• Tartalom

216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet

216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2019.01.01.

A Kormány a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

2. § A Rendelet a következő 5. §-sal egészül ki:

5. § A 2018. évre mint tárgyévre vonatkozó, 2019-ben teljesítendő közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket – az 1071, 1072, 1074, 1206, 1207, 1658, 2257 nyilvántartási számú adatgyűjtéseket kivéve – e rendelet 2018. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.”

3. § A Rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „1–12. melléklet” szövegrész helyébe az „1–11. melléklet” szöveg,

b) 4. §-ában a „13. mellékletben” szövegrész helyébe a „12. mellékletben” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a Rendelet 13. melléklete.

5. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

6. § E rendelet a 13. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

1. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

2. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

4. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

5. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

6. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

7. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

8. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

9. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

10. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

11. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

12. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

13. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére