• Tartalom
Oldalmenü

1824/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási keretösszegének megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet végrehajtásához kapcsolódó egyes intézkedésekről

2018.12.27.

A Kormány

1. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy – a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos és a pénzügyminiszter bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány részére a filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási keretösszegének megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. és 2. §-ában meghatározott támogatási korlát érvényesítése céljából szükséges jogszabály-módosításokról;

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke

a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos

pénzügyminiszter

Határidő: 2019. január 7.

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a Rendelet 3. §-ában meghatározott összeghatárok érvényesítése céljából szükséges jogszabály-módosításokról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. január 7.

3. az előadó-művészeti szervezetek támogatásának adókedvezménye megszüntetésével összefüggésben a kulturális ágazat többlettámogatására szolgáló költségvetési előirányzat mértékét 37 400 000 000 forintban állapítja meg;

4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcímet a 14. Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. január 7.

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – beépülő jelleggel gondoskodjon 37 400 000 000 forint rendelkezésre állásáról a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 14. Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2019. évben a felmerülés ütemében

a 2020. évtől kezdődően a központi költségvetés tervezése során