• Tartalom

1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

fejlesztéspolitikai tárgyú kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről és visszavonásáról1

2018.12.28.

1. Hatályát veszti

1.1. a Nemzeti Fejlesztési Terv elfogadásáról és a Kohéziós Alap Stratégiáról szóló 1030/2003. (IV. 9.) Korm. határozat,

1.2. az „ESPON (European Spatial Planning Observation Network = Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat) 2006 Program” című Közösségi Kezdeményezésben a Magyar Köztársaság Kormányának tagságával összefüggő feladatokról szóló 2336/2004. (XII. 23.) Korm. határozat,

1.3. az EMOGA Garancia részlegéből fizetendő 2005. évi közvetlen termelői támogatáshoz (SAPS) nyújtandó nemzeti kiegészítő támogatásról (top-up) szóló 2040/2005. (III. 23.) Korm. határozat,

1.4. az európai uniós és nemzetközi megállapodások alapján, illetve a hazai költségvetésből finanszírozott programok monitoring rendszerének összehangolásáról szóló 2087/2006. (IV. 28.) Korm. határozat,

1.5. a „Svájci Hozzájárulás” elnevezésű program támogatási területeiről és tárgyalási irányelveiről szóló 2032/2007. (III. 7.) Korm. határozat,

1.6. az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból fizetendő 2007. évi közvetlen termelői támogatáshoz (SAPS) nyújtandó nemzeti kiegészítő támogatás (top up) forrásáról szóló 2056/2007. (III. 31.) Korm. határozat,

1.7. a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramhoz kapcsolódó kamattámogatásról és az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Programról szóló 2196/2007. (X. 27.) Korm. határozat,

1.8. az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.5 „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című 2009. évi pályázatával összefüggő többletkapacitások előzetes befogadásáról szóló 1103/2010. (IV. 29.) Korm. határozat,

1.9. „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című TÁMOP 1.1.2. kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1246/2011. (VII. 18.) Korm. határozat,

1.10. a KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001 azonosító számú („XV/C vízakna átalakítása, biztonságba helyezése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1292/2015. (V. 5.) Korm. határozat,

1.11. a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázati felhívások meghirdetéséhez, kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról, továbbá egyes, a Környezet és Energia Operatív Program megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról szóló 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozat,

1.12. a KEOP-2015-4.11.0 azonosító számú („Napelemes rendszer fejlesztése költségvetési és állami szervek villamos-energia költségének csökkentése érdekében” című) pályázati felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1358/2015. (VI. 2.) Korm. határozat,

1.13. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. és 5. prioritásának keretében pályázati felhívás meghirdetéséhez, a pályázati felhívásokra benyújtott projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Programmal összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1360/2015. (VI. 2.) Korm. határozat,

1.14. egyes, a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról, továbbá egyes, a Környezet és Energia Operatív Program megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról szóló 1363/2015. (VI. 3.) Korm. határozat,

1.15. a KEOP-2015-5.4.0 azonosító számú („Távhő-szektor energetikai fejlesztése” című) pályázati felhívásra benyújtott projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződésük megkötéséhez történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1367/2015. (VI. 3.) Korm. határozat,

1.16. a KEOP-1.5.0/15-2015-0001 azonosító számú („Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása a népegészségügyben” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1416/2015. (VI. 24.) Korm. határozat,

1.17. egyes, a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról szóló 1466/2015. (VII. 15.) Korm. határozat,

1.18. a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról szóló 1467/2015. (VII. 15.) Korm. határozat,

1.19. a KEOP-3.1.4./15 azonosító számú („Kiemelt természetvédelmi fejlesztések” című) kiemelt projekt felhívással összefüggő egyes kérdésekről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról szóló 1508/2015. (VII. 23.) Korm. határozat,

1.20. egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 7. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1558/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat,

1.21. a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról, továbbá a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1584/2015. (IX. 4.) Korm. határozat,

1.22. egyes, a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló projektek többlettámogatása vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról szóló 1591/2015. (IX. 4.) Korm. határozat,

1.23. a KEOP-2015-4.10.0/U jelű („Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- és villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” című) kiemelt felhívás meghirdetéséről, azzal összefüggésben kiemelt projektként történő előzetes nevesítésről, a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1627/2015. (IX. 8.) Korm. határozat,

1.24. a TIOP-4.1.2-11/B-2011-0001 azonosító számú („A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program intézkedéseivel kapcsolatos 2011–2015. évi kommunikációs feladatok ellátása” című) projekt támogatásának növeléséről és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1652/2015. (IX. 10.) Korm. határozat,

1.25. a TIOP-1.2.1.A1-15/1 azonosító számú („Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása – Kísérleti, településcsoportos Agóra-fejlesztés” című) pályázati felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1662/2015. (IX. 16.) Korm. határozat,

1.26. a TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001 azonosító számú [„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer – Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” című] kiemelt projekt és a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 azonosító számú („Központi technológiai tömb és integrált aktív ellátás fejlesztése a tatabányai Szent Borbála Kórházban” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1664/2015. (IX. 16.) Korm. határozat,

1.27. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, a TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú („Foglalkoztatási szövetkezet – híd a munka világába” című) projekt támogatásának csökkentéséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról szóló 1685/2015. (IX. 24.) Korm. határozat,

1.28. a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0003 azonosító számú („Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1691/2015. (IX. 25.) Korm. határozat,

1.29. a KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosító számú („Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1692/2015. (IX. 25.) Korm. határozat,

1.30. egyes, a KEOP-3.1.4./15 azonosító számú („Kiemelt természetvédelmi fejlesztések” című) kiemelt projekt felhívással összefüggő kérdésekről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1697/2015. (IX. 25.) Korm. határozat,

1.31. a TÁMOP-5.3.8-B-12/1-2012-0001 azonosító számú („A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerőpiaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról szóló 1775/2015. (X. 19.) Korm. határozat,

1.32. a KEOP-5.6.0/12-2013-0033 azonosító számú („Energiahatékonysági fejlesztés az állami fenntartású képző intézményekben a leghátrányosabb helyzetű térségekben” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1812/2015. (XI. 10.) Korm. határozat,

1.33. a KEOP-3.1.4/15-2015-0002 azonosító számú („A hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, a KEOP-3.1.4/15-2015-0005 azonosító számú („A kápolnásnyéki Dabasi Halász-kastély történeti kertjének rekonstrukciója” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1813/2015. (XI. 10.) Korm. határozat,

1.34. a TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú [„Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1818/2015. (XI. 10.) Korm. határozat,

1.35. a KEOP-5.6.0/12-2014-0020 azonosító számú („A Terrorelhárítási Központ 1101 Budapest, Zách u. 4. alatti objektumának területén található 7. számú épület energetikai korszerűsítése” című) projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1846/2015. (XI. 24.) Korm. határozat,

1.36. a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2015-0001 azonosító számú („Kunmadaras volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, a KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0008 azonosító számú („A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás tagtelepüléseinek felhagyott települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1848/2015. (XI. 24.) Korm. határozat,

1.37. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében pénzügyi eszközök alkalmazásával összefüggő intézkedésekről, a program 1–3. prioritása keretében támogatott egyes projektek támogatásának növeléséről és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1878/2015. (XII. 2.) Korm. határozat,

1.38. a KEOP-4.11.0/15-2015-0001 azonosító számú („Fotovoltaikus erőmű létesítése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1879/2015. (XII. 2.) Korm. határozat,

1.39. egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1880/2015. (XII. 2.) Korm. határozat,

1.40. a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1890/2015. (XII. 3.) Korm. határozat,

1.41. a KEOP-5.6.0/E/15-2015-0044 azonosító számú („Energiamegtakarítást célzó beruházás az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetben” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1922/2015. (XII. 11.) Korm. határozat,

1.42. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról, valamint a TÁMOP-6.2.3-12/1-2012-0001 azonosító számú („Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1923/2015. (XII. 11.) Korm. határozat,

1.43. a KEOP-5.6.0/12-2013-0041 azonosító számú („Az ELTE Ferenciek terén lévő épületének energetikai korszerűsítése” című) projekt címének módosításáról, támogatásának növeléséről, szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1997/2015. (XII. 28.) Korm. határozat.

2. A Kormány visszavonja

2.1. a SAPARD Program keretében nyújtott közösségi agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevétele érdekében tett intézkedésekről, az intézményi háttér megteremtéséről szóló 2349/1999. (XII. 21.) Korm. határozatot,

2.2. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai között, a Magyar Köztársaságnak az oktatás és a szakképzés területein megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló Társulási Tanács határozat elfogadásáról és kihirdetéséről szóló 2157/2000. (VII. 7.) Korm. határozatot,

2.3. az ISPA támogatással megvalósuló vasúti projektek társfinanszírozását célzó hitelfelvételről szóló 1082/2001. (VII. 20.) Korm. határozatot,

2.4. az Európai Unió ISPA programja keretében 2000-ben támogatásra elfogadott projektek hazai társfinanszírozásának a biztosításáról szóló 2017/2001. (I. 26.) Korm. határozatot,

2.5. az Európai Unió által az ISPA program keretében 2000-ben elfogadott vasúti beruházási projektek hazai társfinanszírozásának forrásairól szóló 2123/2001. (V. 30.) Korm. határozatot,

2.6. a Nemzeti Alapnak az ISPA keretében történő igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodás, a 2000. évi ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak, a PHARE segélyprogram igénybevételéről szóló Keretmegállapodás, a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység felállításáról szóló Megállapodás és a Nemzeti Alap felállításáról szóló Megállapodás jóváhagyásáról és kihirdetéséről szóló 2162/2002. (V. 17.) Korm. határozatot,

2.7. a Nemzeti Fejlesztési Terv kialakításának előfeltételeiről és kidolgozásának ütemezéséről szóló 2246/2002. (VIII. 15.) Korm. határozatot,

2.8. a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió mellé akkreditált képviseletén, Brüsszelben szolgálatot teljesítő agrárpolitikai, védelempolitikai, pénzügyi kérdésekkel és a strukturális és kohéziós alapokkal foglalkozó szakdiplomaták státuszának létrehozásáról és a tevékenységükhöz szükséges létszám-előirányzatokról szóló 2292/2002. (X. 1.) Korm. határozatot,

2.9. a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó operatív programok, valamint a Kohéziós Alap Stratégia elfogadásáról és a további intézkedésekről szóló 2090/2003. (V. 15.) Korm. határozatot,

2.10. a Magyar Államkincstár szerepéről a strukturális alapok támogatásai igénybevételét lebonyolító intézményrendszerben szóló 2136/2003. (VI. 27.) Korm. határozatot,

2.11. a közösségi támogatási keret tárgyalásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2228/2003. (IX. 26.) Korm. határozatot,

2.12. a közösségi támogatási kerettervről, az átdolgozott operatív programokról és a Kohéziós Alap Keretstratégiáról szóló 2004/2004. (I. 8.) Korm. határozatot,

2.13. a „Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei” projektjavaslatnak és Kohéziós Alap támogatási kérelemnek az Európai Unió Bizottságához történő benyújtásáról szóló 2061/2004. (III. 12.) Korm. határozatot,

2.14. az Észak-Kelet Pest megyei térség regionális települési szilárdhulladék-kezelési rendszer ISPA projekt pénzügyi megállapodásáról szóló 2088/2004. (IV. 21.) Korm. határozatot,

2.15. a „(Budapest–Cegléd)–Szolnok–Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja 2. ütem, II. fázis” c. projekt Kohéziós Alap támogatási kérelmének az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról szóló 2156/2004. (VI. 28.) Korm. határozatot,

2.16. a „Radarrendszer fejlesztése” és „M0 útgyűrű Keleti Szektor építése” Keleti Szektor építése projekt Kohéziós Alap támogatási kérelmének benyújtása> című projektek Kohéziós Alap támogatási kérelmének az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról szóló 2160/2004. (VII. 5.) Korm. határozatot,

2.17. a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjait irányító hatóságok vezetőinek kinevezéséről szóló 2049/2005. (III. 26.) Korm. határozatot,

2.18. az „URBACT” Közösségi Kezdeményezésben a Magyar Köztársaság tagságával összefüggő feladatokról szóló 2064/2005. (IV. 28.) Korm. határozatot,

2.19. a „Kohéziós Alapból 2007 és 2013 között megvalósuló közlekedési projektek előkészítése” elnevezésű technikai segítségnyújtás projekt támogatási kérelmének az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról szóló 2192/2005. (IX. 21.) Korm. határozatot,

2.20. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap magyarországi intézményrendszerének kialakításáról szóló 2286/2005. (XII. 22.) Korm. határozatot,

2.21. ISPA/KA vasúti projektek költségnövekedésének finanszírozásáról szóló 2296/2005. (XII. 23.) Korm. határozatot,

2.22. az Új Magyarország Fejlesztési Terv elfogadásáról szóló 1103/2006. (X. 30.) Korm. határozatot,

2.23. az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében 2007. januárban megindítandó támogatási konstrukciókról szóló 1130/2006. (XII. 25.) Korm. határozatot,

2.24. az EMOGA Garancia részlegéből fizetendő 2006. évi közvetlen termelői támogatáshoz (SAPS) nyújtandó nemzeti kiegészítő támogatásról (top up) szóló 2109/2006. (VI. 26.) Korm. határozatot,

2.25. az Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése projekt projektjavaslatnak és Kohéziós Alap támogatási kérelmének az Európai Unió Bizottságához történő benyújtásáról szóló 2116/2006. (VI. 29.) Korm. határozatot,

2.26. a 2007–2013. időszakban hatályos regionális támogatási térkép koncepciójáról szóló 2128/2006. (VII. 24.) Korm. határozatot,

2.27. az „ESPON (European Spatial Planning Observation Network = Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat) 2006 Program” című Közösségi Kezdeményezésről szóló megállapodás módosítása szövegének aláírására adott felhatalmazásról szóló 2207/2006. (XI. 30.) Korm. határozatot,

2.28. az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében 2007. februárban megindítandó támogatási konstrukciókról szóló 1006/2007. (II. 12.) Korm. határozatot,

2.29. az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztési Programjainak előzetes akcióterveiről és első körben indítandó támogatási konstrukcióiról szóló 1009/2007. (III. 7.) Korm. határozatot,

2.30. az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Programja keretében megindítandó kiemelt projektről szóló 1019/2007. (III. 28.) Korm. határozatot,

2.31. az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007. júliusban induló pályázatairól és projektjeiről szóló 1048/2007. (VII. 2.) Korm. határozatot,

2.32. az európai területi együttműködés célkitűzés operatív programjainak, valamint az előcsatlakozási támogatási eszközből támogatott operatív programok elfogadásáról szóló 1056/2007. (VII. 18.) Korm. határozatot,

2.33. az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007. júliusban induló két konstrukciójáról szóló 1057/2007. (VII. 18.) Korm. határozatot,

2.34. az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program, valamint a Végrehajtás Operatív Program 2007–2008. évekre vonatkozó Akcióterveinek elfogadásáról szóló 1058/2007. (VII. 23.) Korm. határozatot,

2.35. az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés Operatív Programja 2007–2008. évekre vonatkozó Akcióterveinek, valamint a Közép-magyarországi Operatív Program kiemelt projekt listája kiegészítésének jóváhagyásáról szóló 1063/2007. (VIII. 15.) Korm. határozatot,

2.36. az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programja, Elektronikus Közigazgatás Operatív Programja, az Államreform Operatív Programja, Társadalmi Megújulás Operatív Programja, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programja, valamint a Regionális Operatív Programok 2007–2008. évekre vonatkozó Akcióterveinek jóváhagyásáról szóló 2142/2007. (VII. 27.) Korm. határozatot,

2.37. a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló 2226/2007. (XII. 5.) Korm. határozatot,

2.38. a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz Határon Átnyúló Együttműködési Program elfogadásáról szóló 2227/2007. (XII. 5.) Korm. határozatot,

2.39. a Kohéziós Alap támogatással megvalósuló vasúti projektek költségnövekedésének finanszírozásáról szóló 2243/2007. (XII. 23.) Korm. határozatot,

2.40. a 2010. május–június hónapokban kihirdetett árvízi veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, XIX. Uniós fejlesztések fejezet forrásainak felhasználására vonatkozó feladatokról szóló 1161/2010. (VII. 30.) Korm. határozat 7. pontjának végrehajtásáról és a KEOP árvízvédelmi fejlesztési projektek finanszírozásának biztosításáról szóló 1239/2010. (XI. 16.) Korm. határozatot,

2.41. az ÚMFT egyes 2007–2008. és 2009–2010. évi akcióterveinek módosításáról és az akciótervekben nevesített egyes kiemelt projektek nevesítésének visszavonásáról szóló 1251/2010. (XI. 19.) Korm. határozatot,

2.42. az ÚMFT VOP 2009–2010-es akciótervének módosításáról szóló 1284/2010. (XII. 15.) Korm. határozatot,

2.43. az ÚMFT GOP és ROP forrásokból megvalósuló kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó akcióterv módosításokról, valamint a TÁMOP és TIOP 2007–2008. évi és 2009–2010. évi akcióterveinek módosításáról szóló 1298/2010. (XII. 21.) Korm. határozatot,

2.44. az egyes KEOP öt milliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok jóváhagyásáról (rekultiváció) szóló 1187/2011. (VI. 7.) Korm. határozatot,

2.45. a „Beregi Komplex Árapasztási – Ártér-revitalizációs fejlesztés” című KEOP nagyprojekt javaslat támogatásának jóváhagyásáról szóló 1342/2011. (X. 14.) Korm. határozatot,

2.46. a KEOP keretében megvalósuló „Komplex Tisza-tó projekt” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1343/2011. (X. 14.) Korm. határozatot,

2.47. a KEOP keretében megvalósuló „Peremarton-gyártelep északi bányaterület kármentesítése” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1344/2011. (X. 14.) Korm. határozatot,

2.48. a KEOP keretében megvalósuló „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1366/2011. (XI. 8.) Korm. határozatot,

2.49. a KEOP keretében megvalósuló „Szigetköz mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1367/2011. (XI. 8.) Korm. határozatot,

2.50. egyes KEOP öt milliárd forintot meghaladó támogatásra javasolt rekultivációs projektjavaslatok jóváhagyásáról szóló 1400/2011. (XI. 22.) Korm. határozatot,

2.51. a KEOP keretében megvalósuló „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról szóló 1402/2011. (XI. 24.) Korm. határozatot,

2.52. a KEOP keretében megvalósuló „Komárom-Almásfüzitői árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1495/2011. (XII. 27.) Korm. határozatot,

2.53. a KEOP keretében megvalósuló „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1113/2012. (IV. 12.) Korm. határozatot,

2.54. a TÁMOP 5.3.8.B-12/1 projekt támogatásának jóváhagyásáról, valamint a TÁMOP 5.3.8-11/A1 és a TÁMOP 5.3.8.B-12/1 kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1151/2012. (V. 15.) Korm. határozatot,

2.55. a KEOP forrásaiból megvalósítandó egyes nagyprojektek jóváhagyásának időigényéről, megvalósításukról és finanszírozásukról szóló 1170/2012. (V. 25.) Korm. határozatot,

2.56. a KEOP keretében megvalósuló „Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1176/2012. (VI. 1.) Korm. határozatot,

2.57. a Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervi nevesítéséről, valamint TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 azonosító számú, „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1177/2012. (VI. 1.) Korm. határozatot,

2.58. a TÁMOP 2.1.2-12/1-2012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről szóló 1238/2012. (VII. 12.) Korm. határozatot,

2.59. a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 „Várkert Bazár fejlesztése” című kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1285/2012. (VIII. 9.) Korm. határozatot,

2.60. a KMOP keretében megvalósuló a „Régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 3102. j. úton” című egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1332/2012. (IX. 7.) Korm. határozatot,

2.61. a TÁMOP-3.4.5-12/1 azonosító számú („Tehetséghidak Program” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1334/2012. (IX. 7.) Korm. határozatot,

2.62. a KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 azonosító számú („Zirc város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1338/2012. (IX. 7.) Korm. határozatot,

2.63. a KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0001 azonosító számú („Kiskunhalas Jókai utcai települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1339/2012. (IX. 7.) Korm. határozatot,

2.64. a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0005 azonosító számú („Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Térségi Hulladéklerakó és Rekultivációs Projekt” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1340/2012. (IX. 7.) Korm. határozatot,

2.65. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0004 azonosító számú („Dánszentmiklós-Nyáregyháza Szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1341/2012. (IX. 7.) Korm. határozatot,

2.66. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0005 azonosító számú („Okány község szennyvízcsatornázása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1342/2012. (IX. 7.) Korm. határozatot,

2.67. a TÁMOP-3.4.2.B-12/1 azonosító számú („Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1344/2012. (IX. 7.) Korm. határozatot,

2.68. a KDOP-4.2.1/A-11-2012-0008 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 6209. j. úton” című) és a KDOP-4.1.1/D-12-2012-0001 azonosító számú („Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében” című) projektek támogatásának jóváhagyásáról szóló 1357/2012. (IX. 13.) Korm. határozatot,

2.69. a TÁMOP-5.4.2-12/1 azonosító számú („Központi szociális információs fejlesztések” című) és a TÁMOP-5.4.7-12/1 azonosító számú („Látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1385/2012. (IX. 20.) Korm. határozatot,

2.70. a KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0008 azonosító számú („Ronyvazugi, Bodrog jobb parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1386/2012. (IX. 20.) Korm. határozatot,

2.71. a KDOP-4.2.1/A-11-2012-0011 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 8202 j. úton” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1387/2012. (IX. 20.) Korm. határozatot,

2.72. a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú („Marcali Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1425/2012. (X. 4.) Korm. határozatot,

2.73. a TÁMOP 2.4.8-12/1 azonosító számú („A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése”) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1426/2012. (X. 4.) Korm. határozatot,

2.74. az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0010 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 3401. jelű úton” című) és az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0011 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 3831. jelű és 4145. jelű utakon”) című projektek támogatásának jóváhagyásáról szóló 1442/2012. (X. 11.) Korm. határozatot,

2.75. a NYDOP-4.3.1/A-11-2012-0006 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 7343. j. és 6835. j. utakon” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1443/2012. (X. 11.) Korm. határozatot,

2.76. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0007 azonosító számú („A szécsényi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1444/2012. (X. 11.) Korm. határozatot,

2.77. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1445/2012. (X. 11.) Korm. határozatot,

2.78. a KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú („Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1446/2012. (X. 11.) Korm. határozatot,

2.79. az EKOP-1.2.1-07-2008-0001 azonosító számú [Költségvetés Gazdálkodási Rendszer (KGR) című] projekt műszaki tartalmának módosításáról szóló 1447/2012. (X. 11.) Korm. határozatot,

2.80. a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának és feladatainak megváltoztatásáról, összefüggésben az Európai Unió 2014–20 közötti költségvetési időszakára való felkészülés kormányzati feladatairól szóló 1449/2012. (X. 16.) Korm. határozatot,

2.81. a GOP-1.1.1/B konstrukció kódú [az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 1. fázis” című] projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről, valamint az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1461/2012. (X. 26.) Korm. határozatot,

2.82. a TÁMOP-1.3.1-12-2012-0001 azonosító számú („A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II.” című) projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1462/2012. (X. 26.) Korm. határozatot,

2.83. az ÉAOP-3.1.1-11-2011-0009 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 3109. j. és 3121. j. utakon” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1463/2012. (X. 26.) Korm. határozatot,

2.84. a KMOP-4.2.1/A_1-2008-0002 azonosító számú („Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten” című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről szóló 1484/2012. (XI. 7.) Korm. határozatot,

2.85. a TÁMOP-6.1.4./12/1-2012-0001 azonosító számú [„Koragyermekkori (0–7 év) program” című] kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről szóló 1508/2012. (XI. 16.) Korm. határozatot,

2.86. a KEOP-2.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú („Hanyi-Tiszasülyi árvízszintcsökkentő tározó” című) és a KEOP-2.5.0/B/10-2010-0001 azonosító számú („Előzetes árvízi kockázatértékelés és a veszélytérképezés adatainak előállítása” című) projektek megnövelt támogatási összegének jóváhagyásáról szóló 1509/2012. (XI. 16.) Korm. határozatot,

2.87. a TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről szóló 1530/2012. (XI. 28.) Korm. határozatot,

2.88. a TÁMOP-1.2.1-07/1-2007-0002 „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” című kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1531/2012. (XI. 28.) Korm. határozatot,

2.89. a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs program” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1532/2012. (XI. 28.) Korm. határozatot,

2.90. a KDOP-4.2.1/A-11-2012-0013 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 7312 j. úton” című), valamint a KDOP-4.2.1/A-11-2012-0012 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 8127 j. úton” című) projektek támogatásáról szóló 1533/2012. (XI. 28.) Korm. határozatot,

2.91. a KMOP-2.1.1/A-11-2012-0010 azonosító számú („Régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 3113. és 3105. j. utakon” című), valamint a KMOP-2.1.1/A-11-2012-0009 azonosító számú („Régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 3103. j. úton” című) projektek támogatásának jóváhagyásáról szóló 1534/2012. (XI. 28.) Korm. határozatot,

2.92. a KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0009 azonosító számú („Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1552/2012. (XII. 5.) Korm. határozatot,

2.93. a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0003 azonosító számú („Berhida Ipartelep szennyezett területek kármentesítése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1553/2012. (XII. 5.) Korm. határozatot,

2.94. a DDOP-5.1.3/A-11-2012-0014 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása az 5117. j. úton” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1556/2012. (XII. 6.) Korm. határozatot,

2.95. az ÉMOP-5.1.1/C-11-2012-0002 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 2603 és 25119 j. utakon” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1557/2012. (XII. 6.) Korm. határozatot,

2.96. a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozatot,

2.97. a DDOP-5.1.3/A-11-2012-0015 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 6233. j. úton” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1604/2012. (XII. 17.) Korm. határozatot,

2.98. az ÉAOP-3.1.1-11 -2012-0012 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 4814 j. úton” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1606/2012. (XII. 17.) Korm. határozatot,

2.99. a TIOP 3.4.3/11/1-2012-0001 azonosító számú („Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon” című) és a TÁMOP 5.6.3-12/1-2012-0001 azonosító számú („A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje” című) kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1607/2012. (XII. 17.) Korm. határozatot,

2.100. a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósítani tervezett Közép-Duna Vidéke, Duna-Vértes Köze és Délkelet-Alföld regionális hulladékgazdálkodási rendszerek megvalósítására irányuló projektek önerő finanszírozásának megoldásáról, valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú („Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című) projekt támogatásáról szóló 1650/2012. (XII. 19.) Korm. határozatot,

2.101. a KEOP-1.2.0/2F-2008-0005 azonosító számú („Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja” című) nagyprojekt támogatásának növeléséről szóló 1703/2012. (XII. 29.) Korm. határozatot,

2.102. az ÉAOP-1.1.1/C-12-k1-2012-0005 azonosító számú („A Nyíregyházi Ipari Park 2. ütemének komplex terület előkészítése” című) kiemelt projekt nevesítésének visszavonásáról szóló 1704/2012. (XII. 29.) Korm. határozatot,

2.103. a NYDOP-5.3.1/A-12-k1-2012-0001 azonosító számú („24 tantermes iskola és óvoda építése Szombathelyen” című) projekt Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013-as Akciótervében történő nevesítéséről szóló 1705/2012. (XII. 29.) Korm. határozatot,

2.104. a GOP-1.2.1-12/B-2012-0002 azonosító számú („Az NI Hungary Kft. Science Parkja” című), továbbá a GOP-1.2.1-12/B-2012-0007 azonosító számú („Technológiai park kialakítása a Synergon Integrator Rendszerszolgáltató Kft.-nél” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1009/2013. (I. 10.) Korm. határozatot,

2.105. a GOP-2012-3.1.2. kódszámú („Szélessávú körzethálózati fejlesztések” című) pályázati felhívás keretében beérkezett projektek támogatásának jóváhagyásáról szóló 1012/2013. (I. 16.) Korm. határozatot,

2.106. a TÁMOP-5.4.10-12/1 azonosító számú, „Szociális képzések rendszerének modernizációja” című, és a TIOP-3.3.1B-12/1 azonosító számú, „Kontakt tolmácsszolgáltatás. A jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése video alapú jelnyelvi tolmácsolás és szöveges operátori szolgáltatások bevezetésével” című projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről szóló 1014/2013. (I. 16.) Korm. határozatot,

2.107. a TÁMOP-6.2.3-12/1-2012-0001 azonosító számú („Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés” című) projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről szóló 1015/2013. (I. 16.) Korm. határozatot,

2.108. a TÁMOP-6.2.5./A/12/1 azonosító számú („Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktúraváltásban érintett intézményeknél – Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban” című) projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről szóló 1017/2013. (I. 18.) Korm. határozatot,

2.109. a 2014–2020-as programozási időszakban az Európai Területi Együttműködési Programok intézményrendszerével és tervezésével kapcsolatos felelősségi rend, feladatok és tárgyalási mandátum kialakításáról szóló 1034/2013. (II. 1.) Korm. határozatot,

2.110. a KDOP-4.2.1/A-11-2012-0014 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 7338 j. úton”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1038/2013. (II. 1.) Korm. határozatot,

2.111. a TÁMOP-1.4.7-12/1 konstrukció kódú („Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása” című) kiemelt projekt nevesítéséről szóló 1040/2013. (II. 1.) Korm. határozatot,

2.112. az egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások (KEOP) Kormány általi saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló 1051/2013. (II. 12.) Korm. határozatot,

2.113. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0003 azonosító számú („Nagybajom város szennyvízcsatornázása és tisztítása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1073/2013. (II. 21.) Korm. határozatot,

2.114. a KEOP-6.3.0/2F/11-2012-0001 azonosító számú („OLM – Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat továbbfejlesztése” című) és a KEOP-6.3.0/2F/11-2012-0002 azonosító számú („OKIR – OKIR Környezet és természetvédelmi alapinfrastruktúra fejlesztés, alrendszerek továbbfejlesztése” című), projektek támogatásának jóváhagyásáról szóló 1074/2013. (II. 21.) Korm. határozatot,

2.115. a KMOP-2.1.1/A-11-2012-0013 azonosító számú („A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 4602. j. úton”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1076/2013. (II. 21.) Korm. határozatot,

2.116. a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0012 azonosító számú („Barcsi kistérség társult településeinek ivóvízminőség-javítása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1116/2013. (III. 8.) Korm. határozatot,

2.117. a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0017 azonosító számú („Szigetvári Kistérség Ivóvízminőség-javító Programja” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1117/2013. (III. 8.) Korm. határozatot,

2.118. a GOP-1.2.1-12/B konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának jóváhagyásáról szóló 1163/2013. (III. 28.) Korm. határozatot,

2.119. a NYDOP-3.1.1/B-2009-0002 azonosító számú („A városközpont értékmegőrző megújítása” című) kiemelt projekt támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról szóló 1164/2013. (III. 28.) Korm. határozatot,

2.120. a DAOP-5.2.1/D-12-k-2013-0001 azonosító számú („A Bajai Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1165/2013. (III. 28.) Korm. határozatot,

2.121. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 azonosító számú („A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és -tisztítása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1187/2013. (IV. 9.) Korm. határozatot,

2.122. a KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0007 azonosító számú („Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról szóló 1188/2013. (IV. 9.) Korm. határozatot,

2.123. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0013 azonosító számú („Karád agglomeráció csatornázása, szennyvíztisztítása”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1189/2013. (IV. 9.) Korm. határozatot,

2.124. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0012 azonosító számú („A somogytúri szennyvízelvezető agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvízcsatornázása”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1190/2013. (IV. 9.) Korm. határozatot,

2.125. a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú („Hatékony árvízvédelem Vácon” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1191/2013. (IV. 9.) Korm. határozatot,

2.126. a KMOP-2.1.1/A-11-2013-0002 azonosító számú („A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 2102. j úton tárgyú pályázathoz”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1192/2013. (IV. 9.) Korm. határozatot,

2.127. a TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 azonosító számú („A testnevelés új stratégiájának és fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1203/2013. (IV. 11.) Korm. határozatot,

2.128. a 2014–2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, hulladékszektort érintő ex-ante kondicionalitások teljesítéséről szóló 1211/2013. (IV. 15.) Korm. határozatot,

2.129. az ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0008 azonosító számú („Jánd és térsége csapadékvíz elvezető – hálózat fejlesztése” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1228/2013. (IV. 23.) Korm. határozatot,

2.130. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030 azonosító számú („Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1229/2013. (IV. 23.) Korm. határozatot,

2.131. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0028 azonosító számú („Székkutas község szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1230/2013. (IV. 23.) Korm. határozatot,

2.132. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0016 azonosító számú („Balatonlelle agglomeráció szennyvízkezelése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1231/2013. (IV. 23.) Korm. határozatot,

2.133. a KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0004 azonosító számú („Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról szóló 1280/2013. (V. 24.) Korm. határozatot,

2.134. a KEOP-1.2.0 azonosító számú („szennyvízelvezetés és tisztítás” című) konstrukció egyes egymilliárd forintot meghaladó támogatási összegű, támogatási szerződéssel már rendelkező projektjeinek többlettámogatási igényének jóváhagyásáról szóló 1311/2013. (VI. 7.) Korm. határozatot,

2.135. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0011 azonosító számú („Kistelek szennyvízelvezetési rendszerének kiépítése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1321/2013. (VI. 12.) Korm. határozatot,

2.136. a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására irányuló programozási dokumentumok tervezésével kapcsolatos aktuális feladatokról szóló 1322/2013. (VI. 12.) Korm. határozatot,

2.137. a TÁMOP-3.2.14-12/1 azonosító számú („az Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása” című) kiemelt projekt és a TIOP-3.2.2-12/1 azonosító számú („A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1329/2013. (VI. 12.) Korm. határozatot,

2.138. a DDOP-5.1.3/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú („Villányi elkerülő út építése” című) projekt támogatásemelésének jóváhagyásáról szóló 1332/2013. (VI. 13.) Korm. határozatot,

2.139. a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0004 azonosító számú („Szentes szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1333/2013. (VI. 13.) Korm. határozatot,

2.140. a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0007 azonosító számú („Jászdózsa Község szennyvízcsatornázása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1334/2013. (VI. 13.) Korm. határozatot,

2.141. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015 azonosító számú („Kéthely agglomeráció szennyvízkezelése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1335/2013. (VI. 13.) Korm. határozatot,

2.142. a KMOP-2.1.1/A-11-2013-0005 azonosító számú („A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése 12106. j. úton” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1336/2013. (VI. 13.) Korm. határozatot,

2.143. a TÁMOP-6.1.3/B-12/1 azonosító számú („Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1337/2013. (VI. 13.) Korm. határozatot,

2.144. a TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 azonosító számú (az „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1358/2013. (VI. 24.) Korm. határozatot,

2.145. a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0003 azonosító számú („Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízkezelése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1404/2013. (VII. 2.) Korm. határozatot,

2.146. a KEOP-7.9.0/12-2013-0011 azonosító számú („Vízkészlet gazdálkodási projekt előkészítése a Duna-Tisza közi hátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása érdekében” című) előkészítési projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1405/2013. (VII. 2.) Korm. határozatot,

2.147. a KEOP-7.9.0/12-2013-0010 azonosító számú („Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztési program stratégiai projekt-előkészítés dokumentáció” című) előkészítési projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1406/2013. (VII. 2.) Korm. határozatot,

2.148. a NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001 azonosító számú („Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése” című) kiemelt projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról szóló 1408/2013. (VII. 2.) Korm. határozatot,

2.149. a TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 azonosító számú („A szakképzés és felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1409/2013. (VII. 2.) Korm. határozatot,

2.150. a TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 azonosító számú („A munkáért!” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1429/2013. (VII. 10.) Korm. határozatot,

2.151. a DDOP-1.1.1/AC-11-2012-0008 azonosító számú („Komlói Ipari Park infrastrukturális fejlesztése” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről szóló 1445/2013. (VII. 16.) Korm. határozatot,

2.152. a DDOP-2.1.1/E.F-12-k2-2012-0004 azonosító számú („»A határ a csillagos ég« – A Zselici Csillagoségbolt-park komplex turisztikai fejlesztése” című) kiemelt projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről szóló 1446/2013. (VII. 16.) Korm. határozatot,

2.153. a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” című, az Európai Bizottság számára benyújtandó) nagyprojekt javaslatáról szóló 1447/2013. (VII. 16.) Korm. határozatot,

2.154. a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013 azonosító számú („A ZALAVÍZ Zrt. szolgáltatási területén lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1448/2013. (VII. 16.) Korm. határozatot,

2.155. a KEOP-7.9.0/12/B/2013-0009 azonosító számú („Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és -elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1449/2013. (VII. 16.) Korm. határozatot,

2.156. a KEOP-7.9.0/12-2013-0019 azonosító számú („Lakossági épület energetikahatékonysági potenciál felmérése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1450/2013. (VII. 16.) Korm. határozatot,

2.157. a KEOP-7.9.0/12-2013-0020 azonosító számú („Költségvetési szervek kezelésében álló, közfeladat ellátásban résztvevő épületek energiahatékonysági felújítását szolgáló 2014–2020. évi fejlesztési program és akcióterv kidolgozása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1451/2013. (VII. 16.) Korm. határozatot,

2.158. a KEOP-7.9.0/12-2013-0044 azonosító számú („Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Országos Környezeti Kármentesítési Program – Társasági Alprogram keretében 2014–2020 programozási időszakban” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1452/2013. (VII. 16.) Korm. határozatot,

2.159. a TÁMOP-2.4.3.E-13/1-2013-0001 azonosító számú (a „KoopeRáció+ – Szociális gazdaság és a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásfejlesztését célzó programok megvalósításával összefüggő szakmai fejlesztések” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1456/2013. (VII. 16.) Korm. határozatot,

2.160. a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 azonosító számú („Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1457/2013. (VII. 16.) Korm. határozatot,

2.161. A KEOP-2.1.1/2F-2008-0001 azonosító számú („Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó” című) nagyprojekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról szóló 1474/2013. (VII. 24.) Korm. határozatot,

2.162. az NYDOP-2.1.1/F-11-2012-0019 azonosító számú („A Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesztése Darnay-Dornyai Béla öröksége nyomán” című) projekttel összefüggésben a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 1477/2013. (VII. 24.) Korm. határozatot,

2.163. a TÁMOP-1.1.4-11/1/KMR-2011-0001 azonosító számú („Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1478/2013. (VII. 24.) Korm. határozatot,

2.164. a KEOP-2.5.0/C/12-2013-0001 azonosító számú („A forgalomképes közcélú állami tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény kataszterének elkészítése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1487/2013. (VII. 26.) Korm. határozatot,

2.165. a KEOP-1.4.0/12-2013-0001 azonosító számú („Országos közhiteles víziközmű kataszter elkészítése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1488/2013. (VII. 26.) Korm. határozatot,

2.166. a KEOP-2.5.0/B-09-12-2013-0001 azonosító számú („Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1489/2013. (VII. 26.) Korm. határozatot,

2.167. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0001 azonosító számú („Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című) nagyprojekt esetében a támogatási szerződéstől való elállásról és a támogatási kérelem Európai Bizottságtól történő visszavonásáról szóló 1496/2013. (VII. 29.) Korm. határozatot,

2.168. a TÁMOP-3.1.12-12/1-2013-0001 azonosító számú („GEOMATECH – A GeoGebra program által támogatott korszerű, a felülvizsgált Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő matematikai és természettudományos digitális tananyagfejlesztés és képzők képzése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1497/2013. (VII. 29.) Korm. határozatot,

2.169. a GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001 azonosító számú „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 1. fázis” című nagyprojekt javaslat támogatásának jóváhagyásáról szóló 1240/2013. (IV. 26.) Korm. határozat módosításáról szóló 1522/2013. (VIII. 1.) Korm. határozatot,

2.170. a KMOP-5.2.2/A-13-2013-0001 azonosító számú („Északi Lipótváros megújítása” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1502/2013. (VII. 31.) Korm. határozatot,

2.171. a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 azonosító számú („Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1546/2013. (VIII. 15.) Korm. határozatot,

2.172. a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító számú („Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1547/2013. (VIII. 15.) Korm. határozatot,

2.173. a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0013 azonosító számú („Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrész csatornázása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1548/2013. (VIII. 15.) Korm. határozatot,

2.174. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról szóló 1549/2013. (VIII. 15.) Korm. határozatot,

2.175. a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0012 azonosító számú („Bagamér Nagyközség Szennyvízcsatornázása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1550/2013. (VIII. 15.) Korm. határozatot,

2.176. a DDOP-3.1.2/C-13-2013-0001 azonosító számú („Megyervárosi Iskola – Testvérvárosok Terei Általános Iskola fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1557/2013. (VIII. 15.) Korm. határozatot,

2.177. a KDOP-2.1.1/B-12-2012-0049 azonosító számú („Új állandó turisztikai attrakciók létrehozása, és a meglévő bemutatóhelyek fejlesztése a várpalotai Thury-várban” című) projekttel összefüggésben a Szindbád Kulturális és Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 1558/2013. (VIII. 15.) Korm. határozatot,

2.178. a TÁMOP-4.2.2.C-11/1-KONV számú („Előremutató Infokommunikációs Technológiák kutatásának támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember-utánpótlás biztosítása” című) konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatainak jóváhagyásáról szóló 1586/2013. (VIII. 28.) Korm. határozatot,

2.179. a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV jelű („Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése” című) konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatainak jóváhagyásáról szóló 1588/2013. (VIII. 28.) Korm. határozatot,

2.180. az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0002 azonosító számú („A hajdúszoboszlói Hungarospa célcsoportorientált attrakciófejlesztése” című) projekttel összefüggésben a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 1590/2013. (VIII. 28.) Korm. határozatot,

2.181. az ÉAOP-5.1.2/C-11-2011-0009 azonosító számú („»Víz nélkül nincs élet, és víz nélkül nincs fejlődés sem« – Derecske város régi szennyvíztisztító telepének, szigeteletlen oxidációs tórendszerének rekultivációja” című) projekttel összefüggésben a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 1591/2013. (VIII. 28.) Korm. határozatot,

2.182. az ÉMOP-5.1.1/A-11-2012-0008 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 3835 j. úton” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1605/2012. (XII. 17.) Korm. határozatot,

2.183. a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú („Budapest – Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” című) nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról szóló 1606/2013. (IX. 3.) Korm. határozatot,

2.184. az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű GOP projektjavaslatok jóváhagyásáról szóló 1622/2013. (IX. 5.) Korm. határozatot,

2.185. a 2014–2020 közötti időszakra érvényes regionális támogatási térképről, a Közép-magyarországi régió támogathatóságáról és a 2007–2013 között hatályos regionális támogatási térkép meghosszabbításáról szóló 1625/2013. (IX. 5.) Korm. határozatot,

2.186. az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0004 azonosító számú („Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Parkban” című) kiemelt projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről szóló 1628/2013. (IX. 5.) Korm. határozatot,

2.187. a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1636/2013. (IX. 10.) Korm. határozatot,

2.188. a DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0004 azonosító számú („Baja fesztivál-város turisztikai háttér infrastruktúrájának komplex fejlesztése” című) kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról szóló 1651/2013. (IX. 17.) Korm. határozatot,

2.189. a TÁMOP-1.2.1-07/1-2007-0002 azonosító számú („Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1652/2013. (IX. 17.) Korm. határozatot,

2.190. az ÉAOP-5.1.2/C-11-2012-0008 azonosító számú („A Debreceni Vízmű Zrt. Vekeri-tavi pihenőközpont és Lovász-zugi földmedrű szigeteletlen oxidációs tórendszerének rekultivációja” című) projekttel összefüggésben a Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 1656/2013. (IX. 17.) Korm. határozatot,

2.191. a DDOP-4.1.3/A-2008-0004 azonosító számú („Zsolnay Kulturális Negyed” című) projekt támogatásának növeléséről és a nagyprojekt támogatási kérelemnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról szóló 1684/2013. (IX. 30.) Korm. határozatot,

2.192. az ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001 azonosító számú („Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja” című) kiemelt projekt támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról szóló 1702/2013. (X. 4.) Korm. határozatot,

2.193. a DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0037 azonosító számú („»Kalanderdő« – természetközeli élmények a Deseda környékén” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről szóló 1709/2013. (X. 8.) Korm. határozatot,

2.194. a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0089 azonosító számú („Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról szóló 1712/2013. (X. 8.) Korm. határozatot,

2.195. a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú („Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1713/2013. (X. 8.) Korm. határozatot,

2.196. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1714/2013. (X. 8.) Korm. határozatot,

2.197. a DAOP-5.2.1/D-12-k-2013-0001 azonosító számú („A Bajai Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme” című) kiemelt projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról szóló 1732/2013. (X. 11.) Korm. határozatot,

2.198. a KEOP-4.4.0/A/09-2010-0031 azonosító számú („Miskolci biogáz üzem létesítése” című) projekt kifizetéseinek felgyorsításáról szóló 1733/2013. (X. 11.) Korm. határozatot,

2.199. a KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú („Biogázüzem létesítése Pécsen” című) projekt kifizetéseinek felgyorsításáról szóló 1734/2013. (X. 11.) Korm. határozatot,

2.200. a KMOP-4.6.1/E-13-2013-0001 azonosító számú [„Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)” című] projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1735/2013. (X. 11.) Korm. határozatot,

2.201. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer” című) projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról szóló 1737/2013. (X. 14.) Korm. határozatot,

2.202. a KEOP-5.4.0. azonosító számú konstrukcióval összefüggésben egyes önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 1738/2013. (X. 14.) Korm. határozatot,

2.203. a TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú („Foglalkoztatási szövetkezet – híd a munka világába” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról szóló 1741/2013. (X. 14.) Korm. határozatot,

2.204. a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” című) nagyprojekt támogatása növelésének jóváhagyásáról szóló 1746/2013. (X. 17.) Korm. határozatot,

2.205. a KEOP-5.4.0. azonosító számú konstrukcióval összefüggésben egyes önkormányzati többségi befolyással működő gazdasági társaságok biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 1755/2013. (X. 24.) Korm. határozatot,

2.206. a TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 azonosító számú („Út a szakmaválasztáshoz” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1756/2013. (X. 24.) Korm. határozatot,

2.207. a TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001 azonosító számú [„Pilot jellegű szűrőprogramok (védőnői méhnyakszűrési illetve vastagbélszűrési programok) kiterjesztésének támogatása” című] kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1757/2013. (X. 24.) Korm. határozatot,

2.208. a TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 azonosító számú („Dolgozva tanulj!” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1771/2013. (X. 25.) Korm. határozatot,

2.209. a TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosító számú („Újra tanulok!” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1775/2013. (X. 25.) Korm. határozatot,

2.210. a KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú („Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1776/2013. (X. 25.) Korm. határozatot,

2.211. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 azonosító számú („Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1798/2013. (XI. 7.) Korm. határozatot,

2.212. a TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 azonosító számú („Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása” című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről szóló 1800/2013. (XI. 7.) Korm. határozatot,

2.213. a 2014–2020 közötti időszakban hatályos regionális támogatási térkép koncepciójáról szóló 1805/2013. (XI. 12.) Korm. határozatot,

2.214. a GOP-2.1.3-12-2012-0014 azonosító számú („A FALCO Zrt. préstechnológiájának korszerűsítésére irányuló komplex fejlesztés” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról szóló 1819/2013. (XI. 14.) Korm. határozatot,

2.215. a KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0002 azonosító számú [„A Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” című] projekt támogatásának növeléséről szóló 1820/2013. (XI. 14.) Korm. határozatot,

2.216. a KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007 azonosító számú („Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés” című) nagyprojekt támogatásának növeléséről szóló 1821/2013. (XI. 14.) Korm. határozatot,

2.217. a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0038 azonosító számú („Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Projekt” című) egymilliárd forintot meghaladó projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról szóló 1822/2013. (XI. 14.) Korm. határozatot,

2.218. a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0040 azonosító számú („Túrkeve Város új szennyvíztisztító telepének projektje” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról szóló 1823/2013. (XI. 14.) Korm. határozatot,

2.219. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról szóló 1824/2013. (XI. 14.) Korm. határozatot,

2.220. a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 azonosító számú („Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1825/2013. (XI. 14.) Korm. határozatot,

2.221. a DAOP-3.2.1/A-09-2009-0010 azonosító számú („Integrált utastájékoztatási, forgalomirányítási, és elektronikus jegy- és bérletrendszer bevezetése” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről szóló 1837/2013. (XI. 18.) Korm. határozatot,

2.222. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú („Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról szóló 1839/2013. (XI. 18.) Korm. határozatot,

2.223. a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0071 azonosító számú („Kecel Város szennyvízelvezető hálózatának bővítése III. ütem” című) projekt támogatása és támogatása növelésének jóváhagyásáról szóló 1840/2013. (XI. 18.) Korm. határozatot,

2.224. a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0044 azonosító számú („Hódmezővásárhely–Mártély–Székkutas Ivóvízminőség-javító Projekt” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról szóló 1841/2013 (XI. 18.) Korm. határozatot,

2.225. a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 azonosító számú („Nagykovácsi szennyvízhálózatának fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1842/2013. (XI. 18.) Korm. határozatot,

2.226. a KEOP-4.4.0/A/09-2010-0031 azonosító számú („Miskolci biogáz üzem létesítése” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről szóló 1866/2013. (XI. 19.) Korm. határozatot,

2.227. az Új Széchenyi Terv egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok fejlesztését célzó TÁMOP-6.1.2/13/1-2 kódszámú pályázataival összefüggő többletkapacitások előzetes befogadásáról szóló 1876/2013. (XI. 28.) Korm. határozatot,

2.228. a DDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú („Kerékpáros turizmus fejlesztése Dél-Baranyában az Ős-Dráva Program keretében” című) projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1888/2013. (XI. 29.) Korm. határozatot,

2.229. a TÁMOP-2.3.4.A-13/1 azonosító számú („Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban” című) projekt módosításáról szóló 1889/2013. (XI. 29.) Korm. határozatot,

2.230. a KEOP-2012-5.4.0 azonosító jelű („Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével” című) pályázati konstrukció projektjeinek támogatásához szükséges forrás biztosítása érdekében többletkötelezettség-vállalásról, és az egyes helyi önkormányzati többségi befolyással működő távhő-szolgáltatók biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 1933/2013. (XII. 12.) Korm. határozatot,

2.231. a KEOP-2.1.1/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Állami árvízvédelmi művek állékonyságának, védképességének helyreállítása a 2013. évi őszi felülvizsgálat eredményeként meghatározottak szerint” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1934/2013. (XII. 12.) Korm. határozatot,

2.232. a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” című) nagyprojekt támogatása további növelésének jóváhagyásáról szóló 1937/2013. (XII. 13.) Korm. határozatot,

2.233. a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú („A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1940/2013. (XII. 13.) Korm. határozatot,

2.234. a KEOP-2.2.2/09-11-2013-0001 azonosító számú („Technika a vízminőség szolgálatában” című) projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1959/2013. (XII. 17.) Korm. határozatot,

2.235. a KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú („Biogázüzem létesítése Pécsen” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről szóló 1960/2013. (XII. 17.) Korm. határozatot,

2.236. a DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001 azonosító számú („Kalocsa Szíve Program” című) kiemelt projekttel összefüggésben a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi, részleges mentesítéséről szóló 1961/2013. (XII. 17.) Korm. határozatot,

2.237. a KDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú („»ZooEvolúció« A Veszprémi Állatkert kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúra fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről szóló 2007/2013. (XII. 29.) Korm. határozatot,

2.238. a KEOP-5.4.0/09-2010-0003 azonosító számú („Timpanon Kft. Kazincbarcika, Távvezetéki korszerűsítés a városi hőfogadó és a TP3 akna között” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről szóló 2015/2013. (XII. 29.) Korm. határozatot,

2.239. a DAOP-3.2.1/A-09-2009-0003 azonosító számú („Forgalomirányítás, utastájékoztatás és értékesítésfejlesztés a Dél-alföldi régió Volán társaságainál” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 2017/2013. (XII. 29.) Korm. határozatot,

2.240. az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0008 azonosító számú („A közösségi közlekedés fejlesztése a gyöngyösi és hevesi kistérségekben” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 2019/2013. (XII. 29.) Korm. határozatot,

2.241. az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0074 azonosító számú („Interaktív sör- és gasztronómiai pincemúzeum Szolnokon” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 1007/2014. (I. 17.) Korm. határozatot,

2.242. a TÁMOP 5.4.6/B-13/1-2013-0001 azonosító számú („JelEsély: A magyar jelnyelv sztenderdizációjának elméleti és gyakorlati lépései” című) projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1009/2014. (I. 17.) Korm. határozatot,

2.243. a KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001 azonosító számú („Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” című) projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1016/2014. (I. 20.) Korm. határozatot,

2.244. az NYDOP-5.3.1/C-13-2013-0001 azonosító számú („A német nyelvű és német nemzetiségi nevelés-oktatás infrastrukturális kapacitásának bővítése Győrben” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1017/2014. (I. 20.) Korm. határozatot,

2.245. a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számú („Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről és a Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának módosításáról szóló 1018/2014. (I. 20.) Korm. határozatot,

2.246. a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú („A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1036/2014. (II. 6.) Korm. határozatot,

2.247. a KEOP-1.1.1/C/13-0007 azonosító számú („A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1037/2014. (II. 6.) Korm. határozatot,

2.248. a TÁMOP-3.1.2.B-13-2013-0001 azonosító számú („A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz- és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése” című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1041/2014. (II. 6.) Korm. határozatot,

2.249. az NYDOP-5.3.1/A-12-k2-2013-0001 azonosító számú („24 tantermes iskola és óvoda építése Szombathelyen” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1067/2014. (II. 18.) Korm. határozatot,

2.250. a KDOP-4.2.1/A-2008-0005 azonosító számú [„7324. j. Devecser-Sümeg ök. út 6+000-16+314 km szelvény (Nemeshany-Csabrendek) közötti szakaszának felújítása” című] projekt támogatásának növeléséről szóló 1114/2014. (III. 6.) Korm. határozatot,

2.251. a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú („Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” című) nagyprojekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról szóló 1115/2014. (III. 6.) Korm. határozatot,

2.252. a KEOP-4.2.0/B/11-2011-0027 azonosító számú („Bio-fűtőmű létesítése Mohácson” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről szóló 1116/2014. (III. 6.) Korm. határozatot,

2.253. a TÁMOP-6.2.7-13/1-2013-0001 azonosító számú [„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügyi) Rendszer bevezetését támogató módszertan-, szolgáltatás-, képzés- és humánerőforrás-fejlesztés” című] projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1118/2014. (III. 6.) Korm. határozatot,

2.254. az NYDOP-4.3.1/A-11-2012-0005 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 8311 és 8408. j. utakon” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1120/2014. (III. 6.) Korm. határozatot,

2.255. az ÉMOP-3.1.2./C-09-2f-2010-0001 azonosító számú („Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1129/2014. (III. 13.) Korm. határozatot,

2.256. az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0002 azonosító számú, („Korszerű forgalomszervezési és utastájékoztatási rendszer térségi bevezetése” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről szóló 1130/2014. (III. 13.) Korm. határozatot,

2.257. az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0003 azonosító számú („A Hatvani Volán Zrt. közösségi közlekedés komplex fejlesztése” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről szóló 1131/2014. (III. 13.) Korm. határozatot,

2.258. a KMOP-4.3.2/B-13-2014-0001 azonosító számú („Az OPAI fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1135/2014. (III. 13.) Korm. határozatot,

2.259. a KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0004 azonosító számú („Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1141/2014. (III. 14.) Korm. határozatot,

2.260. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 azonosító számú („A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról szóló 1143/2014. (III. 14.) Korm. határozatot,

2.261. az ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosító számú („Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi Régióban” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1165/2014. (III. 25.) Korm. határozatot,

2.262. a DAOP-1.1.1/B-13-2013-0001 azonosító számú („»Csillag« Bölcsőde és Óvoda fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1166/2014. (III. 25.) Korm. határozatot,

2.263. a DAOP-2.1.1/G-09-2f-2012-0001 azonosító számú („Gyulai Várfürdő fejlesztése 2009.” című) projekttel összefüggésben a Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft. biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi, részleges mentesítéséről szóló 1189/2014. (III. 28.) Korm. határozatot,

2.264. a DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001 azonosító számú („Kalocsa Szíve Program” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1190/2014. (III. 28.) Korm. határozatot,

2.265. a KMOP-3.1.1/E-2013-0001 azonosító számú („Márianosztra-Nagyirtás közötti kisvasút teljes, turisztikai célú helyreállítása” című) projekttel összefüggésben az Ipoly Erdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 1215/2014. (IV. 3.) Korm. határozatot,

2.266. a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0014 azonosító számú („A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről szóló 1217/2014. (IV. 3.) Korm. határozatot,

2.267. a TÁMOP-6.2.5-B/13/1-2014-0001 azonosító számú („Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködések kialakítása” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1219/2014. (IV. 3.) Korm. határozatot,

2.268. az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0007 azonosító számú („Tisza-tó és Hortobágy közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak-Alföldi szakaszának megvalósítása” című) projekttel összefüggésben a Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 1233/2014. (IV. 10.) Korm. határozatot,

2.269. a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosító számú („Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1234/2014. (IV. 10.) Korm. határozatot,

2.270. az NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú („Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1241/2014. (IV. 10.) Korm. határozatot,

2.271. a KEOP-2.2.2/C azonosító számú, „Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” című konstrukcióból támogatásra javasolt projektjavaslatról szóló 1255/2014. (IV. 18.) Korm. határozatot,

2.272. a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 azonosító számú („Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1263/2014. (IV. 22.) Korm. határozatot,

2.273. a GOP-3.1.2-12-2012-0025 azonosító számú („Szélessávú körzethálózati fejlesztések a Sellyei, Siklósi, Bajai, Kadarkúti és a Nagyatádi kistérségekben” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1302/2014. (V. 5.) Korm. határozatot,

2.274. a KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 azonosító számú („Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli régióban” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1303/2014. (V. 5.) Korm. határozatot,

2.275. a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0041 azonosító számú („Hajdúszováti szennyvízelvezető rendszer és tisztítótelep építése” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1304/2014. (V. 5.) Korm. határozatot,

2.276. az ÉMOP-2.1.1. kódszámú („Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” című) konstrukció keretében kiemelt projektek felhívásának biztosításáról szóló 1324/2014. (V. 30.) Korm. határozatot,

2.277. a KEOP-1.2.0 konstrukció keretében megvalósuló, egymilliárd forintot meghaladó elszámolható összköltségű projektek – a projektek költség-haszon elemzései felülvizsgálatából eredő – többlettámogatásának jóváhagyásáról szóló 1325/2014. (V. 30.) Korm. határozatot,

2.278. a KDOP-2.1.2-14-2014-0001 azonosító számú („A Balaton-parti Hotel Füred komplex korszerűsítése és átalakítása, minőségi wellness és konferencia szolgáltatások kialakításával” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról szóló 1348/2014. (VI. 24.) Korm. határozatot,

2.279. az NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 azonosító számú („Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1349/2014. (VI. 24.) Korm. határozatot,

2.280. a DDOP-3.1.2/C-14-2014-0001 azonosító számú („Gandhi annyi, mint élni a lehetőséggel” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1354/2014. (VI. 26.) Korm. határozatot,

2.281. a DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001 azonosító számú („Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt. és a Gemenc Volán Zrt. együttműködésével” című) projekttel összefüggésben a KAPOS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 1398/2014. (VII. 18.) Korm. határozatot,

2.282. az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0025 azonosító számú („Nyugattól-keletig a nógrádi erdőkben, az Ipoly Erdő Zrt. komplex ökoturisztikai fejlesztése” című) projekttel összefüggésben az IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 1399/2014. (VII. 18.) Korm. határozatot,

2.283. a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022 azonosító számú („Kalocsa környéki ivóvízminőség javító projekt” című) projekt támogatástartalmának az önerő halasztott hozzárendelésével történő kifizetéséhez történő hozzájárulásról szóló 1416/2014. (VII. 23.) Korm. határozatot,

2.284. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú („Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1417/2014. (VII. 23.) Korm. határozatot,

2.285. a TÁMOP-2.2.7.B-3-13/1-2014-0001 azonosító számú („Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére” című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1418/2014. (VII. 23.) Korm. határozatot,

2.286. az ÉMOP-3.1.2./A-2f-2010-0007 azonosító számú („Kazincbarcika Városközpont akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1447/2014. (VII. 31.) Korm. határozatot,

2.287. az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosító számú („Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről szóló 1448/2014. (VII. 31.) Korm. határozatot,

2.288. a KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001 azonosító számú („Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1449/2014. (VII. 31.) Korm. határozatot,

2.289. a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról és az NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 azonosító számú („Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1450/2014. (VII. 31.) Korm. határozatot,

2.290. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. prioritásának és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 azonosító számú, „Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem” című projekt támogatásának növeléséről szóló 1451/2014. (VII. 31.) Korm. határozatot,

2.291. a KEOP-1.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú („Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című) nagyprojekt finanszírozásáról szóló 1453/2014. (VIII. 1.) Korm. határozatot,

2.292. a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosító számú („Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről szóló 1467/2014. (VIII. 15.) Korm. határozatot,

2.293. a TÁMOP-6.1.5-13 azonosító számú („Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című) konstrukció keretében benyújtott egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról szóló 1481/2014. (VIII. 27.) Korm. határozatot,

2.294. a TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azonosító számú, („Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról szóló 1482/2014. (VIII. 27.) Korm. határozatot,

2.295. a KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú („Biogázüzem létesítése Pécsen” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1491/2014. (VIII. 28.) Korm. határozatot,

2.296. a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozatot,

2.297. a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozatot,

2.298. a TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 azonosító számú („Köznevelési reformok operatív megvalósítása” című) kiemelt projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről szóló 1531/2014. (IX. 19.) Korm. határozatot,

2.299. a DDOP-2.1.1/E,F-12-k2-2012-0002 azonosító számú („Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és a kerékpár-turisztikai infrastruktúra fejlesztésével” című) és a DDOP-2.1.1/E,F-12-k-2012-0002 azonosító számú („Történelmi település a Cinca mentén – reneszánsz világ Ozorán”, az ozorai Pipo várkastély és környezetének turisztikai fejlesztése című) kiemelt projektek támogatásának növeléséről szóló 1532/2014. (IX. 19.) Korm. határozatot,

2.300. a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú („A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1533/2014. (IX. 19.) Korm. határozatot,

2.301. a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról és a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú („Várkert Bazár fejlesztése” című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről szóló 1535/2014. (IX. 23.) Korm. határozatot,

2.302. az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0008 azonosító számú („Menjetek be kapuin hálaénekkel” – turisztikai fejlesztés a Debreceni Református Nagytemplomban című) és az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0001 azonosító számú („Komplex gyógyhelyfejlesztés a debreceni Nagyerdő parkerdejében” című) kiemelt projektek támogatásának növeléséről szóló 1536/2014. (IX. 23.) Korm. határozatot,

2.303. a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1537/2014. (IX. 23.) Korm. határozatot,

2.304. az európai uniós programok végrehajtási intézményrendszerének finanszírozása a 2014–2020. közötti tervezési időszakban szóló 1554/2014. (X. 1.) Korm. határozatot,

2.305. az Új Széchenyi Terv struktúraváltás támogatása az onkológiai centrumok, a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével című, TIOP 2.2.6/12/1/A és TIOP 2.2.6/12/1/B, valamint az egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című, ÉMOP-4.1.1/B-12 és NYDOP-5.2.1/A-12 konstrukciók pályázataival összefüggő többletkapacitás kérelmek előzetes befogadásáról szóló 1561/2014. (X. 2.) Korm. határozatot,

2.306. a KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 azonosító számú („Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című) nagyprojekt finanszírozásáról szóló 1592/2014. (X. 21.) Korm. határozatot,

2.307. a Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve egyes prioritásainak módosításáról, valamint a DAOP-2.1.1/G-11-k-2012-0001 azonosító számú („Hétköznapok és ünnepek az alföldi kastélyokban – A gyulai Almásy-kastély évszázadai” című) és a DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0002 azonosító számú („A Szegedi Dóm turisztikai vonzerővé fejlesztése” című) kiemelt projektek támogatásának növeléséről szóló 1619/2014. (XI. 4.) Korm. határozatot,

2.308. a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és az NYDOP-2.1.1/A.B-12-k-2012-0001 azonosító számú („Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ III. fejlesztési ütem” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1620/2014. (XI. 4.) Korm. határozatot,

2.309. a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0013 azonosító számú („Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1621/2014. (XI. 4.) Korm. határozatot,

2.310. a KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosító számú („Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról szóló 1622/2014. (XI. 4.) Korm. határozatot,

2.311. a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító számú („Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1547/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat módosításáról szóló 1625/2014. (XI. 5.) Korm. határozatot,

2.312. a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem” című) és a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0002 azonosító számú („Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem” című) projektek összköltségének növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projektek második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról szóló 1633/2014. (XI. 7.) Korm. határozatot,

2.313. a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1634/2014. (XI. 7.) Korm. határozatot,

2.314. a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1636/2013. (IX. 10.) Korm. határozat módosításáról szóló 1697/2014. (XI. 26.) Korm. határozatot,

2.315. a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú („A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című) projekt szakaszolásáról szóló 1698/2014. (XI. 26.) Korm. határozatot,

2.316. a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozatot,

2.317. a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt forrásainak megoszlásáról szóló 1707/2014. (XII. 3.) Korm. határozatot,

2.318. az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0007 azonosító számú („Tisza-tó és Hortobágy közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak-Alföldi szakaszának megvalósítása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1724/2014. (XII. 5.) Korm. határozatot,

2.319. a KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0002 azonosító számú [„A Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” című] projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásáról, valamint a KEOP-2.2.1/2F/09-2011-0001 azonosító számú („Komplex Tisza-tó Projekt” című) projekt szakaszolásáról szóló 1790/2014. (XII. 18.) Korm. határozatot,

2.320. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer” című) nagyprojekttel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1793/2014. (XII. 19.) Korm. határozatot,

2.321. a KEOP-5.4.0/12-2013-0010 azonosító számú („Elhasználódott, nagy hőveszteségű távhővezetékek cseréje a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. hőellátási körzetében és az Ércbányász lakótelep csatlakoztatása a távvezetékes hőellátásra” című) projekttel összefüggésben a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesítéséről szóló 1794/2014. (XII. 19.) Korm. határozatot,

2.322. a TÁMOP-2.4.3.F-14-2014-0002 azonosító számú („Komplex Térségfejlesztési Környezettudatos Munkáltatói Program a hátrányos helyzetű, alulképzett munkaerő tömeges foglalkoztatása érdekében” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1797/2014. (XII. 19.) Korm. határozatot,

2.323. az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 azonosító számú („Nemzeti Filmtörténeti Élménypark” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről szóló 1839/2014. (XII. 29.) Korm. határozatot,

2.324. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer” című) nagyprojekt támogathatósági feltételeiről szóló 1840/2014. (XII. 29.) Korm. határozatot,

2.325. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú („Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című) projekt támogatási szerződésének módosításáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program keretében egyes hulladékgazdálkodási projektek támogatásának jóváhagyásáról szóló 1654/2013. (IX. 17.) Korm. határozat módosításáról szóló 1842/2014. (XII. 29.) Korm. határozatot,

2.326. az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és az ÉMOP-2.1.1/A-12-k-2012-0004 azonosító számú („Élő vár Zemplénben” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1860/2014. (XII. 30.) Korm. határozatot,

2.327. a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának megállapításáról, valamint a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú („Hatékony árvízvédelem Vácon” című) és a KEOP-2.5.0/B-09-12-2013-0001 azonosító számú („Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése” című) projektek támogatásának növeléséről szóló 1866/2014. (XII. 30.) Korm. határozatot,

2.328. a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról szóló 1030/2015. (I. 30.) Korm. határozatot,

2.329. a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 azonosító számú („Szolnoki térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1095/2015. (III. 5.) Korm. határozatot,

2.330. a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0013 azonosító számú („Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról szóló 1096/2015. (III. 5.) Korm. határozatot,

2.331. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F jelű, „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című felhívásának módosításáról szóló 1097/2015. (III. 5.) Korm. határozatot,

2.332. a TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001 azonosító számú („DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN. Komplex iskolai innováció és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről szóló 1110/2015. (III. 5.) Korm. határozatot,

2.333. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1127/2015. (III. 6.) Korm. határozatot,

2.334. a KEOP-7.1.0/11-2011-0071 azonosító számú („Hantosi ivóvíz arzén mentesítése” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1128/2015. (III. 6.) Korm. határozatot,

2.335. az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0009 azonosító számú („A Zagyva-folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Szolnok-Boldog települések közötti szakaszon” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítésének visszavonásáról és az előkészítési költségei fedezetének biztosításáról szóló 1130/2015. (III. 6.) Korm. határozatot,

2.336. az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 azonosító számú („Nemzeti Filmtörténeti Élménypark” című) projekttel összefüggésben közbeszerzési eljárások megindításához való hozzájárulásról szóló 1131/2015. (III. 6.) Korm. határozatot,

2.337. a GOP-2015-3.3.4 azonosító számú („Versenyképes IKT szektor fejlesztése” című) és a GOP-2015-3.5.1/A azonosító számú („Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató vállalkozások támogatása” című) pályázati felhívásokra benyújtott projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, valamint támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról szóló 1136/2015. (III. 10.) Korm. határozatot,

2.338. a KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú („Tata, Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja” című) projekttel összefüggő, háromszázmillió forintot meghaladó értékű építési beruházás megvalósítására irányuló, 2015. február 1-jét követően meginduló közbeszerzési eljárásról szóló 1146/2015. (III. 12.) Korm. határozatot,

2.339. a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat és a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1174/2015. (III. 24.) Korm. határozatot,

2.340. a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú („Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című) projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról szóló 1175/2015. (III. 24.) Korm. határozatot,

2.341. a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0047 azonosító számú („Tárkány-Csép-Ete agglomeráció szennyvízelvezetési és tisztítási problémájának megoldása” című) és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005 azonosító számú („Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark-fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című) projektek támogatásának növeléséről szóló 1182/2015. (III. 25.) Korm. határozatot,

2.342. a KEOP-1.2.0./B/10-2010-0054 azonosító számú („Sajókaza község szennyvízelvezetés és -tisztítás” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról szóló 1229/2015. (IV. 20.) Korm. határozatot,

2.343. a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0040 azonosító számú („Túrkeve Város új szennyvíztisztító telepének projektje” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról szóló 1230/2015. (IV. 20.) Korm. határozatot,

2.344. a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 azonosító számú („Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról szóló 1254/2015. (IV. 23.) Korm. határozatot,

2.345. a KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0001 azonosító számú („Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a berettyóújfalui ártéri öblözetekben” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról szóló 1255/2015. (IV. 23.) Korm. határozatot,

2.346. az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004 azonosító számú („Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak a fejlesztése” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról szóló 1270/2015. (IV. 30.) Korm. határozatot,

2.347. a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0089 azonosító számú („Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1271/2015. (IV. 30.) Korm. határozatot,

2.348. a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050 azonosító számú („Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1272/2015. (IV. 30.) Korm. határozatot,

2.349. a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1273/2015. (IV. 30.) Korm. határozatot,

2.350. a TÁMOP-5.3.10-12/1-2012-0001 azonosító számú („A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli kompetenciáinak fejlesztése” című) és a TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 azonosító számú („A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” című) kiemelt projektek támogatásának növeléséről szóló 1281/2015. (IV. 30.) Korm. határozatot,

2.351. a TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 azonosító számú („A testnevelés új stratégiájának és fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program egyes projektjei akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1305/2015. (V. 14.) Korm. határozatot,

2.352. egyes, a regionális operatív programok keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, továbbá támogatási szerződés megkötéséhez vagy módosításához történő hozzájárulásról szóló 1317/2015. (V. 21.) Korm. határozatot,

2.353. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, a projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról, valamint a TÁMOP-4.1.2.F-15/1-2015-0001 azonosító számú („MeMOOC angol és magyar nyelvű on-line képzési központ létrehozása és üzemeltetése” című) projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1324/2015. (V. 21.) Korm. határozatot,

2.354. az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program technikai segítésnyújtási keretéből megvalósítani tervezett projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról szóló 1325/2015. (V. 22.) Korm. határozatot,

2.355. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer” című) projekt megvalósításának egyes kérdéseiről szóló 1327/2015. (V. 22.) Korm. határozatot,

2.356. a DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0053 azonosító számú („Csurgó Óvárosának turisztikai fejlesztése” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról szóló 1347/2015. (V. 27.) Korm. határozatot,

2.357. a KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001 azonosító számú („XV/C vízakna átalakítása, biztonságba helyezése” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról szóló 1348/2015. (V. 27.) Korm. határozatot,

2.358. a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0039 azonosító számú („Hajdúböszörmény közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról szóló 1349/2015. (V. 27.) Korm. határozatot,

2.359. a XIX. Uniós Fejlesztések és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes egészségügyi célú fejlesztések támogatásáról és az egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében szükséges források finanszírozásáról szóló 1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozat módosításáról szóló 1359/2015. (VI. 2.) Korm. határozatot,

2.360. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú („Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című) és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú („Az OKÖT hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) projektek támogatásának növeléséről szóló 1362/2015. (VI. 3.) Korm. határozatot,

2.361. a KEOP-7.12.0/15-2015-0001 azonosító számú („Az ivóvízminőség-javító projektek műszaki-gazdasági előkészítéséhez szükséges szakmai háttér dokumentáció és adatállomány elkészítése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról szóló 1364/2015. (VI. 3.) Korm. határozatot,

2.362. a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről és a projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról szóló 1365/2015. (VI. 3.) Korm. határozatot,

2.363. a KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0006 azonosító számú („Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a Szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról szóló 1396/2015. (VI. 12.) Korm. határozatot,

2.364. a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0078 azonosító számú („A Bajai agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1417/2015. (VI. 24.) Korm. határozatot,

2.365. a KEOP-8.1.1-11/K-2015-0001 azonosító számú („Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok Titkárságának feladatellátásához szükséges eszközök biztosítása, ellátása, ingatlanok üzemeltetése” című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásról szóló 1420/2015. (VI. 24.) Korm. határozatot,

2.366. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosító számú („REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0024 azonosító számú („Konyár Község szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep építése” című) projekt támogatási szerződésének elállással történő felbontásáról szóló 1421/2015. (VI. 24.) Korm. határozatot,

2.367. a KEOP-7.9.0/12-2013-0038 azonosító számú („Complex hulladékkezelési, hulladékártalmatlanítási és hulladék hasznosítási stratégiai tervezése és kidolgozása hulladékból történő energiatermelés céljából” című) projekt közbeszerzési eljárásának megindításához történő hozzájárulásról szóló 1424/2015. (VI. 25.) Korm. határozatot,

2.368. a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló egyes hulladékgazdálkodási, megújuló energia felhasználásával összefüggő és energiahatékonysági projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról szóló 1440/2015. (VII. 2.) Korm. határozatot,

2.369. a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritása keretében megvalósuló egyes hulladékgazdálkodási és szennyvíztisztítási projektek támogatásának növeléséről, valamint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt forrásszerkezetének módosításáról szóló 1441/2015. (VII. 2.) Korm. határozatot,

2.370. egyes, a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2. és 5. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról szóló 1442/2015. (VII. 2.) Korm. határozatot,

2.371. egyes, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. és 3. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról szóló 1443/2015. (VII. 2.) Korm. határozatot,

2.372. egyes megújuló energiaforrás alapú hő- és villamosenergia-termeléssel, épületenergetikai fejlesztésekkel és a 2014–2020 közötti programozási időszakban megvalósítandó projektek előkészítésével összefüggő projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról szóló 1444/2015. (VII. 2.) Korm. határozatot,

2.373. az ÁROP-1.A.3 azonosító számú („Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című) pályázati felhívásra benyújtott egyes projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződések megkötéshez történő hozzájárulásról szóló 1445/2015. (VII. 2.) Korm. határozatot,

2.374. a KEOP-2.1.1/B/15-2015-0001 azonosító számú („Gép és eszközbeszerzés a vízügyi igazgatóságok árvízvédelmi és fenntartási feladatainak ellátásához” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról szóló 1446/2015. (VII. 2.) Korm. határozatot,

2.375. a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032 azonosító számú („Beregi Ivóvízminőség-javító Projekt” című) és a KEOP-4.10.0/E/12-2014-0118 azonosító számú („Türjei Kolping idősek otthona energetikai felújítása” című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról szóló 1447/2015. (VII. 2.) Korm. határozatot,

2.376. a TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 azonosító számú [„A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint egyes, a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2–4. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez és tartaléklisták megszüntetéséhez történő hozzájárulásról szóló 1462/2015. (VII. 10.) Korm. határozatot,

2.377. egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló ivóvízminőség-javító és szennyvíztisztítási projektek támogatásának növeléséről szóló 1465/2015. (VII. 15.) Korm. határozatot,

2.378. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2., 3. és 5. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában támogatási szerződések megkötéséhez, és a TÁMOP-5.5.4-13/2 azonosító számú („Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása” című) pályázati felhívás tartaléklistája megszüntetéséhez történő hozzájárulásról, valamint a TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 azonosító számú [„A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című] projekt támogatásának növeléséről szóló 1469/2015. (VII. 15.) Korm. határozatot,

2.379. egyes, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról szóló 1470/2015. (VII. 15.) Korm. határozatot,

2.380. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása 2011–2013. évekre szóló akciótervének keretében megvalósuló TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 számú, „Infrastruktúra fejlesztés a szegedi egészségpólusban” című projekt közbeszerzési eljárásának megindításáról szóló 1509/2015. (VII. 23.) Korm. határozatot,

2.381. a KEOP-3.1.4/15 azonosító számú („A Rétközi-tó élőhelyvédelmi célú helyreállítása és vízpótlásának biztosítása” című) projekt közbeszerzési eljárásának megindításához történő hozzájárulásról szóló 1534/2015. (VII. 31.) Korm. határozatot,

2.382. a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú („A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1539/2015. (VIII. 3.) Korm. határozatot,

2.383. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez, módosításához történő hozzájárulásról szóló 1543/2015. (VIII. 3.) Korm. határozatot,

2.384. a VOP-1.1.1-2010-0002 azonosító számú („Az Ellenőrzési Hatóság kapacitásának és feladatellátásának biztosítása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1559/2015. (VIII. 7.) Korm. határozatot,

2.385. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének keretében megvalósuló egyes konstrukciókban kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez és tartaléklisták megszüntetéséhez történő hozzájárulásról, valamint egyes kiemelt projektek támogatásának növeléséről szóló 1563/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatot,

2.386. egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1., 4. és 5. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásról szóló 1581/2015. (IX. 4.) Korm. határozatot,

2.387. a Környezet és Energia Operatív Program 4. és 5. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásáról szóló 1582/2015. (IX. 4.) Korm. határozatot,

2.388. a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes ivóvízminőség-javító projektek, valamint a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú („Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1585/2015. (IX. 4.) Korm. határozatot,

2.389. a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú („Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című) projekt Örményes település szennyvízelvezetésének kiépítésére irányuló projektelemekkel történő kiegészítéséről és a projekt támogatásának növeléséről szóló 1586/2015. (IX. 4.) Korm. határozatot,

2.390. egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosító számú („Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról szóló 1587/2015. (IX. 4.) Korm. határozatot,

2.391. a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs program” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1588/2015. (IX. 4.) Korm. határozatot,

2.392. a KEOP-5.5.0. azonosító számú konstrukció keretében megvalósítani tervezett épület-energetikai és közvilágítási projekt vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásáról szóló 1589/2015. (IX. 4.) Korm. határozatot,

2.393. a regionális operatív programokból támogatott egyes projektek támogatásának növeléséről, az azzal összefüggő kötelezettségvállalásról és támogatási szerződések megkötéséről szóló 1597/2015. (IX. 4.) Korm. határozatot,

2.394. a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról szóló 1623/2015. (IX. 8.) Korm. határozatot,

2.395. egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásáról szóló 1624/2015. (IX. 8.) Korm. határozatot,

2.396. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0004 azonosító számú („Dánszentmiklós–Nyáregyháza Szennyvíz-elvezetés és tisztítás II. ütem” című) és a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0102 azonosító számú („Balatonboglár-Szőlőskislak Ivóvízminőség-javító Program” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 azonosító számú („Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című) nagyprojekt forrásszerkezetének módosításáról szóló 1625/2015. (IX. 8.) Korm. határozatot,

2.397. a KEOP-4.2.0/B/11-2011-0034 azonosító számú („Szarvas Városi Geotermikus Rendszer fejlesztése, I. ütem” című) projekt vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz, valamint a KEOP-5.5.0-A-12-2013-0189 azonosító számú („Közvilágítás korszerűsítése Algyőn” című) projekt vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásáról szóló 1626/2015. (IX. 8.) Korm. határozatot,

2.398. a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú („A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) és a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0017 azonosító számú („Kisláng Község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1628/2015. (IX. 8.) Korm. határozatot,

2.399. a KEOP-4.10.0/B/12-2013-0032 azonosító számú („Geotermikus energiahasznosítás korszerűsítése és bővítése Vasváron” című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásáról szóló 1629/2015. (IX. 8.) Korm. határozatot,

2.400. a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú („A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról szóló 1630/2015. (IX. 8.) Korm. határozatot,

2.401. a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításáról szóló 1637/2015. (IX. 8.) Korm. határozatot,

2.402. a regionális operatív programok keretében megvalósuló egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez, módosításához történő hozzájárulásról szóló 1645/2015. (IX. 10.) Korm. határozatot,

2.403. a TÁMOP-7.2.1-11/K azonosító számú („Az OP lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok” című) konstrukció keretében tervezési felhívások megjelentetéséhez, kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról szóló 1648/2015. (IX. 10.) Korm. határozatot,

2.404. a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről szóló 1690/2015. (IX. 25.) Korm. határozatot,

2.405. egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási projektek, valamint a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0003 azonosító számú („Nagybajom Város szennyvízcsatornázása és tisztítása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1693/2015. (IX. 25.) Korm. határozatot,

2.406. a KEOP-2.3.0/2F-2008-0006 azonosító számú („Sopron térségi települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja I. ütem” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1694/2015. (IX. 25.) Korm. határozatot,

2.407. a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 azonosító számú („A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszköz-beszerzésekkel” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1695/2015. (IX. 25.) Korm. határozatot,

2.408. a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0399 azonosító számú („Tiszakécske, Arany János Művelődési Ház, Egészségház és Móricz Zsigmond Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1696/2015. (IX. 25.) Korm. határozatot,

2.409. a regionális operatív programok keretében megvalósuló egyes közlekedésfejlesztési projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról szóló 1701/2015. (IX. 28.) Korm. határozatot,

2.410. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett egyes pályázati felhívásokra benyújtott projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, valamint támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról szóló 1702/2015. (IX. 28.) Korm. határozatot,

2.411. a KEOP-4.11.0/15-2015-0001 azonosító számú („Fotovoltaikus erőmű létesítése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról szóló 1759/2015. (X. 15.) Korm. határozatot,

2.412. a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes szennyvízelvezetési és -tisztítási projektek, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0037 azonosító számú („A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1766/2015. (X. 19.) Korm. határozatot,

2.413. a KEOP-7.9.0/12-2013-0037 azonosító számú („A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Országos Környezeti Kármentesítési Program – Társasági Alprogram keretében 2014–2020. programozási időszakban megvalósítani tervezett kármentesítési projektek stratégiai tervezése” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1767/2015. (X. 19.) Korm. határozatot,

2.414. a KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0002 azonosító számú [„Ráckevei (Soroksári)–Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból” című] projekt támogatásának növeléséről szóló 1768/2015. (X. 19.) Korm. határozatot,

2.415. a KEOP-5.6.0/12-2013-0048 azonosító számú („A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Diószegi út 30. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1769/2015. (X. 19.) Korm. határozatot,

2.416. a KEOP-2012-5.6.0/12-2013-0030 azonosító számú („Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése” című), valamint a KEOP-5.6.0/12-2014-0001 azonosító számú („Épületenergetikai korszerűsítés az Országos Onkológiai Intézetben” című) projektek támogatásának növeléséről és szakaszolásának jóváhagyásáról szóló 1770/2015. (X. 19.) Korm. határozatot,

2.417. a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 azonosító számú („A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) és a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039 azonosító számú („Mélykút Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1771/2015. (X. 19.) Korm. határozatot,

2.418. a TÁMOP-5.2.9.B-15/1-2015-0002 azonosító számú („Legyen más a szenvedélyed! 2. – Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén” című) projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1776/2015. (X. 19.) Korm. határozatot,

2.419. a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú („Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról szóló 1788/2015. (X. 30.) Korm. határozatot,

2.420. a KEOP-4.2.0/B/09-2010-0030 azonosító számú („Geotermikus energiahasznosítás és közműrendszer kiépítése Tamásiban” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1791/2015. (X. 30.) Korm. határozatot,

2.421. a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes szennyvízelvezetési és -tisztítási projektek támogatásának növeléséről, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek szakaszolásáról szóló 1845/2015. (XI. 24.) Korm. határozatot,

2.422. a Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat módosításához történő hozzájárulásáról szóló 1891/2015. (XII. 3.) Korm. határozatot,

2.423. egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról szóló 1892/2015. (XII. 3.) Korm. határozatot,

2.424. a TÁMOP-6.1.5-13-2014-0002 azonosító számú („Kulcs egy jobb élethez!” – Békés megye komplex emberi erőforrás-felzárkóztatási programjának kifejlesztése Dél-Békésben című), és a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0007 azonosító számú („A jövőt gyermekeinkkel építjük” – Komplex területi társadalmi aktivitás program a versenyképes Békés megyéért! című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról szóló 2004/2015. (XII. 28.) Korm. határozatot,

2.425. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pénzügyi eszköz tárgyú konstrukciói végrehajtásával kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 2039/2015. (XII. 30.) Korm. határozatot,

2.426. a 2014–2020-as programozási időszakot érintő projektértékelési-rendszer átalakításáról szóló 1117/2016. (III. 9.) Korm. határozatot,

2.427. a 2014–2020 programozási időszak projektértékelési rendszere átalakításának alapelveiről és feladatairól szóló 1216/2016. (IV. 29.) Korm. határozatot,

2.428. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó források felhasználásáról szóló negyedéves jelentésekről és rendszeres politikai vita kezdeményezéséről szóló 1271/2016. (VI. 7.) Korm. határozatot,

2.429. a 2014–2020 programozási időszak projektértékelési rendszere átalakításának alapelveiről és feladatairól szóló 1216/2016. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1370/2016. (VII. 13.) Korm. határozatot.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

A határozat a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére