• Tartalom

1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

2019.10.16.

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet

aa) XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcímet a 4. Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése jogcímcsoporttal egészíti ki, továbbá

ab)1 IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetet a 86. Önkormányzatok feladatainak 2018. évi döntések szerinti támogatása címmel és azon belül az 1. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata pesthidegkúti Gyarmati Dezső Uszoda kivitelezésének támogatása alcímmel, 2. Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Békásmegyeri piac és közösségi tér kivitelezésének támogatása alcímmel, 3. Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata csillaghegyi háziorvosi rendelő felújításának támogatása alcímmel, 4. Csemő Község Önkormányzata ÖKO-Centrum létrehozásának támogatása alcímmel, 5. Gelej Község Önkormányzata óvodai tornaszoba kialakításának támogatása alcímmel, 6. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása alcímmel, 7. Kisvárda Város Önkormányzata új múzeumi épület, tájház kialakításának támogatása alcímmel, 8. Mezőkövesd Város Önkormányzata kezelésében lévő egyes utak, tartozékaik, parkolók, valamint a 2511. jelű Mezőkövesd–Hollóstető összekötő út 0+000 – 8+230 kilométerszelvények közötti leromlott szakaszai burkolatfelújításának, építésének támogatása alcímmel, 9. Nagyar Község Önkormányzata művelődési ház rekonstrukciójának támogatása alcímmel, 10. Panyola Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása alcímmel, 11. Tiszaderzs Község Önkormányzata kötelező feladatellátásához kapcsolódó fejlesztései támogatása alcímmel, 12. Tiszadorogma Község Önkormányzata volt általános iskola szálláshellyé alakításának támogatása alcímmel, 13. Tiszaigar Község Önkormányzata kötelező feladatellátásához kapcsolódó fejlesztései támogatása alcímmel, 14. Tiszaörs Község Önkormányzata kulturális fejlesztési feladatainak támogatása alcímmel, 15. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Napsugár óvoda fejlesztésének támogatása alcímmel, 16. Tiszaszőlős Község Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak támogatása alcímmel, 17. Tomajmonostora Község Önkormányzata ravatalozó felújításának támogatása alcímmel, 18. Újszilvás Község Önkormányzata uszoda fejlesztés támogatása alcímmel és 19. Kaba Város Önkormányzata főzőkonyha épülete felújításának támogatása alcímmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 11 406 857 305 forint átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

c) az Áht. 21. §-ában és az Ávr. 23. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatot a 2. melléklet szerint megemeli;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

d) az Áht. 21. § (4a) bekezdésében és az Ávr. 23/A. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 6 373 591 938 forint átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

érintett miniszterek

Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke

Központi Statisztikai Hivatal elnöke

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke

Határidő: azonnal

e) a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére 1 516 564 232 forint felhasználását engedélyezi, és az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 4. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

f)2 a Kvtv. 19. § (4) bekezdésében és az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 24 628 899 095 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Országvédelmi Alap alcím terhére, az 5. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. június 30., a Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása előirányzat javára átcsoportosított 260 000 000 forint tekintetében 2019. október 31.

g) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 6. melléklet és a 8. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

h) felhívja a belügyminisztert, hogy a g) alpont szerinti, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 86. Önkormányzatok feladatainak 2018. évi döntések szerinti támogatása cím, 1–19. alcímek javára biztosított költségvetési források terhére az érintett önkormányzatok részére – külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként az Ávr. 101/A. §-a hatálya alá tartozó – vissza nem térítendő támogatást nyújtson, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján, azzal, hogy amennyiben az érintett települési önkormányzatok számára az 1–18. alcímeken biztosított támogatás 2018. évben nem, vagy nem teljes összegben kerül folyósításra, a 2019. évben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben azonos néven létrehozott címekre, alcímekre e határozatot kell alkalmazni;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: a g) alpont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

i)3 az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 693 489 054 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, a 7. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2019. június 30., a Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása előirányzat javára biztosított 588 772 064 forint tekintetében 2019. december 15.

j) az Ávr. 152. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat 2. pontja szerint felhasználásra engedélyezett, kötelezettségvállalással terhelt, de 2018. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványokból a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím részére engedélyezett 1 943 772 296 forintból 1 187 450 000 forint a Magyar Államkincstár Budapest V. kerület, Hold u. 4. szám alatti épülete földszinti pénztártermének felújítására kerüljön felhasználásra a K7. Felújítások kiemelt előirányzaton;

k) felhívja a pénzügyminisztert, hogy a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a repülőtéri légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés céljából gondoskodjon a 2019. évben 1 092 000 000 forint többletforrás biztosításáról, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet javára.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2019. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

2. A Kormány egyetért azzal, hogy az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 2. Kulturális alapítványok, közalapítványok jogcímcsoport, 2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcím, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 15 000 000 forintból 1 850 000 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.

3. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1033/2017. (I. 31.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 1. Állami Egészségügyi Ellátó Központ alcím, K7. Felújítások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 10 000 000 forintból 7 535 000 forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, 1 279 000 forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton és 1 186 000 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

4. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1232/2017. (IV. 27.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 535 230 781 forintból 23 000 000 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

5. A Kormány egyetért azzal, hogy az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1275/2017. (V. 31.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 1. Állami Egészségügyi Ellátó Központ alcím, K7. Felújítások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 104 300 000 forintból 6 119 000 forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, 1 358 000 forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton, 40 854 000 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton és 55 969 000 forint a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

6.4

7.5

8. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozattal – figyelemmel az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat 2. pontjára – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 6. A Budapesti Planetárium épületének felújítása jogcímcsoport, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 66 829 940 forintból 6 981 755 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

9.6

10.7

11. A Kormány egyetért azzal, hogy a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 41. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása jogcímcsoport K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 938 000 000 forintból 63 600 000 forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, 12 402 000 forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton, 355 746 415 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton és 506 251 585 forint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat figyelembevételével.

12. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről szóló 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 90 000 forintból 37 167 forint és a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 14 500 000 forintból 7 185 868 forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

13. A Kormány egyetért azzal, hogy a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. működési többlettámogatásának biztosításáról szóló 1143/2018. (III. 26.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Határozat) foglaltaktól eltérően a Határozat alapján biztosított forrást a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. – működőképességének megőrzése céljából – személyi és dologi kiadásainak finanszírozására is fordíthassa.

14.8

15. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat1) 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 28. Üldözött keresztények segítésének feladatai jogcímcsoport, 2. Intervenciós Támogatási Keret jogcím K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 143 441 651 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

16. A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat1 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XII. Agrárminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím K6. Beruházások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 539 761 000 forintból 333 686 000 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton, továbbá a XII. Agrárminisztérium fejezet, 1. Agrárminisztérium igazgatása cím K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 60 950 000 forintból 23 200 000 forint a XII. Agrárminisztérium fejezet, 8. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ cím, K7. Felújítások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

17. A Kormány egyetért azzal, hogy a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1415/2018. (IX. 7.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 9. Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok jogcím K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 167 213 000 forintból 583 197 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

18. A Kormány egyetért azzal, hogy a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásáról szóló 1507/2018. (X. 15.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 47. Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatása jogcímcsoport K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 499 225 000 forintból 51 430 000 forint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

19.9

20. A Kormány egyetért azzal, hogy a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére megvalósítandó előirányzat-átcsoportosításról szóló 1599/2018. (XI. 26.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 6. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése jogcímcsoport K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 796 480 500 forintból 110 578 000 forint a 9. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoport K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton; valamint a 9. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoport K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 1 000 000 000 forintból 179 000 000 forint a 6. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése jogcímcsoport K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton és 821 000 000 forint a 11. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoport K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.

21. A Kormány egyetért azzal, hogy az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat 2. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 35. Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 19 651 000 forintból 15 000 000 forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, 2 925 000 forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton, 1 726 000 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton, valamint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 102 477 000 forint a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.

1. melléklet az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozathoz

X. Igazságügyi Minisztérium

XI. Miniszterelnökség

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

LXV. Bethlen Gábor Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000505

 

1

 

 

 

 

 

Igazságügyi Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

Üldözött keresztények segítésének feladatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367228

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Intervenciós Támogatási Keret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

261 170 000

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335740

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

45 084 893

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Közlekedési ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341573

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Útdíj rendszerek működtetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

5 099 800 000

 

 

 

354362

 

 

 

39

 

 

 

 

 

Regionális repülőterek működésének támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

236 459 779

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

Infokommunikációs ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295757

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

120 000 000

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295124

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Művészeti tevékenységek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271489

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000 000

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

Kulturális szakmai feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354862

 

 

 

9

 

 

 

 

 

A Budai Vigadó felújításának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

61 015 749

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

95 400 620

 

 

 

 

LXV.

 

 

 

 

 

Bethlen Gábor Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263145

 

4

 

 

 

 

 

Nemzetpolitikai célú támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

495 689 751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

4 917 236 513

 

 

 

 

XLII.

 

 

 

 

 

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

Alapok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263478

 

 

2

 

 

 

 

 

Bethlen Gábor Alap támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

495 689 751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

4 917 236 513

 

 

 

374873

 

43

 

 

 

 

 

Központi Maradványelszámolási Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-11 406 857 305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXV.

 

 

 

 

 

Bethlen Gábor Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Költségvetési támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284901

 

 

3

 

 

 

 

 

Eseti támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

 

 

 

 

 

 

 

 

495 689 751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

 

 

 

 

 

 

 

 

4 917 236 513

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000505

 

1

 

 

 

 

 

Igazságügyi Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

Üldözött keresztények segítésének feladatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367228

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Intervenciós Támogatási Keret

 

 

 

 

 

 

 

 

261 170 000

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335740

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

45 084 893

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Közlekedési ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341573

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Útdíj rendszerek működtetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 099 800 000

 

 

 

354362

 

 

 

39

 

 

 

 

 

Regionális repülőterek működésének támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

236 459 779

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

Infokommunikációs ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295757

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

120 000 000

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295124

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Művészeti tevékenységek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271489

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000 000

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

Kulturális szakmai feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354862

 

 

 

9

 

 

 

 

 

A Budai Vigadó felújításának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

156 416 369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Fejezetet irányító szerv

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

11 406 857 305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 406 857 305

Pénzügyminisztérium

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297102

 

 

1

 

 

 

 

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 300 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

 

 

 

 

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezet

 

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

1 300 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 300 000 000

Pénzügyminisztérium

 

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozathoz

1

Az 1. pont a) alpont ab) alpontja az 1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat 4. pontja, az 1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozat 5. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. pont f) alpontja az 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat 11. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. pont i) alpontja az 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat 5. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 14. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 19. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. melléklet az 1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat 4. pontja, az 1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozat 5. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére