• Tartalom
Oldalmenü

23/2018. (VI. 29.) MNB rendelet

a „Semmelweis Ignác-emlékév” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2018.06.30.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulójáról történő méltó megemlékezés céljából meghirdetett Semmelweis Ignác-emlékév alkalmából – „Semmelweis Ignác-emlékév” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2018. június 30.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján Semmelweis Ignác félalakos portréjának ábrázolása látható, jobbra Semmelweis Ignác névaláírásával. Az emlékérme szélén, félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat és – attól ponttal elválasztva – a „10 000” értékjelzés, valamint a „FORINT” felirat, lent, a portré ábrázolásába illesztve az „1818–1865” felirat olvasható. A portré ábrázolása mellett, bal oldalon a „BP.” verdejel olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján egy kórházi jelenet ábrázolása látható, előtérben az orvosi köpenyt viselő Semmelweis Ignáccal, amint klórmésszel kezet mos egy mosdótálban, háttérben egy pólyás csecsemőt tartó, kórházi ágyban fekvő édesanyával. Az emlékérme szélén, fent, félköriratban a „SEMMELWEIS EMLÉKÉV 2018” felirat olvasható, lent, Semmelweis Ignác köpenyének ábrázolásába illesztve Kereszthury Gábor tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2018. június 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 23/2018. (VI. 29.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 23/2018. (VI. 29.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: