• Tartalom
Oldalmenü

21/2018. (VI. 21.) MNB rendelet

a „Fiumei úti temető Nemzeti Emlékhely” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2018.06.23.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a „Budapest VIII. kerület, Fiumei úti temető” nemzeti emlékhely tiszteletére – „Fiumei úti temető Nemzeti Emlékhely” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2018. június 23.

2. § (1) Az emlékérme 90% réz és 10% cink ötvözetéből készült, súlya 18,4 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Fiumei úti temetőben található Kossuth-mauzóleum tetején álló szoboregyüttes – egyik kezében fáklyát tartó szárnyas Géniusz és a láncaitól megszabadított oroszlán – ábrázolása látható. Az ábrázolástól jobbra, egymás alatti két sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme bal oldali szélén, fent, negyedköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent, a szoboregyüttes talapzata mellett, egymás alatti két sorban a „2018” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján a Fiumei úti temetőben található Deák-mauzóleum és a hozzá vezető sétány ábrázolása látható, háttérben sírokkal. A sétány ábrázolásában, egymás alatti két sorban a „FIUMEI ÚTI SÍRKERT” és a „NEMZETI EMLÉKHELY” felirat olvasható, a felirat fölött a nemzeti emlékhelyek emblémája, alatta Csikai Márta tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, bronzpatinázott kivitelben.

4. § Ez a rendelet 2018. június 23-án lép hatályba.

1. melléklet a 21/2018. (VI. 21.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 21/2018. (VI. 21.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: