• Tartalom
Oldalmenü

1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról

2019.11.19.

A Kormány

1. egyetért a Magyar Falu Program keretében megvalósuló lakhatással, közszolgáltatásokkal, közösségi terek és helyi identitás programelemek alprogramjainak költségvetési támogatásával a 2019. költségvetési évben az alábbiak szerint:

a) szolgálati lakás: 5 000 000 000 forint,

b) bölcsődefejlesztés: 10 000 000 000 forint,

c) óvodafejlesztés: 5 000 000 000 forint,

d) óvodaudvar, illetve óvodai sport: 5 000 000 000 forint,

e) orvosi rendelő, orvosi eszköz: 6 000 000 000 forint,

f) mintaprogram – orvosi ellátást segítő eszköz: 2 000 000 000 forint,

g) polgármesteri hivatal felújítás: 2 000 000 000 forint,

h) belterületi járdafelújítás anyagtámogatása, belterületi útfelújítás: 10 000 000 000 forint,

i) sportparkok építése: 2 000 000 000 forint,

j) temetőfejlesztés: 3 000 000 000 forint,

k) eszközfejlesztés közterület karbantartására: 3 000 000 000 forint,

l) falubusz (falugondnoki) program: 8 000 000 000 forint,

m) helyi közösségi terek fejlesztése történelmi egyházak bevonásával – a helyi identitástudat erősítése: 7 000 000 000 forint,

n) nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával: 6 000 000 000 forint,

o)1

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával gondoskodjon az 1. pont szerinti programelemek megvalósításához a 2019. költségvetési évben szükséges forrás, valamint a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték finanszírozása érdekében összesen 75 265 500 000 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: a 2019. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos, valamint az érintett miniszterek bevonásával az 1. pont szerinti alprogramok megvalósulása érdekében a pályázati rendszeren belül megvalósuló támogatás esetén lebonyolító szerv vagy kezelő szerv útján gondoskodjon a pályázati felhívások kiírásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

érintett miniszterek

Határidő: a 2019. évben, a források rendelkezésre állását követően azonnal

4.2 egyetért az „óvodai sport” megvalósításához szükséges módszertani segédlet kidolgozásával, ennek érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az alprogram megvalósulása érdekében dolgozza ki a módszertani segédletet, amelyet az óvodák beépítenek saját pedagógiai programjukba;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. január 31.

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere, a belügyminiszter, valamint a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával vizsgálja meg a falugondnoki szolgáltatások országos kibővítésének költségvetési és jogszabályi lehetőségét, és tegyen javaslatot az ehhez szükséges jogszabályi környezet kialakítása érdekében;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: 2019. február 28.

6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a pénzügyminiszter és a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával vizsgálja meg a Magyar Államkincstár kezelő vagy lebonyolító szervként a pályázati eljárásba történő bevonásának feltételeit, legfeljebb az 1. pontban meghatározott költségvetési összeg 5%-ig terjedő szolgáltatási ellenérték meghatározásával, és tegyen javaslatot az ehhez szükséges jogszabályi környezet kialakítása érdekében.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

pénzügyminiszter

Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: azonnal

7.3 egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti alprogramokra meghatározott összegek fel nem használt része a Magyar Falu Program más, az 1. pontban meghatározott alprogramjainak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. §-a szerinti tartaléklista keretére kerüljön felhasználásra.

1

Az 1. pont o) alpontját az 1648/2019. (XI. 19.) Korm. határozat 3. pontja visszavonta.

2

A 4. pont az 1648/2019. (XI. 19.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 7. pontot az 1648/2019. (XI. 19.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.