• Tartalom

174/2018. (IX. 26.) Korm. rendelet

174/2018. (IX. 26.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról1

2018.09.27.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és f) pontjában,

a 4. § és az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 347/2017. (XI. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – tizenöt nap.”

2. § Az R1. a következő 6. §-sal egészül ki:

6. § E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2018. (IX. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kr.) módosított 2. § (1) bekezdését és 1. mellékletét a Kr. hatálybalépésekor folyamatban levő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:8 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait a (2)–(4) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és
b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) és (4) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:8 mezőjében megjelölt telkekre meghatározott sajátos beépítési szabályok:
a) az épületek részleges bontására is csak a közterület felé eső utcafronti homlokzati rész teljes megtartásával kerülhet sor,
b) a kialakítható telek legnagyobb területe 5000 m2,
c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 100%,
d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 100%,
e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 7,0 m2/m2,
f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 0%,
g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 34 méter.
(3) A (2) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e rendelet hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.
(4) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt,
a) az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és
b) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.
(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházás tekintetében az építési engedélyezési eljárás és a használatbavételi engedélyezési eljárás során a 2. mellékletben foglalt táblázat B:8 mezőjében megjelölt telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telket érintő telekhatárrendezés még nem történt meg.”

5. § Az R2. a következő 10. §-sal egészül ki:

10. § E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2018. (IX. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 6/A. §-át a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 174/2018. (IX. 26.) Korm. rendelethez

 

A

B

C

D

1.

Település

Helyrajzi szám

Fekvés

Projekt

2.

Alsónána

0100/9

külterület

 

3.

Apc

1190/1, 1190/2, 1199

belterület

 

4.

Árpádhalom

166/13

belterület

 

5.

Barcs

520/2

belterület

 

6.

Bátonyterenye

2022/16

belterület

 

7.

Békéscsaba

0786/6

külterület

 

8.

Bercel

0340/9

külterület

 

9.

Beremend

0182/29

külterület

 

10.

Berettyóújfalu

3982/3

belterület

 

11.

Bicske

041/8

külterület

 

12.

Bodajk

0207/10

külterület

 

13.

Bonyhád

048/6

külterület

 

14.

Bőszénfa

0257/4

külterület

Bőszénfa I.
Bőszénfa II.

15.

Bükkábrány

028/168

külterület

 

16.

Cece

0292/32

külterület

 

17.

Cegléd

1651/64

belterület

 

18.

Cigánd

0108/3

külterület

 

19.

Csókakő

070/2

külterület

 

20.

Csorna

0123/24

külterület

 

21.

Dánszentmiklós

048/7

külterület

 

22.

Dány

089/9

külterület

 

23.

Dorog

0294/4

külterület

 

24.

Dunaújváros

3657/10

belterület

Dunaújváros I.
Dunaújváros II.

25.

Fehérgyarmat

0239/24

külterület

 

26.

Fertőszéplak

424/2

belterület

Fertőszéplak I.

27.

Fertőszéplak

424/5

belterület

Fertőszéplak II.

28.

Fényeslitke

028/61

külterület

Fényeslitke I.

29.

Fényeslitke

028/62

külterület

Fényeslitke II.

30.

Fényeslitke

028/63

külterület

Fényeslitke III.

31.

Galgaguta

0148/2

külterület

Galgaguta I.

32.

Galgaguta

028/16

külterület

Galgaguta II.

33.

Gerendás

088/168

külterület

 

34.

Gyomaendrőd

3748/3

belterület

 

35.

Győrvár

05/1

külterület

Győrvár I.

36.

Győrvár

03/15

külterület

Győrvár II.

37.

Halmajugra

0106/4

külterület

 

38.

Heréd

082/1

külterület

 

39.

Hévíz

022/53

külterület

 

40.

Hódmezővásárhely

3570/63

belterület

 

41.

Iregszemcse

0291/28

külterület

 

42.

Jánoshalma

712

belterület

 

43.

Jászapáti

1346

belterület

Jászapáti I.
Jászapáti II.

44.

Kajárpéc

0241/11

külterület

Kajárpéc I.

45.

Kajárpéc

0251/74

külterület

Kajárpéc II.

46.

Kakucs

036/28

külterület

Kakucs I.
Kakucs II.

47.

Karcag

4553

belterület

 

48.

Kecel

2691

belterület

 

49.

Kecskemét

0778/10

külterület

Kecskemét I.

50.

Kecskemét

0778/12

külterület

Kecskemét II.

51.

Kecskemét

0778/13

külterület

Kecskemét III.

52.

Kecskemét

0983/65

külterület

Kecskemét IV.

53.

Kemse

025/33

külterület

 

54.

Kétpó

346/2

belterület

 

55.

Kétújfalu

055/2

külterület

Kétújfalu I.

56.

Kétújfalu

058

külterület

Kétújfalu II.

57.

Kisbér

0129/37

külterület

 

58.

Kisköre

1031

belterület

 

59.

Kiskunfélegyháza

2222/2

belterület

 

60.

Kiskunhalas

3270/23

belterület

 

61.

Kisújszállás

1846/2

belterület

 

62.

Kisvárda

0307/6

külterület

 

63.

Komárom

1782/233

belterület

 

64.

Komló

0308/5

külterület

 

65.

Körösújfalu

247

belterület

 

66.

Kőszeg

0117/6

külterület

 

67.

Kötegyán

760/2

belterület

 

68.

Kunszállás

0285/44

külterület

 

69.

Lengyeltóti

936

belterület

 

70.

Mátészalka

0169/10

külterület

Mátészalka I.

71.

Mátészalka

0169/12

külterület

Mátészalka II.

72.

Mátészalka

0169/14

külterület

Mátészalka III.

73.

Mátészalka

0176/6

külterület

Mátészalka IV.

74.

Mezőkovácsháza

2440

belterület

 

75.

Mezőkövesd

0225/3

külterület

Mezőkövesd II.

76.

Mezőkövesd

0225/7

külterület

Mezőkövesd I.

77.

Miskolc

11116/7

belterület

 

78.

Nagyhalász

0297/2

külterület

 

79.

Nagykamarás

047/73

külterület

 

80.

Nagyvázsony

099/3

külterület

 

81.

Noszvaj

0189/29

külterület

 

82.

Nyíradony

3985/4

zártkert

 

83.

Nyírbogát

1345/5

belterület

 

84.

Nyírcsaholy

0321/10

külterület

 

85.

Oroszlány

0718/6

külterület

Oroszlány I.

86.

Oroszlány

0718/6

külterület

Oroszlány II.

87.

Oroszlány

0718/10

külterület

Oroszlány III.

88.

Oroszlány

0706/4

külterület

Oroszlány IV.

89.

Öskü

077/15

külterület

Öskü I.

90.

Öskü

077/17

külterület

Öskü II.

91.

Paks

5348

belterület

Paks I.
Paks II.

92.

Paks

0259/18

külterület

Paks III.

93.

Paks

0259/20

külterület

Paks IV.

94.

Paks

0259/22

külterület

Paks V.

95.

Paks

0259/24

külterület

Paks VI.

96.

Paks

0259/17

külterület

Paks VII.

97.

Parasznya

065/4

külterület

 

98.

Pécs

23429

belterület

Pécs I.
Pécs II.
Pécs III.
Pécs IV.

99.

Pécs

23431

belterület

Pécs V.
Pécs VI.

100.

Pusztaföldvár

1031

belterület

 

101.

Putnok

011/1, 033/48

külterület

 

102.

Püspökladány

2026/1

belterület

 

103.

Ráckeve

0251/1

külterület

 

104.

Rózsaszentmárton

0102/8

külterület

Rózsaszentmárton I.

105.

Rózsaszentmárton

0102/9

külterület

Rózsaszentmárton II.

106.

Rózsaszentmárton

0114/9, 0114/6, 0114/7, 0114/10

külterület

Rózsaszentmárton III.

107.

Rózsaszentmárton

0208/11, 0208/12, 0208/34, 0208/44

külterület

Rózsaszentmárton IV.

108.

Sajóvámos

678/2

belterület

Sajóvámos I.

109.

Sajóvámos

088/1

külterület

Sajóvámos II.

110.

Sajóvámos

671/2, 672/2, 664/1

belterület

Sajóvámos III.

111.

Sárbogárd

0238/43

külterület

Sárbogárd I.

112.

Sárbogárd

0238/44

külterület

Sárbogárd II.

113.

Sátoraljaújhely

0459

külterület

 

114.

Soltvadkert

0316/53

külterület

 

115.

Somogytúr

0134/3

külterület

 

116.

Sopronkövesd

0147/1

külterület

 

117.

Sükösd

024/104

külterület

 

118.

Sülysáp

0431/9

külterület

 

119.

Szajol

946/20

belterület

 

120.

Szegvár

478/3

belterület

 

121.

Szolnok

091/10

külterület

 

122.

Taktaharkány

1476

belterület

Taktaharkány I.

123.

Taktaharkány

1439/2

belterület

Taktaharkány II.

124.

Tamási

1422/6

belterület

 

125.

Tápiószecső

0204/2

külterület

 

126.

Tarpa

121

belterület

 

127.

Teklafalu

97/1

belterület

 

128.

Tiszakécske

0634/23

külterület

 

129.

Törökbálint

9001

belterület

 

130.

Tyukod

06

külterület

 

131.

Újkígyós

05/123

külterület

 

132.

Vácrátót

057/32

külterület

Vácrátót I.

133.

Vácrátót

057/34

külterület

Vácrátót II.

134.

Vácrátót

093/1

külterület

Vácrátót III.

135.

Vácrátót

093/3

külterület

Vácrátót IV.

136.

Várpalota

4134/17

belterület

Várpalota I.

137.

Várpalota

4134/19

belterület

Várpalota II.

138.

Veszprém

071/39

külterület

Veszprém I.

139.

Veszprém

071/42

külterület

Veszprém II.

140.

Vésztő

0218/3

külterület

 

141.

Zalaapáti

0148

külterület

 

142.

Zalaegerszeg

0779/3

külterület

 

143.

Paks

0181/3, 0181/4, 0181/6, 0187/6, 0187/7, 0187/8, 0184

külterület

Paks 20 MW

144.

Felsőzsolca

056, 039/4, 039/5, 039/6

külterület

Felsőzsolca 20 MW

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. szeptember 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére