• Tartalom

22/2018. (XII. 19.) BM utasítás

egyes belügyi utasítások módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről1

2019.10.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. Az érdekképviseleti, szakszervezeti szervek képviselőinek a vezetői értekezleteken való részvételéről szóló 39/1990. (BK 10.) BM utasítás hatályon kívül helyezése

1. §2

2. A belügyi szervek üdülőjének igénybevételéről szóló 29/1992. (BK 18.) BM utasítás hatályon kívül helyezése

2. §3

3. A Belügyminisztérium Tűzvédelmi szabályzatának kiadásáról szóló 2/1998 (BK 1.) BM utasítás hatályon kívül helyezése

3. §4

4. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás módosítása

4. §5

5. §6

5. A Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról szóló 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás módosítása

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

6. A Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról szóló 29/2011. (X. 28.) BM utasítás módosítása

13. §14

7. A Belügyminisztérium fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezéséről és a tartalékok képzéséről szóló 35/2011. (XII. 9.) BM utasítás módosítása

14. §15

15. §16

8. A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 36/2012. (VIII. 24.) BM utasítás módosítása

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

9. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás módosítása

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

10. A vízügyi ágazatban foglalkoztatottak ruházati szabályzatáról szóló 10/2013. (IV. 11.)
BM utasítás módosítása

27. § A vízügyi ágazatban foglalkoztatottak ruházati szabályzatáról szóló 10/2013. (IV. 11.) BM utasítás [a továbbiakban: 10/2013. (IV. 11.) BM utasítás] 15. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Formaruházatot kell viselni:)

d) a vízügyi őrszemélyzetnek az ünnepi, vagy az OVF főigazgatója, illetve a VIZIG igazgatója által meghatározott esemény során.”

28. §28

29. §29

30. §30

31. §31

32. §32

a) 7. §-ában a „portás” szövegrész helyébe a „portás, a vízügyi őrszemélyzethez tartozó” szöveg,

b)33

c)34

11. A Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.)
BM utasítás módosítása

34. §35

35. §36

36. §37

12. A belügyi szervek gépjármű szabályzatáról szóló 20/2015. (VII. 31.) BM utasítás módosítása

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

13. Záró rendelkezések

42. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 27. §, a 33. § a) pontja, a 11. melléklet 1. pontja, a 12. melléklet 2. pontja 2019. október 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 22/2018. (XII. 19.) BM utasításhoz43

2. melléklet a 22/2018. (XII. 19.) BM utasításhoz44

3. melléklet a 22/2018. (XII. 19.) BM utasításhoz45

4. melléklet a 22/2018. (XII. 19.) BM utasításhoz46

5. melléklet a 22/2018. (XII. 19.) BM utasításhoz47

6. melléklet a 22/2018. (XII. 19.) BM utasításhoz48

7. melléklet a 22/2018. (XII. 19.) BM utasításhoz49

8. melléklet a 22/2018. (XII. 19.) BM utasításhoz50

9. melléklet a 22/2018. (XII. 19.) BM utasításhoz51

10. melléklet a 22/2018. (XII. 19.) BM utasításhoz52

11. melléklet a 22/2018. (XII. 19.) BM utasításhoz53

1.    A 10/2013. (IV. 11.) BM utasítás 1. melléklet 3. Formaruházat pontja a következő 3.3. alponttal egészül ki:
„3.3. Vízügyi őrszemélyzet formaruházat

 

A

B

1.

Ruházati cikk

Kihordási idő
(hónap)

2.

rövid ujjú ing

36

3.

hosszú ujjú ing

36

4.

ünnepi kétrészes öltöny

60

5.

nyakkendő

60

6.

félcipő

36

2.

12. melléklet a 22/2018. (XII. 19.) BM utasításhoz

1.54
2. A 10/2013. (IV. 11.) BM utasítás 2. melléklet 3. Formaruházat pontja a következő 3.12–3.15. alpontokkal egészül ki:
„3.12. Vízügyi őrszemélyzet rövid és hosszú ujjú ing
50% pamut, 50% poliészter (puplin)
Szín: világoskék vagy fehér
Méret: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
3.13. Vízügyi őrszemélyzet ünnepi öltöny
70% pamut, 30% poliészter
Szín: sötétkék
Méretek: S, M, L, XL, XXL, XXXL
3.14. Vízügyi őrszemélyzet nyakkendő
100% poliészter
Szín: sötétkék
3.15. Vízügyi őrszemélyzet félcipő
Bőr felsőrész
Derby szabású/fűzős
Gumi talp”
3.55

13. melléklet a 22/2018. (XII. 19.) BM utasításhoz56

1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. október 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 33. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 11. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 12. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 12. melléklet 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére