• Tartalom

188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet

188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet

a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.10.13.

A Kormány

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 22. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló
283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Mesterfokozat és tanári szakképzettség az Nftv. 15. § (5) bekezdésére és a 102. § (2) bekezdés d)–e) pontjaira figyelemmel, az 1. mellékletben meghatározott szakokon és szakpárosítási rendszerben:]

d) mérnöktanár, közgazdásztanár, agrármérnöktanár szakon a műszaki, informatika, gazdaságtudományok, illetve agrárképzési terület szerinti nem tanári mesterszakkal vagy osztatlan szakkal párhuzamos képzésben felvett tanárszakon, a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tanári felkészítés követelményeinek teljesítésével is megszerezhető.”

2. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

3. § A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet] 10. §-a a következő (12)–(15) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A legkésőbb a 2018. évi felsőoktatási felvételi eljárásban társadalmi nemek tanulmánya mesterképzési szakra felvett hallgatók a tanulmányaikat a képzés megkezdésekor hatályos követelmények alapján folytathatják.
(13) A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód2. rendelet) által megváltoztatott 24., 57., 101., 104. sorában, a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 110., 222., 224., 225., 226., 246., 250. sorában, valamint a 4. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 8. sorában foglalt új megnevezésű szakot, szakirányt az oktatási hivatal hivatalból nyilvántartásba veszi, ha az a Mód2. rendelet hatálybalépését megelőzően a korábbi megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt.
(14) A 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelet által megváltoztatott 250. sorában foglalt új szaknevet és szakképzettségnevet a 2017/2018-as tanévtől tanulmányaikat megkezdők, de a Mód2. rendelet hatálybalépésekor oklevelet még nem szerzettek esetében is alkalmazni kell.
(15) A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelet által megváltoztatott 24., 29., 57., 67., 79., 91., 92., 94., 96., 101., 104. sorában, a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 31., 105., 110., 115/A., 215., 222., 224., 225., 226., 241., 246. sorában, valamint a 4. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 8. sorában foglalt új szaknevet, szakiránynevet, szakképzettségnevet a 2019/2020. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.”

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelethez

a) B:2, B:3 és B:4 mezőjében a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
b) B:10 mezőjében a „zeneszerzőtanár” szövegrész helyébe a „jazz-zongoraművész-tanár, jazzgitárművész-tanár, jazzbasszusgitárművész-tanár, jazzbőgőművész-tanár, jazzszaxofonművész-tanár, jazztrombitaművész-tanár, jazzharsonaművész-tanár, jazzdobművész-tanár, jazzénekművész-tanár, jazz-zeneszerző művésztanár, zeneszerzőtanár”
szöveg lép.

2. melléklet a 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelethez

1.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 4/A. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Felsőoktatási szakképzés

Felsőoktatási szakképzés
angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Felsőoktatási szakképzésben
szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR és
MKKR
szint

 

Agrár

Agricultural Science)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/A.

 

 

gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés

Medicinal Plants and Herbs

felsőfokú gyógynövény technológus

Medicinal Plant Technologist

5

3. melléklet a 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelethez

1.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzési Terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Alapképzési szak

Alapképzési szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Alapképzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR
és MKKR szint)

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

újlatin nyelvek és kultúrák

Romance Philology and Cultures

1. újlatin nyelvek és kultúrák francia alapszakos bölcsész
2. újlatin nyelvek és kultúrák olasz alapszakos bölcsész
3. újlatin nyelvek és kultúrák portugál alapszakos bölcsész
4. újlatin nyelvek és kultúrák román alapszakos bölcsész
5. újlatin nyelvek és kultúrák román nemzetiségi alapszakos bölcsész
6. újlatin nyelvek és kultúrák spanyol alapszakos bölcsész

1. Philologist in Romanistics, Specialized in French Studies
2. Philologist in Romanistics, Specialized in Italian Studies
3. Philologist in Romanistics, Specialized in Portuguese Studies
4. Philologist in Romanistics, Specialized in Romanian Studies
5. Philologist in Romanistics, Specialized in Romanian as Ethnic Minority Studies
6. Philologist in Romanistics, Specialized in Spanish Studies

6

2.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 30/A. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzési Terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Alapképzési szak

Alapképzési szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Alapképzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR
és MKKR szint)

 

 

 

 

 

 

 

30/A.

 

 

kulturális antropológia

Cultural Anthropology

kulturális antropológia alapszakos szakelőadó

Cultural Anthropologist

6

3.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 59/A. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzési Terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Alapképzési szak

Alapképzési szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Alapképzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR
és MKKR szint)

 

 

 

 

 

 

 

59/A.

 

 

jármű-
üzemmérnöki

Vehicle Operational Engineering

jármű-
üzemmérnök

Vehicle Operational Engineer

6

4.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 101. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzési Terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Alapképzési szak

Alapképzési szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Alapképzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR
és MKKR szint)

 

 

 

 

 

 

 

101.

 

 

mozgókép

Motion Picture Studies

1. mozgókép szakos film- és televíziórendező
2. mozgókép szakos filmvágó
3. mozgókép szakos hangmester
4. mozgókép szakos gyártásszervező
5. mozgókép szakos operatőr
6. mozgókép szakos filmíró

1. Motion Picture Director
2. Motion Picture Editor
3. Motion Picture Sound Director
4. Motion Picture Line Producer
5. Motion Picture Cinematographer
6. Motion Picture Screenwriter

6

5.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 104. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzési Terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Alapképzési szak

Alapképzési szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Alapképzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR
és MKKR szint)

 

 

 

 

 

 

 

104.

 

 

tárgyalkotás

Designer Making

tárgyalkotó

Designer Maker

6

a)    F:29 mezőjében a „Librarian” szövegrész helyébe a „Library” szöveg,
b)    C:57 mezőjében a „hivatásos repülőgép-vezetői” szövegrész helyébe a „repülőmérnöki” szöveg,
c)    D:67 és F:67 mezőjében a „Technical” szövegrész helyébe az „Engineering” szöveg,
d)    D:79 mezőjében a „Pre-School Teaching” szövegrész helyébe a „Kindergarten Education” szöveg,
e)    F:79 mezőjében a „Pre-School Teacher” szövegrész helyébe a „Kindergarten Educator” szöveg,
f)    F:91 mezőjében az „Animator” szövegrész helyébe az „Animation Designer” szöveg,
g)    F:92 mezőjében a „Specialist” szövegrész helyébe az „Expert” szöveg,
h)    D:94 mezőjében az „Art” szövegrész helyébe a „Design” szöveg,
i)    F:94 mezőjében az „Artist” szövegrész helyébe a „Designer” szöveg,
j)    E:96 mezőjében a „tervező” szövegrész helyébe a „művész” szöveg
lép.

4. melléklet a 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelethez

1.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 110. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Mesterképzési szak

Osztatlan szak

Mesterképzési szak, osztatlan szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR
és MKKR szint)

 

 

 

 

 

 

 

 

110.

 

 

survey statisztika és adatanalitika

 

Survey Statistics and Data Analysis

okleveles survey statisztika és adatanalitikai szakértő

Survey Statistician and Data Analyst

7

2.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 114/A. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Mesterképzési szak

Osztatlan szak

Mesterképzési szak, osztatlan szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR
és MKKR szint)

114/A.

 

 

társadalmi-
viselkedés-elemzés

 

Social Behavior Analysis

okleveles társadalmi-
viselkedés-
elemző

Social Behavior Analyst

7

3.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 126/A. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Mesterképzési szak

Osztatlan szak

Mesterképzési szak, osztatlan szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR
és MKKR szint)

 

 

 

 

 

 

 

 

126/A.

 

 

családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana

 

Economics of Family Policy and Public Policies for Human Development

okleveles közgazdász családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana szakon

Economist in Family Policy and in Public Policies for Human Development

7

4.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 132/A. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Mesterképzési szak

Osztatlan szak

Mesterképzési szak, osztatlan szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR
és MKKR szint)

 

 

 

 

 

 

 

 

132/A.

 

 

nemzetközi adózás

 

Master in International Taxation

okleveles közgazdász nemzetközi adózás szakon

Economist in International Taxation

7

5.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 215. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Mesterképzési szak

Osztatlan szak

Mesterképzési szak, osztatlan szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR
és MKKR szint)

 

 

 

 

 

 

 

 

215.

Művészet

Arts

animáció

 

Animation

okleveles animációs filmrendező művész

Animation Film Director

7

6.    A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 215/A. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Mesterképzési szak

Osztatlan szak

Mesterképzési szak, osztatlan szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR
és MKKR szint)

 

 

 

 

 

 

 

 

215/A.

 

 

belsőépítész tervezőművész

 

Interior and Spatial Design

okleveles belsőépítész tervezőművész

Interior and Spatial Designer

7

7.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 222. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Mesterképzési szak

Osztatlan szak

Mesterképzési szak, osztatlan szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR
és MKKR szint)

 

 

 

 

 

 

 

 

222.

 

 

ékszertervezés és fém-
művesség

 

Jewellery and Metal Design

okleveles ékszer- és fémműves tervező művész

Jewellery and Metal Designer

7

8.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 224. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Mesterképzési szak

Osztatlan szak

Mesterképzési szak, osztatlan szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR
és MKKR szint)

 

 

 

 

 

 

 

 

224.

 

 

film- és médiaproducer

 

Film and Media Production

okleveles film- és médiaproducer

Film and Media Producer

7

9.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 230/A–230/C. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Mesterképzési szak

Osztatlan szak

Mesterképzési szak, osztatlan szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR
és MKKR szint)

 

 

 

 

 

 

 

 

230/A.

 

 

jazzének-
művész

 

Jazz Singing

okleveles jazzének-művész

Jazz Singer

7

230/B.

 

 

jazzhangszer-
művész

 

Instrumental Jazz Performance

1. okleveles jazz-zongoraművész
2. okleveles jazzgitár-
művész
3. okleveles jazzbasszusgitár-
művész
4. okleveles jazzbőgő-
művész
5. okleveles jazzszaxofon-művész
6. okleveles jazztrombita-művész
7. okleveles jazzharsona-művész
8. okleveles jazzdob-
művész

1. Jazz Pianist
2. Jazz Guitarist
3. Jazz Bass Guitarist
4. Jazz Double Bass Performer
5. Jazz Saxophonist
6. Jazz Trumpeter
7. Jazz Trombonist
8. Jazz Drummer

7

230/C.

 

 

jazz-
zeneszerző

 

Jazz Composition

okleveles jazz-zeneszerző

Jazz Composer

7

10.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 246. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Mesterképzési szak

Osztatlan szak

Mesterképzési szak, osztatlan szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR
és MKKR szint)

 

 

 

 

 

 

 

 

246.

 

 

 

dramaturg

Dramaturgy

okleveles dramaturg

Dramaturg

7

11.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 250. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Mesterképzési szak

Osztatlan szak

Mesterképzési szak, osztatlan szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR
és MKKR szint)

 

 

 

 

 

 

 

 

250.

 

 

 

tájépítészet és kertművészet

Landscape Architecture and Garden Design

okleveles tájépítész- kertművész

Landscape Architect and Garden Designer

7

a)    G:31 mezőjében a „Philologist” szövegrész helyébe az „Expert” szöveg,
b)    G:105 mezőjében a „Librarian” szövegrész helyébe a „Library” szöveg,
c)    F:115/A mezőjében az „autonóm-rendszer-informatikus” szövegrész helyébe az „autonómrendszer-informatikus” szöveg,
d)    C:225 mezőjében a „filmoperatőr” szövegrész helyébe a „filmoperatőr művész” szöveg,
e)    F:225 mezőjében az „okleveles filmoperatőr” szövegrész helyébe az „okleveles filmoperatőr művész” szöveg,
f)    C:226 és F:226 mezőjében a „filmrendező” szövegrész helyébe a „filmrendező művész” szöveg,
g)    F:241 mezőjében a „médiatervező művész” szövegrész helyébe a „média designer” szöveg
lép.
13.     Hatályát veszti a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 115. sora.

5. melléklet a 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelethez

1.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 9–12. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzési terület

Study Field in English

Szak

Programme in English

Szakképzettség

Qualifications Obtainable
in Master Programme in
English

EKKR és
MKKR
szint)

9.

Bölcsészet-
tudomány

Arts and Humanities

európai lexikográfia

European Master in Lexicography

okleveles lexikográfus

Lexicographer

7

10.

Művészet

Arts

DocNomads dokumentumfilm-rendező művész

DocNomads Documentary Film Directing

okleveles dokumentumfilm-rendező művész

Documentary Film Director

7

11.

Művészet

Arts

PuppeTry bábművész

PuppeTry Master’s Degree Program in Puppetry

okleveles bábművész

Puppeteer

7

12.

Művészet

Arts

Viewfinder filmoperatőr művész

Viewfinder Cinematography Program

okleveles filmoperatőr művész

Viewfinder

7

a)    C:8 mezőjében a „Tánc, mint tudás, gyakorlat és kulturális örökség” szövegrész helyébe a „Choreomundus – Tánc mint tudás, gyakorlat és kulturális örökség” szöveg,
b)    D:8 mezőjében a „Choreomundus – Inter- national Master In Dance Knowledge, Practice and Heritage” szövegrész helyébe a „Choreomundus – International Master In Dance Knowledge, Practice and Heritage” szöveg
lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére