, 13. és 14. alpontjában, 16. alpont b) pontjában, 19. alpont a) pontjában, 21. alpontjában, 27. és 28. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. mellékletében meghatározott, a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait az 1–9. melléklet tartalmazza.

2. § Ha az e rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekintetni.

3. § Ha törvény vagy kormányrendelet központi költségvetésből juttatott támogatás jogszabálysértés esetén történő csökkentését, valamint ugyanezen jogszabálysértés miatt ennek megfelelő mértékű összeg központi költségvetésbe történő befizetését írja elő, a Magyar Államkincstár

a) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt módon csökkentett összegű központi költségvetési támogatást folyósít, valamint

b) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt fizetési határidő megszegése esetén, az adók módjára történő behajtás érdekében megkeresi az állami adóhatóságot.

4. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

5. §2

1. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez3

I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támoga-
tás
biztosítá-
sának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafize-
tés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finanszíro-
zott költség-
vetési
támogatás közre-
működő
szervezete

1.

 

Pártok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

000187

 

 

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló
1989. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Párt tv.) 5. §-a alapján a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség támogatása

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

 

 

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

4.

000220

 

 

Magyar Szocialista Párt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Magyar Szocialista Párt támogatása

Magyar Szocialista Párt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

5.

294102

 

 

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt támogatása

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

6.

294113

 

 

Lehet Más a Politika

A Párt tv. 5. §-a alapján a Lehet Más a Politika támogatása

Lehet Más a Politika

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

7.

000208

 

 

Kereszténydemokrata Néppárt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Kereszténydemokrata Néppárt támogatása

Keresztény-demokrata Néppárt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

8.

347451

 

 

Demokratikus Koalíció

A Párt tv. 5. §-a alapján a Demokratikus Koalíció támogatása

Demokratikus Koalíció

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

9.

347462

 

 

Párbeszéd Magyarországért Párt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Párbeszéd Magyarországért Párt támogatása

Párbeszéd Magyarországért Párt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

10.

 

 

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

375473

 

 

Momentum Mozgalom

A Párt tv. 5. §-a alapján a Momentum Mozgalom támogatása

Momentum Mozgalom

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

12.

375484

 

 

Magyar Kétfarkú Kutyapárt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Magyar Kétfarkú Kutyapárt támogatása

Magyar Kétfarkú Kutyapárt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

13.

 

Pártalapítványok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

253967

 

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatása

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

Kincstár

15.

253956

 

Táncsics Mihály Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Táncsics Mihály Alapítvány támogatása

Táncsics Mihály Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

16.

301091

 

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány támogatása

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

17.

294235

 

Ökopolisz Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján az Ökopolisz Alapítvány támogatása

Ökopolisz Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

18.

271745

 

Barankovics István Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Barankovics István Alapítvány támogatása

Barankovics István Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

19.

348017

 

Megújuló Magyarországért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Megújuló Magyarországért Alapítvány támogatása

Megújuló Magyarországért Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

20.

349528

 

Új Köztársaságért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján az
Új Köztársaságért Alapítvány támogatása

Új Köztársaságért Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

21.

265823

 

Tartalék

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Momentum Mozgalom által létrehozandó Pártalapítvány támogatása

Momentum Mozgalom által létrehozandó Pártalapítvány

 

 

Átcsoportosítással a Kormány a Kvtv. 46. §
(3) bekezdése alapján.

 

 

Kincstár

 

 

22.

376062

 

Savköpő Menyét Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Savköpő Menyét Alapítvány támogatása

Savköpő Menyét Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

23.

 

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

303580

 

Közszolgálati hozzájárulás

A közszolgálati média működtetése, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Média tv.) rögzített médiapolitikai célok megvalósítása.

Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap

 

 

A Kincstár által a Média tv. 136. § (4) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

25.

379306

 

Televíziós Film Mecenatúra támogatása

A médiaszolgáltatásban bemutatásra szánt filmalkotások és filmsorozatok pályázati úton történő támogatása a Média tv. 137/F. § (1) bekezdése és 137/G. §-a alapján.

Televíziós Film Mecenatúra

 

 

A Kincstár általi utalás a Televíziós Filmkollégium – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jóváhagyását bíró – rendelkezéséhez igazodóan.

 

 

Kincstár

 

 

2. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támo-
gatás
biztosí-
tásának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finanszí-
rozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

285012

 

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és feladatainak támogatása.

Helyi nemzetiségi önkormányzatok

Jog-
szabály alapján

Igen

Vissza nem térítendő támogatás formájában.

 

 

Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

 

 

3. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támo-
gatás
biztosí-
tásának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebo-
nyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszí-
rozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

031194

 

K-600 hírrendszer működtetésére

Az előirányzat célja a K-600 távközlési és informatikai rendszer fenntartása, működtetésének és fejlesztésének biztosítása.

A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltató

 

 

Közszolgáltatási szerződés, közvetlen kifizetés, egy összegben vagy részletekben, előleg nyújtásával

A közszolgáltatási szerződésben előírtak szerint amennyiben az előlegszámla összege magasabb, mint a végszámla összege, úgy a különbözetet a központi szolgáltató a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint visszafizeti.

Késedel-
mes teljesítési, hibás teljesítési, illetve meghiú-
sulási kötbér a közszol-
gáltatási szerző-
dés alapján

Belügy-
minisztérium

 

 

4. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XV. Pénzügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításá-
nak
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafi-
zetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finanszíro-
zott költség-
vetési
támogatás közre-
működő
szervezete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

297102

 

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

Év közben meghozott kormányzati döntésekből következő feladatok finanszírozása és az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó költségvetési bevételek pótlása

Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, központi kezelésű előirányzatok

 

 

A Kormány egyedi határozata alapján, előirányzat átcsoportosításként.

Az előirány-
zat-átcsopor-
tosításról szóló Korm. határo-
zatban meghatá-
rozott időpont.

 

 

 

 

4.

271734

 

 

Országvédelmi Alap

Az államháztartási egyenlegcél teljesülését veszélyeztető kockázatok tompítása

A Kormány döntése alapján

 

 

Esetleges felhasználásról a Kvtv. 19. §-ának
(2)-(4) bekezdése alapján a Kormány dönt.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

Céltartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

329928

 

 

 

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatottak részére a tárgyévben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetése.

Költségvetési szervek, egyházi jogi személyek

A Kvtv. 4. § (1) bekezdése szerint, a Kormány egyedi határozata

 

A Kormány egyedi határozata alapján, előirányzat átcsoportosításként.

Az előirány-
zat-
átcsopor-
tosításról szóló Korm. határo-
zatban meghatá-
rozott időpont.

 

 

 

 

7.

235149

 

 

 

Különféle kifizetések

A Kvtv. 4. § (2) bekezdése szerinti célok

A Kvtv. 4. §
(2) bekezdése szerinti szervek

A Kvtv. 4. § (2) bekezdése szerint, a Kormány egyedi határozata vagy az államháztar-
tásért felelős miniszter intézkedése

 

Előirányzat átcsoportosítás

Előirány-
zat módosí-
tással, az intézke-
désben meghatá-
rozottak szerint

 

 

 

 

8.

352239

 

 

 

Ágazati életpályák és bérintézkedések

A Kvtv. 4. § (3) bekezdése szerint, a jogszabály alapján járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetése.

Költségvetési szervek, önkormányzatok, fejezeti kezelésű előirányzatok

Az államháztar-
tásért felelős miniszter intézkedése

 

Előirányzat átcsoportosítás

Előirány-
zat módosí-
tással, az intézke-
désben meghatá-
rozottak szerint

 

 

 

 

9.

375373

 

 

 

Közszolgáltatások fejlesztése

A Kvtv. 4. § (6) bekezdése szerinti célok

A Kvtv. 19. §
(9) bekezdés szerinti fejezetek

A Kvtv. 4. § (6) bekezdése szerint, a Kormány egyedi határozata

 

A Kormány egyedi határozata alapján, előirányzat átcsoportosításként

Az előirány-
zat- átcsopor-
tosításról szóló Korm. határo-
zatban meg-
határozott időpont.

 

 

 

 

10.

375739

 

 

Beruházás Előkészítési Alap

Az állami beruházások megvalósításának elősegítése, a beruházások előkészítési folyamatának javítása.

A Kormány döntése alapján

 

 

A Kormány egyedi határozata alapján, előirányzat átcsoportosításként

Az elő-
irányzat-
átcsopor-
tosításról szóló Korm. határo-
zatban meg-
határozott időpont.

 

 

 

 

5. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

1

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszí-
rozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Közszolgáltatások ellentételezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

303868

 

 

 

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

A vasúti pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény
28. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, vasúti pályaműködtetést végző társaságok

A költségtérítés havonta folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a társasággal kötött pályaműködtetési szerződés záradékában határozza meg.

 

A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől

számított 15 napon belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) folyósítja.

 

 

Innová-
ciós és Tech-
nológiai Minisz-
térium (a továb-
biakban: ITM)

 

 

5.

348273

 

 

 

Vasúti személyszállítási közszolgáltatá-sok költségtérítése

A vasúti személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi
XLI. törvény
(a továbbiakban: Sztv.) 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, vasúti személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok

A költségtérítés havonta folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a társasággal kötött vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés záradékában határozza meg.

Igen

A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől

számított 15 napon belül a NAV folyósítja.

 

 

ITM

 

 

6.

348284

 

 

 

Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatá-sok költségtérítése

Az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése.

Az Sztv. 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, autóbusszal helyközi személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok

A költségtérítés folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az autóbusszal személyszállítási közszolgáltatást végző társasággal kötött közszolgáltatási szerződés záradékában határozza meg.

Igen

A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől

számított 15 napon belül a NAV folyósítja.

 

 

ITM

 

 

7.

348295

 

 

 

Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítései-
nek elszámolása

A vasúti személyszállítási közszolgáltatás korábbi költségtérítései elszámolásából fennmaradt költségtérítési igények megtérítése.

Az Sztv. 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, vasúti személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok

A költségtérítés folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a társasággal kötött vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés záradékában határozza meg.

 

A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől

számított 15 napon belül a NAV folyósítja.

 

 

ITM

 

 

8.

359595

 

 

 

Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése

Az elővárosi személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése.

Az Sztv. 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, elővárosi személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok

A költségtérítés folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a társasággal kötött elővárosi személyszállítási közszolgáltatási szerződés záradékában határozza meg.

Igen

A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől

számított 15 napon belül a NAV folyósítja.

 

 

ITM

 

 

9.

059262

 

Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása

A költségvetési támogatás a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. által kifizetett, az uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékokat és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségeket téríti meg.

Bányavagyon-
hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.

Utólagos utalványozás havonta

 

A folyósításról havi elszámolás alapján a NAV gondoskodik.

 

 

ITM

 

 

6. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet központi kezelésű előirányzatai
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támoga-
tási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrás-
ból finan-
szíro-
zott költség-
vetési
támo-
gatás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Családi támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

003539

 

 

 

Családi pótlék

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Cst.) meghatározott célok megvalósítása.

A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzatok folyósítása
- a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincs-
tár

 

 

5.

018911

 

 

 

Anyasági támogatás

A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása.

A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzatok folyósítása
- a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincs-
tár

 

 

6.

011462

 

 

 

Gyermekgondo-
zást segítő ellátás

A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása.

A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzatok folyósítása
- a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincs-
tár

 

 

7.

226099

 

 

 

Gyermekneve-
lési támogatás

A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása.

A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzatok folyósítása
- a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincs-
tár

 

 

8.

245623

 

 

 

Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R1.) meghatározott cél.

Az R1.-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzatok folyósítása
- a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján -
a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincs-
tár

 

 

9.

267434

 

 

 

Életkezdési támogatás

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvényben (a továbbiakban: Fétám. tv.) meghatározott cél.

A Fétám. tv-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

A Kincstár a kifizetéseket a Fétám. tv. alapján teljesíti.

 

 

Kincs-
tár

 

 

10.

265990

 

 

 

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott cél.

A Gyvt.-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

A Kincstár az előirányzat folyósítását a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.)
68. §-a, 68/B. §-a és
68/D-E. §-a alapján, továbbá a támogatások teljesítéséhez igazodóan végzi.

 

 

Kincs-
tár

 

 

11.

329851

 

 

 

Gyermektartás-díjak megelőlegezése

A Gyvt.-ben meghatározott cél.

A Gyvt.-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

A Kincstár az előirányzat folyósítását a Gyer.
69-76. §-a alapján végzi.

 

 

Kincs-
tár

 

 

12.

 

 

 

Korhatár alatti ellátások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

329817

 

 

 

Szolgálati járandóság

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben (a továbbiakban: T1.), továbbá az egyszeri juttatásról szóló törvényben vagy kormányrendeletben (a továbbiakban: Ejsz.) meghatározott cél.

A T1.-ben, valamint az Ejsz-ben megahatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincs-
tár

 

 

14.

329839

 

 

 

Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék

A T1.-ben, továbbá az Ejsz-ben meghatározott cél.

A T1.-ben, valamint az Ejsz-ben megahatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincs-
tár

 

 

15.

 

 

 

Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

003595

 

 

 

Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-
kiegészítése

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: Bt.), a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992.
(XI. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R2.), a mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítéséről szóló 6/1994. (II. 18.) IKM-PM-NM együttes rendeletben (a továbbiakban: R3.) és az Ejsz-ben meghatározott cél.

A Bt.-ben, az R2-ben, az R3-ban és az Ejsz-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincs-
tár

 

 

17.

016939

 

 

 

Mezőgazdasági járadék

A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok öregségi és munkaképtelenségi járadékáról szóló 6/1960. (II. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R4.) és az Ejsz-ben meghatározott cél.

Az R4-ben és az Ejsz-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincs-
tár

 

 

18.

011374

 

 

 

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: Fot.) és az Ejsz-ben meghatározott cél.

A Fot-ban és az Ejsz-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítását a folyósító szerv adatszolgáltatása/pénzellátási terve alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan -
a Kincstár végzi.

 

 

Kincs-
tár

 

 

19.

003584

 

 

 

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

A honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvényben
(a továbbiakban: Hjt.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
(a továbbiakban: Szoc. tv.), az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990.
(XI. 21.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R5.), az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvényben (a továbbiakban: T2.), a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R6.), a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi
LII. törvényben (a továbbiakban: Ngtv.), a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nhpr.), az egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről szóló 141/1992. (X. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R7.), a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi CVI. törvényben (a továbbiakban: T3.), az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R8.), a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Pttv.) a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R9.) és az Ejsz-ben meghatározott cél.

A Hjt-ben, a Szoc. tv.-ben, az R5-ben,
a T2-ben,
az R6-ban,
az Ngtv-ben,
az Nhpr-ben,
az R7-ben, a T3-ban,
az R8-ban,
a Pttv-ben,
az R9-ben és az Ejsz-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincs-
tár

 

 

20.

003616

 

 

 

Házastársi pótlék

A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 89/1990. (V. 1.) MT rendeletben (a továbbiakban: R10.) és az Ejsz-ben meghatározott cél.

Az R10-ben és az Ejsz-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincs-
tár

 

 

21.

243878

 

 

 

Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámoga-
tás)

Az R10-ben és a cukorbetegek anyagi támogatásáról szóló 18/1987. (XII. 24.) EüM rendeletben (a továbbiakban:
R11.) meghatározott cél.

Az R10-ben és az R11-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincs-
tár

 

 

22.

030614

 

 

 

Megváltozott munkaképessé-
gűek kereset-kiegészítése

Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991.
(II. 9.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R12.) meghatározott cél.

Az R12-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítását
- a folyósító szerv adatszolgáltatásai, pénzellátási tervei alapján
- a támogatások teljesítéséhez igazodóan a Kincstár végzi.

 

 

Kincs-
tár

 

 

23.

348562

 

 

 

Járási szociális feladatok ellátása

A Szoc. tv.-ben meghatározott cél.

A Szoc. tv.-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítását az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
1. §-ában foglaltak szerint végzi a Kincstár.

 

 

Kincs-
tár

 

 

24.

 

 

 

Különféle jogcímen adott térítések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

030560

 

 

 

Közgyógyellátás

A Szoc. tv.-ben meghatározott cél.

A Szoc. tv.-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

A kiadás teljesítését a folyósító szerv által benyújtott és az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján végzi a Kincstár az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 139. § (1b) bekezdése szerint.

 

 

Kincs-
tár

 

 

26.

030571

 

 

 

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és a magzati élet védelméről szóló 1992. évi
LXXIX. törvényben meghatározott cél

Egészségbizto-
sítási Alap

 

 

Az előirányzat folyósítása az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján havonta végzi a Kincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 82. § (1) bekezdése alapján.

 

 

Kincs-
tár

 

 

27.

030603

 

 

 

Folyósított ellátások utáni térítés

A folyósított ellátások utáni térítés a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokkal összefüggő igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál.

Ellátást folyósító szerv

 

 

A folyósítás havonta, egyenlő részletekben történik.

 

 

Kincs-
tár

 

 

28.

375773

 

Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és feladatainak támogatása.

Helyi nemzetiségi önkormány-
zatok

Jogszabály alapján

Igen

Vissza nem térítendő támogatás formájában.

 

 

Emberi Erőfor-rás Támo-gatás-kezelő

 

 

7. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet központi kezelésű előirányzatai
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

2.

1

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszí-
rozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

295980

 

Peres ügyek

A magyarországi jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével jóváhagyott egyezségen alapuló, az államot terhelő kifizetések finanszírozása.

A stabil vérkészítménytől
HCV-vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról szóló 1093/2000. (XI. 24.) Korm. határozatból eredő kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység költségeinek teljesítését szolgálja.

Az állam polgári jogviszonyokban történő képviselete ügyvédi és bírósági költségeinek biztosítása (külföldi székhelyű ügyvédi irodákkal kötött jogi szerződések esetén általános forgalmi adókötelezettség teljesítése is).

Az állammal szemben kezdeményezett valamennyi választottbírósági eljárás költségeire, illetve az államot bármely nemzetközi választottbíróság vagy külföldi rendes bíróság kötelező erejű határozatából eredően terhelő kifizetési kötelezettségre, továbbá az állam adós elleni végrehajtási eljárásban az államot terhelő, bírósági határozaton vagy a végrehajtó felhívásán alapuló fizetési kötelezettségekből eredő kifizetések finanszírozása.

jogerős döntésben foglaltak szerint megjelöltek, stabil vérkészítménytől HCV-
vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok, ügyvédek, ügyvédi irodák, választottbíróságok, bíróságok

 

 

A kártalanításról szóló megállapodás, jogerős és végrehajtható, illetőleg előzetesen végrehajtható bírósági határozat, eljárási díj- és költségfizetési kötelezettséget megállapító határozat, ügyvédi megbízási szerződések alapján.

 

 

Minisz-
terelnöki Kor-
mány-
iroda

 

 

3.

368206

 

Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése

Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi
CLIX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján kijelölt egyetemes postai szolgáltató

Az előirányzat kezelője a rendelkezésre álló forrás mértékéig gondoskodik a szolgáltató részére történő kifizetésről.

 

Az előirányzat kezelője a szolgáltató által benyújtott kompenzációs igényt ellenőrzi és a teljesítés elfogadását követően a költségvetési előirányzaton rendelkezésre álló forrás mértékéig
30 napon belül gondoskodik a kompenzáció szolgáltató részére történő kifizetéséről.

 

 

Minisz-
terelnöki Kor-
mány-
iroda

 

 

8. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszí-
rozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Devizahitelek kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

028475

 

 

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény
(a továbbiakban: Gst.) 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK. Zrt.) útján jár el. Az ÁKK Zrt. a Magyar Nemzeti Banknál (a továbbiakban: MNB) és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

4.

 

 

 

Egyéb devizahitelek kamata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

358717

 

 

 

Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek felé

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

6.

358728

 

 

 

Egyéb devizahitelek

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

7.

 

 

Devizakötvények kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

Nemzetközi devizakötvények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

358740

 

 

 

Devizakötvények kamata

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

10.

 

 

 

Belföldi devizakötvények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

358762

 

 

 

Devizakötvények kamata

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

12.

358773

 

Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

13.

 

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

Forinthitelek kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

007560

 

 

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

16.

 

 

Államkötvények kamatelszámolása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

007537

 

 

 

Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

19.

358828

 

 

 

Lakossági kötvények

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

20.

223098

 

 

Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

21.

 

 

Kincstárjegyek kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

233563

 

 

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

23.

233574

 

 

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

24.

358839

 

Repóügyletek kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

25.

 

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

Jutalékok és egyéb költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

223296

 

 

Deviza elszámolások

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

28.

234384

 

 

Forint elszámolások

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

29.

014803

 

Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezménye-
zettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

30.

233321

 

Adósságkezelés költségei

Adósságkezelés költségeinek fedezése.

ÁKK Zrt.

 

 

Az összeget a Kincstár minden hónap 5-éig folyósítja egyenlő részletekben.

 

 

Kincstár

 

 

9. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez4

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-vetési
támo-
gatás közre-
működő
szerve-
zete

0a.

379828

Babaváró támogatás banki költségtérítése

A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 44/2019. Korm. rendelet) alapján a jogosultak számára a banki költségtérítés biztosítása.

A 44/2019. Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése szerinti hitelintézet.

A 44/2019. Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése szerint.

A 44/2019. Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

0b.

379817

Babaváró támogatás tartozások elengedése

A 44/2019. Korm. rendelet alapján a jogosultak számára a tartozás elengedésből adódó elszámolás biztosítása.

A 44/2019. Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése szerinti hitelintézet.

A 44/2019. Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése szerint.

 

A 44/2019. Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

0c.

379284

Babaváró támogatás kamattámogatása

A 44/2019. Korm. rendelet alapján a kamattámogatás biztosítása.

A 44/2019. Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti hitelintézet.

A 44/2019. Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti hitelintézet.

 

A 44/2019. Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

1.

368940

Diákhitel tartozás csökkentésének támogatása

Diákhitellel rendelkezők gyermekvállalásának támogatása

A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R13.) meghatározott kör

 

 

A támogatás folyósítása az R13. 18/D. §-a alapján történik

 

 

Kincstár

 

 

2.

334262

Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása

Diákhitel konstrukció kamattámogatása

Az R13. alapján meghatározott kör

 

 

A támogatás folyósítása az R13. 29. §-a alapján történik

 

 

Kincstár

 

 

3.

 

Lakástámogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

005137

 

Egyéb lakástámogatások

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R14.), a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R15.), a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R16.), az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R17.), a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R18.), a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R19.) az adósság-rendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R20.), az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R21.), a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R22.), a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 115/2016. Korm. rendeletben (a továbbiakban: R23.) és a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott támogatások nyújtása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével összefüggő kiadások teljesítése.

Költségvetési szervek, államháztartáson kívüli jogi személyek

 

 

Az R14., az R15., az R16., az R17., az R18., az R19., az R20., az R21., az R22., az R23. és a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet alapján a Kincstár végzi.

 

 

A Kincstár az R14. 25/A. §-a szerinti lakás-
politikát megalapozó kutatások, tanul-
mányok, a lakáscélú támogatások megismer-
tetése, valamint pályázat-
kezeléssel kapcsolatos kiadások kötelezettségvállalása és teljesítés-
igazolása kivételével

 

 

5.

196835

Szociálpolitikai menetdíj támogatás

A közszolgáltatási utazási kedvezményekből származó bevételkiesés ellentételezése.

A közlekedési szolgáltató, ha a személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet közszolgáltatási szerződés alapján nyújtja, vagy a közlekedésszervező, ha a közszolgáltatással összefüggő díjakból származó bevételek beszedését végzi

Az Sztv. felhatalmazása alapján

a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R24.) alapján.

 

A támogatás folyósításával kapcsolatban az Sztv.-ben és az R24-ben

nem szabályozott kérdésekben a NAV az adózás rendjéről szóló törvény költségvetési támogatásokra vonatkozó rendelkezései alapján jár el.

 

 

NAV

 

 

6.

 

Egyéb költségvetési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

Vegyes kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

031006

 

 

Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások

A felszámolási eljárásról szóló 1986. évi 11. törvényerejű rendeletből (a továbbiakban: Tvr.), a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvényből
(a továbbiakban: Cstv.),
a cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
V. törvényből
(a továbbiakban: Ctv.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvényből eredő fizetési kötelezettségek kiegyenlítése.

Felszámolók, végelszámolók, járadékos hitelezők, bérgarancia biztosok

 

 

A Tvr-ben, a Cstv.-ben és a Ctv.-ben meghatározott módon.

 

 

 

 

 

9.

031017

 

 

Szanálással kapcsolatos kiadások

Az állami szanálási eljárás megszűnésével kapcsolatos feladatokról szóló 28/1992. (XII. 4.) PM rendeletben
(a továbbiakban: R25.) rögzített fizetési kötelezettségekből adódó feladatok elvégzése.

Felszámoló

 

 

Az R25.-ben meghatározott módon.

 

 

 

 

 

10.

031028

 

 

Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

A pénzügyminiszter által képviselt állam számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági ítéletben, végzésben vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott kártérítések, illetve a peres eljárással kapcsolatos költségek megtérítése.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által fizetett járadék megtérítése.

Emellett az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat III. 1. pontja szerinti igények forrásbiztosítása is ezen előirányzatról történik.

Az egyes bírósági határozatok, peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratok alapján az állam által kártérítésben részesülő magánszemélyek

 

 

A jogerős bírósági határozatok, ítéletek, peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratok alapján.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

Védelmi felkészítés előirányzatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

265767

 

 

 

Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai

Az előirányzat a honvédelmi igazgatási feladatok támogatására, a fővárosi és megyei védelmi bizottságok

működésének támogatására, a területi és helyi védelmi igazgatás feladatainak támogatására, honvédelmi igazgatási képzések finanszírozására, a gazdaságfelkészítés feladatainak támogatására és a közszolgálati média különleges jogrendi időszaki működésre történő felkészítésére,
a honvédelmi feladatok
(pl. állami céltartalék készletek fenntartása, védőeszköz készletek karbantartása) támogatására szolgál.

költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

A honvédelmi miniszter által előkészített kormány-
határozat alapján történő végleges átcsoportosítás

 

 

Hon-
védelmi Minisz-
térium (a továb-
biak-
ban: HM)

 

 

13.

265778

 

 

 

Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása

Az előirányzat a speciális objektumok üzemeltetésére, a védelmi igazgatás infokommunikációs rendszerének működtetésére, fenntartására, fejlesztésére, a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer működtetésére, és a különleges jogrendben történő vezetési feltételek biztosítására szolgál.

Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok

 

 

A honvédelmi miniszter által előkészített kormány-
határozat alapján történő végleges átcsoportosítás

 

 

HM

 

 

14.

031039

 

 

Egyéb vegyes kiadások

Az előirányzat a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványainak rendezésére, a külföldiek földmegváltási ügyeinek rendezésére, illetve az ismeretlen helyen tartózkodók forint követeléseinek rendezésére szolgál.

Az előirányzat a kárpótlási jegyek Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-be történő beszállításához kapcsolódó feladatok ellátására szolgál.

Az Országos Betétbiztosítási Alappal a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján kötött megbízási szerződésből eredő, megbízás ellátásával összefüggésben felmerült költségek megtérítése.

Az előirányzat a szerencsejáték szervezéséről szóló
1991. évi XXXIV. törvény alapján a koncessziós szerződések összefüggésében felmerülő kiadások fedezetéül szolgál.

Az előirányzat nyújt fedezetet a központi költségvetés közvetlen kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmához kapcsolódóan felmerült kiadásokra, ideértve a postaköltségeket, a GIRO és a VIBER költségeit, Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer díjszámla teljesítésével kapcsolatos költségeket, a devizaköltségeket, illetve az MNB negatív kamatelszámolásait. Fedezetül szolgál továbbá az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény szerint folyósított támogatásoknak.

A kifizetésre jogosult magánszemélyek

 

 

 

 

 

Kincstár

 

 

15.

202996

 

 

1% SZJA közcélú felhasználása

A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a magánszemélyeknek, hogy befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követő évben külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezzék. A magán-személy e jogának megvalósulását szolgálja az előirányzat.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvényben
(a továbbiakban:
Szf. tv.) meghatározott kedvezményezetti kör

 

 

A NAV az e célra megnyitott szám-
láról – az Szf. tv.
3. §-a előírásainak figyelembevéte-
lével – a támoga-
tást folyósítja.

 

 

NAV

 

 

16.

220822

 

 

Mehib és Eximbank behajtási jutaléka

A Magyar Export-Import Bank Részvény-társaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi
XLII. törvény 8/A. §
(2) bekezdése és a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvény-társaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.)
PM rendelet
(a továbbiakban: R26.). alapján az Eximbank Zrt.-t és a MEHIB Zrt.-t megillető, az állam részére behajtott követelések után járó jutalék kifizetése.

