• Tartalom
Oldalmenü

195/2018. (X. 17.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.10.18.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Kormány és Budapest Főváros Önkormányzata együttműködése érdekében kormányhatározatban meghatározottak szerint Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa működik. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa kormányhatározat szerinti aktusait a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa erre vonatkozó döntése alapján a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 19. napjával.