• Tartalom
Oldalmenü

1817/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a World Robot Olympiad 2019. nemzetközi verseny döntőjének magyarországi megszervezésének támogatásáról

2018.12.27.

A Kormány

1. támogatja

a) a World Robot Olympiad 2019. nemzetközi verseny (a továbbiakban: verseny) döntőjének magyarországi megszervezésének előkészítését és a World Robot Olympiad program regionális kiterjesztését, továbbá

b) a verseny döntőjének megrendezését;

2. egyetért azzal, hogy az 1. pont a) alpontjában meghatározott feladat megvalósítása érdekében az innovációért és technológiáért felelős miniszter a Nemzeti Foglalkozatási Alap képzési alaprésze központi keretének terhére a szükséges forrás biztosításáról gondoskodjon;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcímet a 31. World Robot Olympiad megszervezésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. január 31.

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – az 1. pont b) alpontja szerinti célok megvalósítása érdekében gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 31. World Robot Olympiad megszervezésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoport javára egyszeri 2 400 000 000 forint forrás biztosításáról.

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 3. pont szerinti címrend-kiegészítést követően, a felmerülés ütemében