Eximbank Zrt. és MEHIB Zrt.

 

 

Az R26. alapján.

 

 

Kincstár

 

 

17.

331173

 

 

Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés

A gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
visszaigénylésekkel kapcsolatos kiadások teljesítése.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló

2011. évi
LXXXV. törvényben meghatározott
jogosulti kör

 

 

Visszaigénylési eljárást követően a NAV a gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
visszaigénylés céljából nyitott számláról folyósítja.

 

 

NAV

 

 

18.

348551

 

 

Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások

Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi
CXXXIV. törvény alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásának finanszírozása.

A katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű közszolgáltató

 

 

A katasztrófa-
védelem által kijelölt közérdekű közszolgáltató átmeneti ellátásért járó közszol-
gáltatási díjból nem fedezhető, indokolt költségeit a központi költségvetés az ellátásért felelős önkormányzat útján téríti meg.

 

 

 

 

 

19.

206158

 

 

Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás

A korábbi évek során a vállalkozások folyó támogatásai között szerepelt, de azóta már megszűnt egyes támogatások utólagos rendezéséhez kapcsolódó kötelezettségek rendezése.

Kifizetésre jogosult jogi személyek

 

 

A folyósításról a NAV gondoskodik.

 

 

NAV

 

 

20.

341739

 

 

Fuvarozók kamattámogatása

Az Útdíj Hitelprogramhoz kapcsolódó hitelszerződéseken alapuló kölcsönök kamattámogatásának finanszírozása.

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt-n keresztül a kamattámogatás jogosultja

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezesség-vállalásról és kamattámoga-
tásról szóló 232/2013.
(VI. 30.) Korm. rendelet alapján (a továbbiakban: KAVOSZ rendelet).

 

Havonta a KAVOSZ rendeletben meghatározottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

21.

359395

 

 

Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
(a továbbiakban: Mktv.) 31/D. § (13) bekezdése szerinti fizetési kötelezettség teljesítése.

Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.

 

 

Negyedévenkénti folyósítás az Mktv. alapján.

 

 

NAV

 

 

22.

 

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

016412

 

Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség

Az Eximbank Zrt. által, állami készfizető kezesség mellett vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése az R26. alapján.

az Eximbank Zrt-n keresztül a garancia jogosultja

 

 

Az R26.-ban meghatározottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

24.

016423

 

MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség

A MEHIB Zrt. által, állami készfizető kezesség mellett vállalt biztosítási ügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése az R26. alapján.

a MEHIB Zrt.-n keresztül a biztosítás jogosultja

 

 

Az R26.-ban meghatározottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

25.

031183

 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteihez kapcsolódó állami viszontgaranciából eredő fizetési kötelezettség teljesítése a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet
(a továbbiakban: R27.) alapján.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

 

 

Az R27.-ben meghatározottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

26.

208471

 

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteihez kapcsolódó állami viszontgaranciából eredő fizetési kötelezettség teljesítése az R27. alapján

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

 

 

Az R27.-ben meghatározottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

27.

256067

 

A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség

A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt állami készfizető kezességből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

hitelnyújtó pénzügyi intézmények

 

 

Az állam által vállalt kezesség előkészítésének
és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006.
(V. 5.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: Kezesség rendelet) meghatározottak szerint.

 

 

NAV

 

 

28.

265834

 

A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség

A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami készfizető kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

hitelnyújtó pénzügyi intézmények

 

 

A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet alapján.

 

 

NAV

 

 

29.

254012

 

MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által állami készfizető kezesség mellett nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

 

 

A Kezesség rendeletben meghatározottak szerint.

 

 

NAV

 

 

30.

 

Kormányzati rendkívüli kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

Pénzbeli kárpótlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

001436

 

 

Pénzbeli kárpótlás

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló
1992. évi
XXXII. törvényben
(a továbbiakban: T4.) foglaltak végrehajtása.

A T4.-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan,
a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

33.

196934

 

 

Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás

A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény (a továbbiakban: T5.) végrehajtása.

A T5.-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan,
a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

34.

209511

 

 

Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei

Az előirányzat a pénzbeli kárpótlási előirányzatokkal összefüggő igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál.

A folyósítást végző szerv folyósítási költségtérítésben részesül.

 

 

A folyósítás havonta, egyenlő részletekben történik.

 

 

Kincstár

 

 

35.

 

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

 

 

Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

368317

 

Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás

Az előirányzat a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeként szolgál.

Nyugdíjbiztosítási Alap

 

 

Az átutalást
a Kincstár az
Ávr. 139. §
(1a) bekezdésében meghatározottak szerint végzi.

 

 

Kincstár

 

 

38.

 

 

Egészségbiztosítási Alap támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

266101

 

 

Járulék címen átadott pénzeszköz

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi
LXXX. törvényben meghatározott személyek után a központi költségvetés által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék fedezetét biztosítja az előirányzat.

Egészségbiztosítási Alap

 

 

Az átutalást a Kincstár finanszírozási terv alapján végzi az Ávr. 136. §
(2) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

40.

 

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

 

 

Nemzetközi tagdíjak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

295991

 

 

IBRD alaptőkeemelés

Magyarországnak a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankban fennálló tulajdoni részaránya szinten tartását szolgáló tőkeemelés teljesítése.

Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank

 

 

A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisz-
térium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

43.

346739

 

 

IFC tőkeemelés

Magyarországnak a Nemzetközi Pénzügyi Társaságban fennálló tulajdoni részaránya szinten tartását szolgáló tőkeemelés teljesítése.

Nemzetközi Pénzügyi Társaság

 

 

A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisz-
térium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

44.

208987

 

 

CEB tagdíj

Magyarországnak az Európa Tanács Fejlesztési Bankban lévő tagsága fenntartását szolgáló tagdíj fizetése.

Európa Tanács Fejlesztési Bank

 

 

A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisz-
térium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

45.

257978

 

 

Bruegel tagdíj

Magyarországnak a brüsszeli Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpontban lévő tagsága fenntartását szolgáló tagdíj fizetése

Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont

 

 

A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisz-
térium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

46.

352040

 

 

AIIB alaptőke hozzájárulás

Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankhoz történő csatlakozásból adódó fizetési kötelezettség teljesítése.

Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank

 

 

A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisz-térium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

47.

 

 

Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

010795

 

 

IDA alaptőke-hozzájárulás

A Világbankhoz tartozó Nemzetközi Fejlesztési Társulás alapfeltöltéséhez vállalt hozzájárulás teljesítése.

Nemzetközi Fejlesztési Társulás

 

 

A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisz-
térium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

49.

010849

 

Egyéb kiadások

Magyarország nemzetközi pénzügyi szervezetekben vállalt tagságaihoz kapcsolódó járulékos jellegű kiadások teljesítése.

nemzetközi pénzügyi szervezetek

 

 

A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisz-
térium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

49a.

379628

 

Az NBB magyarországi székhelyének létesítésével kapcsolatos tőkeemelés

A Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről és
a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és
1990. december 20. napján módosított Egyezményhez csatolt Alapszabály módosításának kihirdetéséről szóló 2019. évi XI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás 4.1 és 4.2 pontjában foglaltak alapján a Nemzetközi Beruházási Bank elhelyezéséhez hozzájárulás teljesítése.

Nemzet-
közi Beruhá-
zási Bank

 

 

A Kincstár folyósít
a Pénzügy-
minisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

50.

 

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

269945

 

ÁFA alapú hozzájárulás

Az EU költségvetéséhez való áfaalapú befizetési kötelezettség teljesítése.

Európai Bizottság

Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján

 

A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlájára.

 

 

 

 

 

52.

269956

 

GNI alapú hozzájárulás

Az EU költségvetéséhez való GNI-alapú befizetési kötelezettség teljesítése.

Európai Bizottság

Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján

 

A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlájára.

 

 

 

 

 

53.

269967

 

Brit korrekció

Az EU költségvetéséhez való, ún. brit korrekciós befizetési kötelezettség teljesítése.

Európai Bizottság

Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján

 

A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlájára.

 

 

 

 

 

54.

351828

 

Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés

Az EU költségvetése felé teljesítendő befizetési kötelezettség, ami abból adódik, hogy egyes tagállamok kedvezményben részesülnek a GNI-alapú befizetés tekintetében.

Európai Bizottság

Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján

 

A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlájára.

 

 

 

 

 

55.

209533

Követeléskezelés költségei

Az állam külföldi és belföldi követeléseinek rendezése során felmerülő járulékos jellegű kiadások teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

Részletekben történik.

 

 

Kincstár

 

 

56.

 

Alapok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

263478

 

Bethlen Gábor Alap támogatása

A Bethlen Gábor Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása.

Bethlen Gábor Alap

 

 

Az Áht. 82. §
(2) bekezdése és az Ávr. 133. §
(4) bekezdése szerint, előirányzat-felhasználási terv alapján.

 

 

Kincstár

 

 

58.

226165

 

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

 

 

Az Áht. 82. §
(2) bekezdése és az Ávr. 133. §
(4) bekezdése szerint, előirányzat-felhasználási terv alapján.

 

 

Kincstár

 

 

59.

374873

Központi Maradványelszámolási Alap

Kormányzati döntésekből következő, illetve év közben jelentkező finanszírozási problémák kezelése.

Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, központi kezelésű előirányzatok

 

 

Átcsoportosítással a Kormány egyedi határozata alapján.

 

 

 

 

 

1

A rendeletet a 20/2019. (XII. 19.) PM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2020. január 1. napjával.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 17/2019. (XII. 11.) PM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére