• Tartalom

18/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2020.02.16.

A Kormány

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

2. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. §5

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2020. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 18/2018. (II. 14.) Korm. rendelethez6

2. melléklet a 18/2018. (II. 14.) Korm. rendelethez7

1

A rendelet a 2010: CXXX törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. február 17. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. melléklet a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére