• Tartalom

1832/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

hazai vállalkozások Nyugat-Balkánon megvalósított beruházásaihoz nyújtott vissza nem térítendő támogatásról és kedvezményes hitelkonstrukcióról

2018.12.27.

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy támogatni szükséges a hazai vállalkozások Nyugat-Balkánon – elsősorban Montenegróban és Szerbiában – megvalósított beruházásait;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének 21. Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti beruházások támogatása érdekében gondoskodjon mindösszesen 10 000 000 000 forint költségvetési többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 21. Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás jogcímcsoport javára az alábbiak szerint:

a) a lebonyolító szervezet működésével összefüggésben felmerülő költségek fedezetéül 150 000 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

b) a Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás fedezetéül 9 850 000 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 3. pontban biztosított forrás terhére – a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint lebonyolító szervezet útján – hirdessen meg egy, a hazai vállalkozások Montenegróban és Szerbiában történő befektetéseihez vissza nem térítendő támogatást nyújtó pályázati konstrukciót;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2019. január 31.

5. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlójaként járjon el az Eximbank Zrt. felé, és tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az Eximbank Zrt. a Montenegróra és Szerbiára vonatkozó országlimitjei terhére különítsen el a 2. pont szerinti jogcímcsoport terhére nyújtandó támogatáshoz kapcsolható hitelforrást.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2019. január 31.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére