• Tartalom

19/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

19/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.10.01.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 3–4. alcímek tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak
és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

1. § A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

2. § A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „C oszlopa” szövegrész helyébe a „D oszlopa” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „D és E oszlopa” szövegrész helyébe a „C és D oszlopa” szöveg,

c) 2. melléklet 1.2.2. pont a) alpontjában az „E oszlopában” szövegrész helyébe a „D oszlopában” szöveg,

d) 2. melléklet 1.2.2. pont b) alpontjában a „D oszlopában” szövegrész helyébe a „C oszlopában” szöveg

lép.

3. § Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

4. § Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A GET 141/A. § szerinti földgáz-értékesítés esetén a volt közüzemi nagykereskedő a szállítói vezeték kiadási pontján felmerülő kapacitás-túllépési pótdíjat az egyetemes szolgáltatóval szemben nem érvényesíthet.”

5. § Az R3. 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A GET 141/J. § szerinti földgáz-értékesítés esetén a volt közüzemi nagykereskedő a szállítói vezeték kiadási pontján felmerülő kapacitás-túllépési pótdíjat az egyetemes szolgáltatóval szemben nem érvényesíthet.”

6. § Az R3. 5. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A volt közüzemi nagykereskedő (6) bekezdés szerinti indokolt költsége
a) a földgázszállító rendszer kiadási pontjaira vonatkozó kapacitásköltség vonatkozásában a tény hőmérsékleti viszonyokat figyelembe vevő, az egyetemes szolgáltatás forrásellátása érdekében felmerülő modellezett értéket,
b) egyéb esetekben a szállítási és tárolási rendszerüzemeltetők részére ténylegesen megfizetett díjakat
jelenti.”

7. § (1) Az R3. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az R3. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(3) Az R3. 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(4) Az R3. 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

8. § A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „a szállítás és tárolás indokolt költségének terv- és tényértéke” szövegrész helyébe az „a szállítás és tárolás, az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló rendelet szerinti indokolt költsége és a GET 141/A. § és a GET 141/J. § szerinti szerződés alapján érvényesített szállítási és tárolási rendszerhasználati díj bevétel” szöveg,

b) 3. melléklete szerinti táblázat B:2 mezőjében az „581,22” szövegrész helyébe az „570,33” szöveg,

c) 3. melléklete szerinti táblázat C:2 mezőjében a „183,78” szövegrész helyébe a „181,52” szöveg,

d) 4. melléklete szerinti táblázat B:1 mezőjében a „87,25” szövegrész helyébe a „86,07” szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 19/2018. (IX. 27.) ITM rendelethez

Az értékesítői díjak

 

A

B

C

D

E

1.

Település

Értékesítő megnevezése

Vásárló szolgáltató neve

Értékesítői alapdíj

Értékesítői hődíj

2.

 

 

 

Ft/hó

Ft/GJ

3.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.

39 472 000

2 152

4.

Almásfüzitő

Füzitő GM Energiatermelő Kft.

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

0

3 273

5.

Baja

Bajatechnik Kft.

Baja Energetika Kft.

0

3 158

6.

Bokod

MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.

NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

1 663 000

3 037

7.

Bonyhád

SSB Energia Kft.

„FŰTŐMŰ” Kft.

0

3 596

8.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. – kombinált ciklusú erőmű

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

66 095 000

1 178

9.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. – kazán

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 112

10.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki út 52.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

218 149 000

2 968

11.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kispesti Erőmű – 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

152 202 000

2 948

12.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Újpesti Erőmű – 1045 Budapest, Tó utca 7.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

182 017 000

2 972

13.

Budapest

Készenléti Rendőrség

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 505

14.

Budapest

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

FŐTÁV-Kiserőmű Kft.

582 000

2 062

15.

Budapest

CHP-Erőmű Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 505

16.

Budapest

FŐTÁV-Kiserőmű Kft. – 1141 Budapest, Mogyoródi út 41–43.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 505

17.

Budapest

FŐTÁV-Kiserőmű Kft. – 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 917

18.

Budapest

FŐTÁV-Kiserőmű Kft. – 1097 Budapest, Gyáli út 17–19.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 917

19.

Budapest

FŐTÁV-Kiserőmű Kft. – 1142 Budapest, Tatai út 95.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 899

20.

Budapest

Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

1 133

21.

Budapest

Green-R Energetika Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 505

22.

Budapest

IMMODUS Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 505

23.

Budapest

Magyar Telekom Nyrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 505

24.

Budapest

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. – kapcsoltan és önálló tüzeléssel termelt hő

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

130 423 000

3 131

25.

Budapest

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. – póttüzeléssel termelt hő

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

2 781

26.

Budapest

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 505

27.

Csongrád

Csoterm Kft.

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

0

1 296

28.

Csorna

Csornai Kogenerációs Erőmű Kft.

Csornahő Kft.

0

3 503

29.

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

Dotenergo Zrt.

12 386 000

3 066

30.

Debrecen

Debreceni Vízmű Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

3 066

31.

Debrecen

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

156 891 000

3 066

32.

Dombóvár

Veolia Energia Magyarország Zrt.

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

0

3 459

33.

Dorog

Veolia Energia Magyarország Zrt.

PROMTÁVHŐ Kft.

19 560 000

3 072

34.

Dunakeszi

CHP Erőmű Kft.

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.

0

3 111

35.

Dunaújváros

Perkons DHŐ Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

0

2 982

36.

Dunaújváros

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

38 014 000

2 055

37.

Dunaújváros

HF. Formula Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

16 571 000

2 982

38.

Eger

CHP-Erőmű Kft.

EVAT Zrt.

0

3 360

39.

Érd

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Érdhő Kft.

0

3 555

40.

Esztergom

Veolia Energia Magyarország Zrt.

PROMTÁVHŐ Kft.

32 351 000

3 072

41.

Gödöllő

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

0

3 417

42.

Gyöngyös

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Városgondozási Zrt.

0

3 494

43.

Győr

Arrabona Geotermia Kft.

GYŐR-SZOL Zrt.

0

3 108

44.

Győr

Győri Erőmű Kft.

GYŐR-SZOL Zrt.

287 000

4 185

45.

Hajdúszoboszló

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.

0

3 590

46.

Kaposvár

E.ON Energiatermelő Kft.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

0

3 538

47.

Kazincbarcika

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.

Barcika Szolg Kft.

36 587 000

2 911

48.

Kiskunhalas

Halas-T Kft.

Halasi Városgazda Zrt.

0

4 907

49.

Kiskunfélegyháza

PERKONS SKL Energiatermelő Kft.

Perkons DHŐ Kft.

0

3 315

50.

Körmend

SSB Energia Kft.

RÉGIÓHŐ Kft.

0

2 862

51.

Makó

Materm Hőszolgáltató, Befektető Kft.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

0

2 170

52.

Mátészalka

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

0

3 784

53.

Miskolc

Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Kft.

MIHŐ Kft.

0

4 133

54.

Miskolc

Miskolci Geotermia Zrt.

MIHŐ Kft.

0

2 515

55.

Miskolc

Kuala Kft.

MIHŐ Kft.

0

2 515

56.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

MIHŐ Kft.

201 591 000

2 583

57.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u. 17.

MIHŐ Kft.

0

4 200

58.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21.

MIHŐ Kft.

0

4 200

59.

Mohács

Veolia Energia Magyarország Zrt.

MOHÁCS-HŐ Kft.

0

3 781

60.

Mohács

BIOENERGY – Duna Befektető és Szolgáltató Kft.

MOHÁCS-HŐ Kft.

0

3 313

61.

Mosonmagyaróvár

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

16 450 000

2 742

62.

Nagykőrös

Perkons DHŐ Kft.

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

0

3 546

63.

Nyíregyháza

Veolia Energia Magyarország Zrt.

NYÍRTÁVHŐ Kft.

85 440 000

3 094

64.

Oroszlány

MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.

NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

44 902 000

3 037

65.

Ózd

Ózdi Erőmű Kft.

Ózdi Távhő Kft.

0

3 469

66.

Paks

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

4 895 000

929

67.

Pécs

Pannon Hőerőmű Zrt.

PÉTÁV Kft.

141 877 000

2 590

68.

Pétfürdő

Cothec Kft.

„PÉTKOMM” Kft.

4 062 000

2 763

69.

Püspökladány

KISERŐMŰ PLD Kft.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

0

3 267

70.

Salgótarján

Perkons Bio Kft.

Salgó Vagyon Kft.

0

3 437

71.

Salgótarján

Perkons Tarján Kft.

Salgó Vagyon Kft.

0

3 437

72.

Sárbogárd

Perkons DHŐ Kft.

Cothec Kft.

0

3 948

73.

Sárvár

Kiserőmű SRV 2005 Energiaszolgáltató Kft.

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.

0

3 566

74.

Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza

Cothec Kft.

0

3 678

75.

Siklós

Perkons SKL Kft.

SIKLÓS-HŐ Kft.

0

3 759

76.

Siófok

Cothec Kft.

Termofok-Sió Kft.

5 732 000

2 507

77.

Sopron

Veolia Energia Magyarország Zrt.

SOPRON Holding Zrt.

24 033 000

2 876

78.

Sopron

Soproni Erőmű Kft.

SOPRON Holding Zrt.

14 442 000

2 892

79.

Százhalombatta

Veolia Energia Magyarország Zrt.

„SZÁKOM” Nonprofit Kft.

18 627 000

2 930

80.

Szentlőrinc

Szentlőrinci Geotermia Zrt.

Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.

0

3 654

81.

Szigetszentmiklós

SZMK Energia Kft.

„Aries” Nonprofit Kft.

0

3 504

82.

Szigetvár

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.

0

628

83.

Szolnok

ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

2 637

84.

Szombathely

Szombathelyi Erőmű Zrt.

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

0

3 419

85.

Tapolca

Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.

Városgazdálkodási Kft.

0

3 544

86.

Tatabánya

TB-ENERGO Kft.

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

0

2 337

87.

Tatabánya

Tatabánya Erőmű Kft.

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

197 577 000

2 337

88.

Tiszaújváros

Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.

TiszaSzolg 2004 Kft.

30 930 000

3 006

89.

Vác

Veolia Energia Magyarország Zrt.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

0

3 433

90.

Vác

Poligen V Kft.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

0

3 433

91.

Vasvár

Vasi Triász Kft.

RÉGIÓHŐ Kft.

0

816

92.

Veszprém

Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt.

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

0

3 834

2. melléklet a 19/2018. (IX. 27.) ITM rendelethez

Az R2. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó támogatási mértékek

 

A

B

C

D

1.

Település

Távhőszolgáltató

Fix összegű támogatás

Lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatás

2.

 

 

Ft/hó

Ft/GJ

3.

Ajka

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.

22 929 798

677

4.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

0

0

5.

Algyő

Veolia Energia Magyarország Zrt.

855 981

–404

6.

Almásfüzitő

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

7 332 317

1 897

7.

Baj

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

550 504

694

8.

Baja

Baja Energetika Kft.

196 512

1 266

9.

Balatonfüred

Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.

3 688 736

–493

10.

Berettyóújfalu

Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.

2 340 340

251

11.

Bokod

NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

3 302 355

2 182

12.

Bonyhád

„FŰTŐMŰ” Kft.

2 723 667

–115

13.

Budaörs

BTG Nonprofit Kft.

4 784 736

356

14.

Budapest

Csepeli Erőmű Kft.

0

0

15.

Budapest

Veolia Energia Magyarország Zrt.

2 486 488

692

16.

Budapest

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

674 346 025

664

17.

Budapest

FŐTÁV-Kiserőmű Kft.

582 459

288

18.

Budapest

GM Kőérberek 30 Kft.

3 864 821

–1 204

19.

Cegléd

Veolia Energia Magyarország Zrt.

7 933 312

1 014

20.

Celldömölk

Cellhő Kft.

3 275 970

503

21.

Cserkeszőlő

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

0

0

22.

Csongrád

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

1 175 091

635

23.

Csorna

Csornahő Kft.

4 942 737

11

24.

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

122 653 177

1 169

25.

Debrecen

Dotenergo Zrt.

0

0

26.

Dombóvár

DOMBÓVÁRHŐ Kft.

12 453 008

–184

27.

Dorog

PROMTÁVHŐ Kft.

16 800 914

884

28.

Dunakeszi

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.

4 872 354

380

29.

Dunaújváros

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

0

0

30.

Eger

EVAT Zrt.

7 314 857

868

31.

Érd

Érdhő Kft.

5 167 253

265

32.

Esztergom

PROMTÁVHŐ Kft.

27 600 383

1 325

33.

Gödöllő

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

7 579 592

378

34.

Gyöngyös

Városgondozási Zrt.

6 311 164

218

35.

Győr

GYŐR-SZOL Zrt.

83 547 785

730

36.

Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

28 279

732

37.

Hajdúnánás

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

1 047 680

–299

38.

Hajdúszoboszló

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.

5 954 704

866

39.

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.

0

0

40.

Inota

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

3 156 264

1 770

41.

Kaposvár

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

23 648 923

1 203

42.

Kapuvár

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

2 857 901

420

43.

Kazincbarcika

Barcika Szolg Kft.

39 647 678

926

44.

Kecskemét

Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.

62 754 785

392

45.

Keszthely

VÜZ Nonprofit Kft.

7 416 600

–184

46.

Kiskunfélegyháza

Perkons DHŐ Kft.

8 006 608

–79

47.

Kiskunhalas

Halasi Városgazda Zrt.

2 539 894

2 211

48.

Kisvárda

KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft.

6 465 752

–10

49.

Komárom

Komáromi Távhő Kft.

6 848 695

498

50.

Komló

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

48 233 851

–2 055

51.

Körmend

RÉGIÓHŐ Kft.

4 521 590

–383

52.

Kőszeg

Cothec Kft.

2 419 349

–390

53.

Makó

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

3 333 080

853

54.

Mátészalka

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

7 343 778

1 826

55.

Miskolc

MIHŐ Kft.

251 004 191

478

56.

Mohács

MOHÁCS-HŐ Kft.

12 710 741

943

57.

Mór

MÓRHŐ Kft.

5 917 601

185

58.

Mosonmagyaróvár

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

19 356 504

332

59.

Nagyatád

Cothec Kft.

913 674

391

60.

Nagykőrös

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

3 338 354

97

61.

Nyergesújfalu

DISTHERM Kft.

2 894 015

49

62.

Nyírbátor

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

394 964

179

63.

Nyíregyháza

NYÍRTÁVHŐ Kft.

88 416 656

860

64.

Nyíregyháza

Energocoop Kft.

3 769 392

938

65.

Oroszlány

NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

61 003 737

2 069

66.

Ózd

Ózdi Távhő Kft.

34 529 379

1 054

67.

Paks

Duna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

10 211 667

224

68.

Pécs

PÉTÁV Kft.

170 076 975

302

69.

Pétfürdő

„PÉTKOMM” Kft.

4 608 360

1 654

70.

Pétfürdő

Nitrogénművek Zrt.

0

0

71.

Pornóapáti

Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft.

456 112

–5

72.

Putnok

Putnoki Városgondnokság

565 944

613

73.

Püspökladány

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

5 017 022

824

74.

Salgótarján

Salgó Vagyon Kft.

28 796 926

1 078

75.

Sárbogárd

Cothec Kft.

815 017

1 172

76.

Sárospatak

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

2 932 043

–105

77.

Sárvár

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.

8 736 092

357

78.

Sátoraljaújhely

Cothec Kft.

4 709 805

25

79.

Siklós

SIKLÓS-HŐ Kft.

1 504 548

428

80.

Siófok

Termofok-Sió Kft.

0

0

81.

Sopron

SOPRON Holding Zrt.

42 628 239

94

82.

Szarvas

Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft.

0

0

83.

Százhalombatta

„SZÁKOM” Nonprofit Kft.

20 971 372

338

84.

Szeged

Szegedi Távfűtő Kft.

58 692 704

319

85.

Székesfehérvár

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

94 601 652

–399

86.

Szekszárd

Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.

17 740 205

–147

87.

Szentendre

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

8 807 674

127

88.

Szentes

Szentes Városi Szolgáltató Kft.

13 177 591

–3 367

89.

Szentgotthárd

RÉGIÓHŐ Kft.

2 121 893

–2 207

90.

Szentlőrinc

Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.

1 150 666

1 346

91.

Szigetszentmiklós

„Aries” Nonprofit Kft.

5 347 720

142

92.

Szigetvár

Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.

2 708 891

46

93.

Szolnok

ALFA-NOVA Kft.

34 742 690

241

94.

Szombathely

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

51 440 533

877

95.

Tapolca

Városgazdálkodási Kft.

4 426 756

239

96.

Tata

TATA ENERGIA Kft.

9 940 100

157

97.

Tatabánya

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

236 166 744

–727

98.

Tiszaújváros

TiszaSzolg 2004 Kft.

40 677 635

508

99.

Vác

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

10 620 901

502

100.

Várpalota

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

17 565 239

340

101.

Vasvár

RÉGIÓHŐ Kft.

0

0

102.

Veszprém

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

27 824 730

1 343

103.

Záhony

Záhonyi HŐTÁV és Kulturális Nonprofit Kft.

2 277 337

366

104.

Zirc

Veolia Energia Magyarország Zrt.

881 909

–705

3. melléklet a 19/2018. (IX. 27.) ITM rendelethez

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2018. negyedik negyedévre, valamint a felek köre
A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

 

A

B

C

D

E

1.

hónap

szerződött egyetemes szolgáltató

nem földgáztárolóból származó földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgáztárolóból származó földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgázforrás ára
(forint/kWh)

2.

október

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

2 657 807 000

0

5,651

3.

november

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

5 081 077 000

0

5,651

4.

december

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

7 337 550 000

0

5,651

4. melléklet a 19/2018. (IX. 27.) ITM rendelethez

Az R3. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2018. negyedik negyedévre:

 

A

B

C

D

1.

hónap

szerződött egyetemes szolgáltató

földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgázforrás mennyiségarányos díja
(forint/kWh)

2.

október

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

0

3.

november

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

0

4.

december

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

0

5. melléklet a 19/2018. (IX. 27.) ITM rendelethez

Az R3. 3. melléklet 4.1–4.2. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4.1. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és (QTény – QHazai termelés_tervezett
QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) <= QHidegre elkülönített tárolói készlet, akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár +
QTervezett import * PAktuális import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) * PFedezett tárolói ár +
Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) – (MtMt
MtMt-1) + CEGY) / QTény
4.2. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és QHidegre elkülönített tárolói készlet = 0, akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + (QTény
QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett) * PAktuális import ár + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) *
(PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) – (MtMt – MtMt-1) + CEGY) / QTény

6. melléklet a 19/2018. (IX. 27.) ITM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2018. negyedik negyedévre

 

A

B

C

1.

volt közüzemi nagykereskedő

földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgázforrás ára
(forint/kWh)

2.

Magyar Földgázkereskedő Zrt.

1 794 241 179

3,222

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére