• Tartalom

169/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet

169/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet

az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.10.11.

A Kormány az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárás során az Evt. 108. § (4) bekezdése szerinti erdővédelmi bírság mértéke – mérlegeléssel megállapítható mérték esetében az Evt. 108. § (7) bekezdésében foglalt szempontok figyelembevételével –
a) az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 1,0 EJA – 35,0 EJA;
b) az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja szerinti megőrzési kötelezettség megsértése esetén alkalmanként 1,0 EJA – 20,0 EJA;
c) az Evt. 90/A. § (7) bekezdés f) pontja szerinti kötelezettség megsértése esetén alkalmanként 0,5 EJA – 75,0 EJA;
d) az erdészeti hatóság zárlati intézkedést vagy zár alá vételt elrendelő döntésében foglaltak megsértése esetén alkalmanként 0,5 EJA – 75,0 EJA;
e) az Evt.-ben, valamint a végrehajtására kiadott rendeletben a fa és fatermékre előírt szállítási, felhasználási, forgalomba hozatali rendelkezések megsértése esetén alkalmanként 0,5 EJA – 75,0 EJA;
f) az Evt.-ben, valamint a végrehajtására kiadott rendeletben a fa és fatermékre előírt adatszolgáltatási, nyilvántartási, bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA-25 EJA;
g) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
ga) 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom megszegése esetén alkalmanként 0,5 EJA – 150,0 EJA,
gb) 4. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 1,0 EJA – 35,0 EJA,
gc) 5. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA – 20,0 EJA,
gd) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2012. július 6-i 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet) 3. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA – 20,0 EJA,
ge) 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja, illetve a 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet 4. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén alkalmanként 1,0 EJA – 15,0 EJA.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére