• Tartalom

1604/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat módosításáról1

2018.11.27.
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában a „368 043 460 forint tekintetében 2018. december 31.” szövegrész helyébe a „227 930 748 forint tekintetében 2018. december 31., 140 112 712 forint tekintetében 2019. február 15.” szöveg lép.
1

A határozat a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. november 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére