• Tartalom

221/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet

221/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet

a légvédelmi készenléti szolgálat riasztásából eredő költségek megtérítéséről

2019.01.01.

A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) légvédelmi készenléti valós repüléseinek végrehajtásában, biztosításában vagy szervezésében közreműködésre kötelezett szervezetre, személyre,

b) Magyarország légterében, a polgári légiforgalomban részt vevő magyar polgári légijárműre, a légijármű üzemben tartójára és az azzal összefüggő tevékenységekben részt vevő személyekre,

c) Magyarország légterében, a polgári légiforgalomban részt vevő külföldi állami és polgári légijárműre, a légijármű üzemben tartójára és az azzal összefüggő tevékenységekben részt vevő személyekre.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a bajba jutott légijárműnek nyújtandó segítségnyújtás érdekében végrehajtott légvédelmi készenléti valós repülésre.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) légijármű elfogása: légvédelmi készenléti valós repülés során a légteret megsértő vagy jogosulatlanul igénybe vevő, az azonosítatlan, ismeretlen szándékkal repülést végző vagy ott ellenséges tevékenységet folytató, repülési szabályt sértő légijármű elfogása,

b) légvédelmi készenléti szolgálat riasztásából eredő költség: a légvédelmi készenléti valós repülés végrehajtásában részt vett légijármű a légvédelmi készenléti valós repülés végrehajtásából eredő üzemanyagköltsége,

c) légvédelmi készenléti valós repülés: a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet 2. § a) pontja szerinti repülés.

3. § A légvédelmi készenléti valós repülés végrehajtásáról az MH légi vezetéséért és irányításáért felelős szerve a katonai légügyi hatóságot azonnal tájékoztatja. Ha az elfogott légijármű magyarországi repülőtéren történő leszállítása indokolt, az MH légi vezetéséért és irányításáért felelős szerve a rendvédelmi szervek kiértesítésére haladéktalanul intézkedik.

4. § (1) A légvédelmi készenléti szolgálat riasztásból eredő költség megtérítésének a légiközlekedési hatóság által hatósági eljárásban megállapított légiközlekedési szabályok megszegése esetén van helye.

(2) A légiközlekedési hatóság a légiközlekedésre vonatkozó szabályok megsértése miatt indult eljárásában hozott döntéséről a katonai légügyi hatóságot tájékoztatja, továbbá az eljárás lezárását követően az ügy érdemében keletkezett alábbi iratokat, adatokat azok rendelkezésre állása esetén megküldi:

a) az érintett légijármű esetében a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) azonosító szerinti típusa,

b) az érintett légijármű hívójele,

c) a riasztást kiváltó légijármű lajstromjele,

d) az egyezményes koordinált világidő (a továbbiakban: UTC idő) meghatározott riasztás ideje,

e) a légijármű elfogása esetén annak pontos helye és magassága,

f) a riasztás kiváltó légijármű repülési tervét, a repülési terv szerinti indulási és érkezési repülőtér ICAO azonosító szerinti adatai,

g) az ICAO azonosító vagy Világszintű Geodéziai Rendszer szerinti (WGS) koordináta szerinti magyar légtérbe történő be- és kilépés helye,

h) a magyar légtérbe történő UTC időben meghatározott be- és kilépés ideje,

i) a rádióösszeköttetés közleményváltásai,

j) a riasztás kiváltó légijármű útvonaltérképe és

k) a légijármű üzembentartójának székhelye és elérhetősége.

(3) A katonai légügyi hatóság a légvédelmi készenléti szolgálat riasztásából eredő költség megállapítására irányuló eljárásban döntést hoz arról, hogy a légvédelmi készenléti szolgálat riasztására a légiközlekedési hatóság 4. § (1) bekezdése szerinti döntése alapján a légiközlekedési szabályok megsértése miatt került sor.

5. § (1) A légiközlekedési szakszemélyzet általi légiközlekedési szabályok megszegése miatt bekövetkezett riasztás esetén a katonai légügyi hatóság véglegessé vált döntésének végrehajtását a Honvédelmi Minisztérium rendeli el.

(2) A légvédelmi készenléti szolgálat riasztásából eredő költséget a légijármű üzembentartója téríti meg, ha a riasztást eredményező eseményt a légiközlekedési szabályok megszegése eredményezte.

6. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére