• Tartalom

20/2018. (XII. 28.) HM rendelet

20/2018. (XII. 28.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról

2020.01.02.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 1–15., 24., 31–33., 36 és 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2., a 4. és a 7. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93. § 17. pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím, a 8. és 9. melléklet tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18., 20., 21., 40. és 41. pontjában, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93. § 15. pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés o) pontjában és 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 15., 16. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 28. pontjában, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93. § 17. pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

8. §8

9. §9

10. §10

11. §11

12. §12

13. §13

14. §14

15. §15

16. §16

17. §17

18. §18

19. §19

20. §20

21. §21

22. §22

23. §23

24. §24

25. §25

26. §26

27. §27

28. §28

29. §29

30. §30

31. §31

32. §32

33. §33

34. §34

35. §35

36. §36

37. §37

38. §38

39. §39

40. §40

41. §41

42. §42

43. §43

44. §44

45. §45

46. §46

47. §47

48. §48

49. §49

50. §50

51. §51

52. §52

53. §53

54. §54

55. §55

56. §56

57. §57

58. §58

59. §59

60. §60

61. §61

62. §62

63. §63

64. §64

65. §65

66. §66

67. §67

68. §68

69. §69

70. §70

71. §71

72. §72

2. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló
12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosítása

73. §73

74. §74

75. §75

76. §76

3. A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosítása

77. §77

78. §78

79. §79

80. §80

81. §81

82. §82

83. §83

84. §84

85. §85

86. §86

87. §87

88. §88

89. §89

90. §90

4. Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosítása

91. §91

92. §92

93. §93

94. §94

95. §95

5. A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló
7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosítása

96. §96

97. §97

98. §98

99. §99

100. §100

101. §101

102. §102

103. §103

104. §104

105. §105

6. A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosítása

106. §106

107. §107

108. §108

109. §109

110. §110

111. §111

7. A pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról szóló
22/2016. (XII. 21.) HM rendelet módosítása

112. §112

113. §113

114. §114

115. §115

8. A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről szóló
24/2016. (XII. 22.) HM rendelet módosítása

116. §116

117. §117

118. §118

9. A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosítása

119. §119

120. §120

10. Záró rendelkezések

121. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–11. §, a 13–68. §, a 70–100. §, a 102. §, a 104. § 1–13. és 16–19. pontja, valamint a 105–120. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 12. § és a 69. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

11. Hatályba nem lépésről szóló rendelkezés

122. § Nem lép hatályba az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 12/2018. (VIII. 27.) HM rendelet 37. §-a és 39. §-a.

1. melléklet a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelethez121

2. melléklet a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelethez122

3. melléklet a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelethez123

4. melléklet a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelethez124

5. melléklet a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelethez125

6. melléklet a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelethez126

7. melléklet a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelethez127

8. melléklet a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelethez128

9. melléklet a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelethez129

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére