• Tartalom

223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet

223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet

sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról1

2018.11.30.

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § és 6. §, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § és 16. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet] a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § Az 1. mellékletben foglalt táblázat 16. sora szerinti beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.”

2. § A 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

10. § E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 3/A. §-át a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet] a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § Az 1. és 2. mellékletben felsorolt beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.”

5. § A 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 4/A. §-át a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

7. § A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet] a következő 4. §-sal egészül ki:

4. § A Beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.”

8. § A 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:

7. § E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 4. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ajánlatkérő
a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási formát csak kivételesen indokolt esetben alkalmazhatja, vagy
b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetén eltekinthet az a) pont szerinti indokolástól, ha a Kormány az adott beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletben kifejezetten ekként rendelkezik.”

10. § A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a következő 36/A. §-sal egészül ki:

36/A. § E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 14. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. Az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet] a következő 8/A. §-sal egészül ki:

8/A. § A Beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.”

12. § A 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

10. § E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 8/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

6. A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása

13. § A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)

a) 2., 3., 9., 13–20. és 24. sora szerinti beruházások építési műszaki ellenőre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházás-lebonyolítója,”

(kizárólagos joggal a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.)

14. § A 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § Az 1. mellékletben foglalt táblázat 24. sora szerinti beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.”

15. § A 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

12. § E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 6. § (1) bekezdés a) és c) pontját, valamint 6/A. §-át a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

16. § A 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontjában az „akkreditált” szövegrész helyébe a „felelős akkreditált” szöveg lép.

7. A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

17. § A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet] a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § A Beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.”

18. § A 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:

7. § E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 4/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

8. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 16. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(1.)

(A beruházás megnevezése)

(Kedvezményezett neve)

(A beruházás azonosító adatai)

16.

Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Nemzeti Sportközpontok

Nyíregyháza közigazgatási területén fekvő, belterület 1391 helyrajzi számú ingatlan, illetve ezen földrészletből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészlet

2. melléklet a 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

 

A

B

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás azonosító adatai

2.

tornaterem-fejlesztés

Mohács közigazgatási területén fekvő, belterület 563/4 helyrajzi számú ingatlan

3.

tornaterem-fejlesztés

Zalaegerszeg közigazgatási területén fekvő, belterület 3008 helyrajzi számú ingatlanok

4.

tornaterem-fejlesztés

Arló közigazgatási területén fekvő, belterület 1388/3 helyrajzi számú ingatlan

5.

tornaterem-fejlesztés

Mezőkovácsháza közigazgatási területén fekvő, belterület 569 helyrajzi számú ingatlan

6.

tornaterem-fejlesztés

Nyírmeggyes közigazgatási területén fekvő, belterület 627/1 helyrajzi számú ingatlan

7.

tornaterem-fejlesztés

Pilisborosjenő közigazgatási területén fekvő, külterület 0135/11 helyrajzi számú ingatlan

8.

tornaterem-fejlesztés

Öcsöd közigazgatási területén fekvő, belterület 260 helyrajzi számú ingatlan

9.

tornaterem-fejlesztés

Mezőszilas közigazgatási területén fekvő, belterület 452/6 helyrajzi számú ingatlan

10.

tornaterem-fejlesztés

Csákánydoroszló közigazgatási területén fekvő, belterület 589 helyrajzi számú ingatlanok

11.

tornaterem-fejlesztés

Besenyőtelek közigazgatási területén fekvő, belterület 403 helyrajzi számú ingatlan

12.

tornaterem-fejlesztés

Esztár közigazgatási területén fekvő, belterület 76 helyrajzi számú ingatlanok

13.

tornaterem-fejlesztés

Rum közigazgatási területén fekvő, belterület 472/2 helyrajzi számú ingatlan

14.

tornaterem-fejlesztés

Tomajmonostora közigazgatási területén fekvő, belterület 249/3 helyrajzi számú ingatlanok

15.

tornaterem-fejlesztés

Csengele közigazgatási területén fekvő, belterület 44/1 helyrajzi számú ingatlan

16.

tornaterem-fejlesztés

Hajmáskér közigazgatási területén fekvő, belterület 616/9 helyrajzi számú ingatlan

17.

tornaterem-fejlesztés

Földeák közigazgatási területén fekvő, belterület 21 helyrajzi számú ingatlan

18.

tornaterem-fejlesztés

Maroslele közigazgatási területén fekvő, belterület 17 helyrajzi számú ingatlan

19.

tornaterem-fejlesztés

Nyírpazony közigazgatási területén fekvő, belterület 16 helyrajzi számú ingatlanok

20.

tornaterem-fejlesztés

Ajak közigazgatási területén fekvő, belterület 970 helyrajzi számú ingatlan

21.

tanuszoda-fejlesztés

Budakeszi közigazgatási területén fekvő, belterület 2415/2 helyrajzi számú ingatlan

22.

tanuszoda-fejlesztés

Cigánd közigazgatási területén fekvő, belterület 1108/2 helyrajzi számú ingatlanok

23.

tanuszoda-fejlesztés

Encs közigazgatási területén fekvő, belterület 546/140 helyrajzi számú ingatlan

24.

tanuszoda-fejlesztés

Heves közigazgatási területén fekvő, belterület 1213/6 helyrajzi számú ingatlan

25.

tanuszoda-fejlesztés

Kapuvár közigazgatási területén fekvő, belterület 1323/4 helyrajzi számú ingatlan

26.

tanuszoda-fejlesztés

Kisbér közigazgatási területén fekvő, belterület 1027/6 helyrajzi számú ingatlan

27.

tanuszoda-fejlesztés

Kisvárda közigazgatási területén fekvő, belterület 2487/2 helyrajzi számú ingatlanok

28.

tanuszoda-fejlesztés

Letenye közigazgatási területén fekvő, belterület 1668/3 helyrajzi számú ingatlanok

29.

tanuszoda-fejlesztés

Mosonmagyaróvár közigazgatási területén fekvő, belterület 1727/13 helyrajzi számú ingatlan

30.

tanuszoda-fejlesztés

Orosháza közigazgatási területén fekvő, belterület 45 és 46/4 helyrajzi számú ingatlanok

31.

tanuszoda-fejlesztés

Pásztó közigazgatási területén fekvő, belterület 2362/2 helyrajzi számú ingatlan

32.

tanuszoda-fejlesztés

Pétervására közigazgatási területén fekvő, belterület 135 helyrajzi számú ingatlan

33.

tanuszoda-fejlesztés

Pilisvörösvár közigazgatási területén fekvő, külterület 097/120 helyrajzi számú ingatlanok

34.

tanuszoda-fejlesztés

Rétság közigazgatási területén fekvő, belterület 356/61 helyrajzi számú ingatlan

35.

tanuszoda-fejlesztés

Sarkad közigazgatási területén fekvő, belterület 4320/2 helyrajzi számú ingatlan

36.

tanuszoda-fejlesztés

Szentlőrinc közigazgatási területén fekvő, belterület 152/55 helyrajzi számú ingatlan

37.

tanuszoda-fejlesztés

Szécsény közigazgatási területén fekvő, belterület 2802/1 helyrajzi számú ingatlan

38.

tanuszoda-fejlesztés

Tapolca közigazgatási területén fekvő, belterület 3437/79 helyrajzi számú ingatlan

39.

tanuszoda-fejlesztés

Tét közigazgatási területén fekvő, belterület 1704/6 helyrajzi számú ingatlanok

40.

tanuszoda-fejlesztés

Tiszakécske közigazgatási területén fekvő, belterület 3696/8 helyrajzi számú ingatlanok

41.

tanuszoda-fejlesztés

Várpalota közigazgatási területén fekvő, belterület 141/2 helyrajzi számú ingatlan

42.

tanuszoda-fejlesztés

Vecsés közigazgatási területén fekvő, belterület 367/14 helyrajzi számú ingatlan

43.

tanuszoda-fejlesztés

Zirc közigazgatási területén fekvő, belterület 1904/3 helyrajzi számú ingatlan

44.

tanteremfejlesztés

Balatonfüred közigazgatási területén fekvő, belterület 3088 helyrajzi számú ingatlan

45.

tanteremfejlesztés

Budajenő közigazgatási területén fekvő, belterület 132 helyrajzi számú ingatlan

46.

tanteremfejlesztés

Budapest I. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 7281 helyrajzi számú ingatlan

47.

tanteremfejlesztés

Budapest II. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 11658/12 helyrajzi számú ingatlan

48.

tanteremfejlesztés

Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 148113 helyrajzi számú ingatlan

49.

tanteremfejlesztés

Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 155607/6 helyrajzi számú ingatlan

50.

tanteremfejlesztés

Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 140482/5 helyrajzi számú ingatlan

51.

tanteremfejlesztés

Dabas közigazgatási területén fekvő, belterület 3865/50 helyrajzi számú ingatlan

52.

tanteremfejlesztés

Felsőörs közigazgatási területén fekvő, belterület 94/2 helyrajzi számú ingatlan

53.

tanteremfejlesztés

Göd közigazgatási területén fekvő, belterület 4362 helyrajzi számú ingatlan

54.

tanteremfejlesztés

Herceghalom közigazgatási területén fekvő, belterület 242 helyrajzi számú ingatlan

55.

tanteremfejlesztés

Kerepes közigazgatási területén fekvő, belterület 504/3 helyrajzi számú ingatlan

56.

tanteremfejlesztés

Penc közigazgatási területén fekvő, belterület 329/2 helyrajzi számú ingatlan

57.

tanteremfejlesztés

Perbál közigazgatási területén fekvő, belterület 4 helyrajzi számú ingatlan

58.

tanteremfejlesztés

Szada közigazgatási területén fekvő, belterület 4423 és 918/2 helyrajzi számú ingatlanok

59.

tanteremfejlesztés

Szárliget közigazgatási területén fekvő, belterület 1 helyrajzi számú ingatlan

60.

tanteremfejlesztés

Szentendre közigazgatási területén fekvő, belterület 2969 helyrajzi számú ingatlan

61.

tanteremfejlesztés

Sződliget közigazgatási területén fekvő, belterület 30 és 35 helyrajzi számú ingatlanok

62.

tanteremfejlesztés

Telki közigazgatási területén fekvő, belterület 722/5 helyrajzi számú ingatlan

63.

tanuszoda-fejlesztés

Csorna közigazgatási területén fekvő, belterület 208/15 helyrajzi számú ingatlan

64.

tanuszoda-fejlesztés

Tamási közigazgatási területén fekvő, belterület 1875/8 helyrajzi számú ingatlan

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére