• Tartalom

23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet

23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet módosításáról1

2018.08.02.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3–4., 7–9. és 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az R. 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az R. 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 49a. sorral egészül ki:

Sorszám

(A

B

C

D

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítések/részszakképesítés/szakképesítés-ráépülések megnevezése

Szakmacsoport megnevezése

A szakképesítésért
felelős miniszter)

 

 

 

 

 

 

49a.

55

723

17

Mentésirányító

Egészségügy

egészségügyért felelős miniszter

2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 82a. sorral egészül ki:

Sorszám

(A

B

C

D

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítések/részszakképesítés/szakképesítés-ráépülések megnevezése

Szakmacsoport megnevezése

A szakképesítésért
felelős miniszter)

 

 

 

 

 

 

82a.

52

212

01

Kaszkadőr szakértő

Művészet, közművelődés, kommunikáció

kultúráért felelős miniszter

3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat
a) A:146 mezőjében az „52 140 01” szövegrész helyébe a „32 140 02”,
b) A:169 mezőjében az „51 521 01” szövegrész helyébe az „51 521 09”
szöveg lép.

2. melléklet a 23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R. 2. mellékletében „A 2. sorszámú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A komplex vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.”
2. Az R. 2. mellékletében „A 2. sorszámú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontja a következő 7.2. alponttal egészül ki:
„7.2. Az egészségügy ismeretek, illetve egészségügyi ismeretek közép és emeltszintű ágazati szakmai érettségi vizsga írásbeli vizsgarészének sikeres teljesítése mentesíti a vizsgázót, az 5.3.2. pontban foglaltak teljesítése alól. Az ágazati szakmai érettségi vizsga előzőekben meghatározott vizsgatárgyának eredményét a komplex szakmai vizsgába be kell számítani.”
3. Az R. 2. mellékletében „A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 723 03

Diabetológiai szakápoló és edukátor

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

55 723 04

Epidemiológiai szakápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.5.

55 723 05

Felnőtt intenzív szakápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.6.

55 723 06

Foglalkozásegészségügyi szakápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.7.

55 723 07

Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.8.

55 723 09

Hospice szakápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.9.

55 723 10

Légzőszervi szakápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.10.

55 723 12

Nefrológiai szakápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.11.

55 723 13

Onkológiai szakápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.12.

55 723 14

Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató

szakképesítés-ráépülés

3.3.13.

55 723 15

Sürgősségi szakápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.14.

55 723 16

Alapellátási szakápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.15.

55 725 01

Aneszteziológiai szakasszisztens

szakképesítés-ráépülés

3.3.16.

55 725 04

Endoszkópos szakasszisztens

szakképesítés-ráépülés

3.3.17.

55 725 15

Műtéti szakasszisztens

szakképesítés-ráépülés

3.3.18.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.19.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.20.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.21.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.22.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.23.

54 723 03

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.24.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.25.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.26.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.27.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.28.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.29.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.30.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.31.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.32.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.33.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.34.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.35.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.36.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.37.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.38.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.39.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

4. Az R. 2. mellékletében „A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontja a következő 7.3. alponttal egészül ki:
„7.3. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Általános ápolónő (ápoló), Felnőtt szakápoló, Ideg-elmeápoló, Pszichiátriai ápoló és gondozó, Körzeti betegápoló szakképesítést, ha a képzésre jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.”
5. Az R. 2. mellékletében „Az 5. sorszámú Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai- és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.4.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.5.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.7.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 03

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.10.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.16.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.17.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.18.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.19.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.20.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.21.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.22.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.23.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.24.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

3.3.25.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

6. Az R. 2. mellékletében „A 7. sorszámú Boncmester megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat a következő 5.2.8. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége)

5.2.8.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

7. Az R. 2. mellékletében „A 10. sorszámú Csecsemő és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat a következő 3.3.35. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

3.3.1

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja)

3.3.35.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

8. Az R. 2. mellékletében „A 10. sorszámú Csecsemő és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. EGYEBEK
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
7.2.     Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni:
-     az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Csecsemő- és gyermekápoló, Gyermekápoló, Gyermek ideg- elmeápoló és gondozó, Gyermek ideg- elmeápoló szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló. törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában,
-    az ápolás és betegellátás, illetve az egészségügyi gondozás és prevenció szakirány alap és mesterképzési szakjain szerzett ápolói, védőnői szakképzettséget.”
9. Az R. 2. mellékletében „A 12. sorszámú Egészségfejlesztési segítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

11491-12

Kommunikáció és interakció a segítő munkában

4.4.

11492-12

Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában

4.5.

11493-12

Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem

4.6.

11499-12

Foglalkoztatás II.

4.7.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

10. Az R. 2. mellékletében „A 12. sorszámú Egészségfejlesztési segítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

11491-12

Kommunikáció és interakció a segítő munkában

gyakorlati

5.2.4.

11492-12

Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában

szóbeli

5.2.5.

11493-12

Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem

gyakorlati

5.2.6.

11499-12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

5.2.7.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.”
11. Az R. 2. mellékletében „A 14. Egészségügyi gyakorlatvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. Szakmai előképzettség: az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott, vagy az OKJ-ban szereplő egészségügyi szakképesítés, szakképesítés-ráépülés.”
12. Az R. 2. mellékletében „A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.5.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.10.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.17.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.18.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.19.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.20.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.21.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.22.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.23.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.24.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.25.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

13. Az R. 2. mellékletében „A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3. Előírt gyakorlat: –”
14. Az R. 2. mellékletében „A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra”
15. Az R. 2. mellékletében „A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.5.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.10.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.17.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.18.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.19.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.20.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.21.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.22.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.23.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.24.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.25.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

16. Az R. 2. mellékletében „A 23. sorszámú Fogászati asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.5.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.10.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.17.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.18.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.19.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.20.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.21.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.22.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.23.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.24.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.25.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

17. Az R. 2. mellékletében „A 25. sorszámú Fogtechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A fogtechnikus kivehető és rögzített fogpótlásokat készíti. Elvégzi a fogpótlások javítását. Szakterülete iránt elhivatott, feladatait szakmai-gnathológiai és etikai normák alapján végzi. Ismeri és alkalmazza a hagyományos és digitális technikákat. Kommunikációja szakszerű, alkalmazza a szaknyelvet. Munkája elvégzése közben betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és ergonómiai szabályokat. A fogtechnikus a fogorvossal, asszisztenssel és a pácienssel együtt működik a tervezési folyamattól a kész munka átadásáig. Szakterülete elhivatottságot igényel, ennek érdekében folyamatosan továbbképzéseken, konferenciákon vesz részt, tájékozódik a szaksajtóból, ismeri az új fogtechnikai eljárásokat, gnathológiai szempontokat. Szakszerűen kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit. Katasztrófavédelmi előírásokat és a fogyasztóvédelmi szabályokat ismeri és betartja. A szakképesítéssel rendelkező fogtechnikus, sikeres szakmai vizsga után a megfelelő felszereltséggel rendelkező fogtechnikai laboratóriumban, az alábbi feladatok elvégzésére képes:
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
    1. Kombinált munkák készítése
    1.1. tervezés és kivitelezés CAD/CAM és manuális módszerekkel
    1.2. primer részek tervezése és kivitelezése CAD/CAM és manuális módszerekkel
    1.3. szekunder részek tervezése és kivitelezése CAD/CAM és manuális módszerekkel
    2. Orthodontia alapismeretek
    2.1. kivehető orthodontiai készülékek
    2.2. rögzített orthodontiai készülékek
    2.3. harapásemelő-védő és egyéb sínek készítése
    3. Implantátum felépítmények készítése
    3.1. implantológiai alapismeretek
    3.2. különböző implantátum felépítmények
    4. Helyreállító, restauratív protetikai alapismeretek
    4.1. epitézisek készítése
    A fogpótlások készítése manuális módszerekkel és CAD-CAM módszerrel is történhet.”
18. Az R. 2 mellékletében „A 25. sorszámú Fogtechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Kombinált munka primer elemeinek mintázása és frézelése
A vizsgafeladat ismertetése: Felső, vagy alsó kombinált munka készítéséhez 2 tagú mintázat készítése frézelt vállal, interlockkal és finommechanikai elhorgonyzó elem felhelyezésével.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Háromtagú hídváz kidolgozása és leleplezése kerámiával, egy front és két preamolaris státuszban
A vizsgafeladat ismertetése: A feladathoz a vizsgázó a háromtagú kerámia fémvázat középértékű artikulátorban rögzítve, kidolgozva, lefújva hozza a vizsga helyszínére. A vizsgabizottság a kerámia vázat értékeli, jelöléssel látja el. A vizsga helyszínén a vizsgázó elvégzi a háromtagú híd kerámiával történő leplezését.
A vizsgafeladat időtartama: 360 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
C) A vizsgafeladat megnevezése: Ferdesík készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Alsó frontfogakra ferdesík készítése antagonistával, okkludálás nélkül
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%”
19. Az R. 2. mellékletében „A 26. sorszámú Fogtechnikus gyakornok megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító
száma

megnevezése

4.3.

11651-16

Rögzített fogpótlás készítése

4.4.

11652-16

Kivehető fogpótlás készítése

4.5.

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

4.6.

11499-12

Foglalkoztatás II.

4.7.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

4.8.

11214-12

Egészségügyi szakmai alapismeretek

4.9.

11056-12

Egészségügyi technikai asszisztensi alapismeretek

20. Az R. 2. mellékletében „A 26. sorszámú Fogtechnikus gyakornok megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat a következő 5.2.8–5.2.9. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító
száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége)

5.2.8.

11214-12

Egészségügyi szakmai alapismeretek

szóbeli

5.2.9.

12056-16

Egészségügyi technikai asszisztensi alapismeretek

gyakorlati

21. Az R. 2. mellékletében „A 29. sorszámú Gyakorló ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 723 01

Ápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.5.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.10.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.17.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.18.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.19.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.20.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.21.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.22.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.23.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.24.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.25.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

22. Az R. 2. mellékletében „A 29. sorszámú Gyakorló ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.”
23. Az R. 2. mellékletében „A 29. sorszámú Gyakorló ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Alapápolási feladatok, diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz kapcsolódó ápolási feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
Feladatleírásban rögzített alapápolási feladatok és a diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz kapcsolódó ápolói feladatok elvégzése. Az ezekkel kapcsolatos betegtájékoztatás, előkészítés, beavatkozás alatti asszisztálás, betegmegfigyelés, vizsgálati minta laboratóriumba juttatása, valamint a kapcsolódó dokumentációs feladatok elvégzése.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%”
24. Az R. 2. melléklet „A 30. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.5.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.10.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.17.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.18.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.19.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.20.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.21.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.22.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.23.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.24.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.25.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

25. Az R. 2. mellékletében „A 30. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.”
26. Az R. 2. mellékletében „A 31. sorszámú Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.5.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.10.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.17.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.18.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.19.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.20.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.21.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.22.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.23.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.24.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.25.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

27. Az R. 2. mellékletében „A 32. sorszámú Gyakorló mentőápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 723 11

Mentőápoló

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.5.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.10.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.17.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.18.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.19.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.20.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.21.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.22.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.23.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.24.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

3.3.25.

55 723 17

Mentésirányító

szakképesítés-ráépülés

28. Az R. 2. mellékletében „A 33. sorszámú Gyakorló szövettani asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 721 21

Szövettani szakasszisztens

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.5.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.10.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.17.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.18.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.19.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.20.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.21.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.22.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.23.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.24.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.25.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

29. Az R. 2. mellékletében „A 36. sorszámú Gyógymasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra,
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra”
30. Az R. 2. mellékletében „A 36. sorszámú Gyógymasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 726 02

Sportmasszőr

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.5.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.10.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.17.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.18.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.19.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.20.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.21.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.22.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.23.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.24.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.25.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

31. „A 36. sorszámú Gyógymasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A gyakorlati vizsgatevékenység vizsgafeladata akkor eredményes, ha a vizsgázó az A), B), C), vizsga feladataiból külön-külön, legalább elégséges (2) szinten teljesít. A gyakorlati vizsgához az alábbi betegségek ismeretének feldolgozása szükséges: spondylarthritis ankylopoetica (SpA), rheumatoid arthritis (RA), spondylosis, spondylarthrosis, discopathia, PHS (m. supraspinatus tendinitis, m. biceps brachii tendinitis, adhaesiv capsulitis), fibromyalgia, lumbago-lumboischialgia, discus hernia, spondylolisthesis, -lysis, coxarthrosis, luxatio coxae, pes planus, gonarthrosis, scoliosis, osteoporosis, epicondylitis humeri, Dupuytren contractura, Heberden csomó, Bouchard csomó, Scheuermann syndroma, st. post laminectomiam, st. post flavotomiam, st. post osteotomiam, st. post implantationem TEP coxae et gen., centrális és perifériás bénulások, Sudeck-syndroma).
A) A vizsgafeladat megnevezése: Fizioterápia I., Alapfokú elsősegélynyújtás
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzített, szituációs feladatok alapján fizioterápiás ismeretek: iszappakolás vagy parafangó kezelés, szénsavfürdő, vízalatti vízsugármasszázs, súlyfürdő kezelések gyakorlati alkalmazása.
A feladatleírásban rögzített, szituációs feladatok alapján alapfokú elsősegélynyújtás bemutatása.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A gyakorlati vizsgatevékenység során az “A” vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Regeneráló és balneoterápiás masszázs
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzített, szituációs feladatok alapján fizikai közérzetjavító, frissítő masszázst alkalmaz.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A gyakorlati vizsgatevékenység során az “B” vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
C) A vizsgafeladat megnevezése: Gyógymasszázs
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzített, szituációs feladatok alapján orvosi utasításra, a diagnózisnak megfelelően reflexzóna masszázst, nyirokmasszázst, passzív kimozgatást, valamint gyógymasszázst és betegségspecifikus gyógymasszázst alkalmaz, az elméleti képzés során elsajátított reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai betegségeket kezel.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A gyakorlati vizsgatevékenység során a “C” vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
A gyakorlati vizsgatevékenység, azaz az “A” “B” “C” vizsgafeladat értékelési súlyaránya, együttvéve: 60%”
32. Az R. 2. mellékletében „A 37. sorszámú Gyógyszerkiadó szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontja a következő 7.2. alponttal egészül ki:
„7.2. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Gyógyszertári asszisztensi szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.”
33. Az R. 2. mellékletében „A 38. sorszámú Gyógyszertári asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra”
34. Az R. 2. mellékletében „A 38. sorszámú Gyógyszertári asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 02

Gyógyszerkiadó szakasszisztens

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.5.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.10.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.17.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.18.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.19.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.20.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.21.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.22.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.23.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.24.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.25.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.26.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

35. Az R. 2. mellékletében „A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.5.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.10.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.17.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.18.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.19.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.20.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.21.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.22.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.23.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.24.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.25.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

36. Az R. 2. mellékletében „A 45. sorszámú Klinikai fogászati higiénikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.5.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.10.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.17.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.18.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.19.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.20.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.21.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.22.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.23.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.24.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.25.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

37. Az R. 2. mellékletében „A 45. sorszámú Klinikai fogászati higiénikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontja a következő 7.2. alponttal egészül ki:
„7.2. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Fogászati asszisztensi szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.”
38. Az R. 2. mellékletében „A 46. sorszámú Klinikai laboratóriumi szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.5.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.10.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.17.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.18.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.19.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.20.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.21.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.22.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.23.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.24.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.25.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

39. Az R. 2. mellékletében „A 47. sorszámú Klinikai neurofiziológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.5.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.10.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.17.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.18.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.19.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.20.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.21.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.22.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.23.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.24.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.25.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

40. Az R. 2. mellékletében „A 49. sorszámú Mentőápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések


A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.5.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.10.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.17.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.18.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.19.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.20.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.21.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.22.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.23.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.24.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.25.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

41. Az R. 2. mellékletében „A 49. sorszámú Mentőápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontja a következő 7.2. alponttal egészül ki:
„7.2. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Mentőápoló szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.”
42. Az R. 2. melléklete a 49. alcímet követően a következő 49a. alcímmel egészül ki:
A 49a. sorszámú Mentésirányító megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.    A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 17
1.2.    Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Mentésirányító
1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 340–450
2.    EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 54 723 01 Gyakorló mentőápoló szakképesítés
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások:

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

3311

Ápoló, szakápoló

Mentésirányító

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
Magyarország egész területén beérkező, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 94. § (1), (4) és (5) bekezdésében foglalt tevékenység igénybevételére irányuló bejelentéseket, szaktudásának birtokában felelősen beazonosítja, kezeli, azokat rögzíti. A Mentésirányító az Irányító Csoportban végzett munkája során jellemzően az alábbi tevékenységeket végzi: segélyhívások fogad, a sürgősségi igényeket meghatározza, mentőegységeket közvetlen irányítja, valamennyi intézkedését dokumentálja. A bejelentőtől információkat gyűjt az életveszélyről vagy annak gyanújáról, balesetről, sérülésről, mérgezésről, illetve más egészségkárosodásról. Indokolt esetekben telefonos támogatást ad, elsősegélynyújtást vezet. Bejelentés alapján mérlegeli magatartászavarok, ön- vagy közveszélyesség gyanúját. A hívás prioritásának megjelölésével mentőegységet riaszt és irányít a helyszínre.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
–    felhasználói szinten alkalmazni a mentésirányítási rendszer informatikai alrendszereit,
–    egyedi esetelemzést, esetkezelést végezni,
–    gyakorlatban alkalmazni az elsajátított és a munkaköréhez tartozó feladatokat,
–    bejelentéseket fogadni,
–    mentőegységeket riasztani,
–    bejelentést elemezni, speciális esetellátást felismerni és megfelelően intézkedni,
–    munkakörének megfelelően döntéseket hozni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.5.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.10.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.17.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.18.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.19.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.20.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.21.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.22.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.23.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.24.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.25.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

12144-17

Alapismeretek a mentésirányításban

4.4.

12145-17

Irányítástechnika és irányítástechnológia a mentésirányításban

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító
száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

12144-17

Alapismeretek a mentésirányításban

gyakorlati

5.2.4.

12145-17

Irányítástechnika és irányítástechnológia a mentésirányításban

gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: 12145-17 Irányítástechnika és irányítástechnológia a mentésirányításban követelménymodul témaköreiből összeállított feladat ellátása.
A vizsgafeladat ismertetése: az állami mentőszolgálat irányító csoportjában kialakított demonstrációs mentésirányító munkaállomás működtetése során végrehajtandó, a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 12145-17 Irányítástechnika és irányítástechnológia a mentésirányításban szakmai követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 12144-17 Alapismeretek a mentésirányításban szakmai követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc, amelyből a felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http:/nive.hu/ című weblapján érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Országos Mentőszolgálat Irányító Csoport mentésirányító és betegszállítás
irányító oktató munkaállomás

6.3.

Mentésirányító munkaállomás:
speciális munkaasztal, görgős szék, asztali személyi számítógép, Pro-mobil rendszer futtatására külön számítógép, 3 db 23-colos nagyfelbontású
monitor, billentyűzet, egér, asztali EDR rádió, asztali IP telefonkészülék,
személyi fejbeszélő, EDR
rádió és telefon átkapcsoló, asztali telefonkészülék

6.4.

MIR Mentésirányító Rendszer

6.5.

BIR Betegszállítás-irányító Rendszer

6.6.

CAD – mentésirányítás diszpécser alrendszer

6.7.

GIS – mentésirányítás és betegszállítás diszpécser alrendszer

6.8.

IFT – Intelligens Fedélzeti Terminál

6.9.

CAROL – ügyintézői bejelentkezési felület a hívásfogadó rendszerhez

6.10.

GIS – térkép szoftver

6.11.

DWS3 – diszpécser munkahely rendszer

6.12.

AVL követő rendszer

6.13.

Eventus – betegszállítási igényrögzítő rendszer

7. EGYEBEK
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
7.2. Szakmai előképzettség: A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Mentőápoló szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.”
43. Az R. 2. mellékletében „Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.5.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.6.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.7.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.8.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.9.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.10.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.11.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

44. Az R. 2. mellékletében „Az 56. sorszámú Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –”
45. Az R. 2. mellékletében „Az 58. sorszámú Perioperatív asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 725 01

Aneszteziológiai szakasszisztens

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

55 725 04

Endoszkópos szakasszisztens

szakképesítés-ráépülés

3.3.5.

55 725 15

Műtéti szakasszisztens

szakképesítés-ráépülés

3.3.6.

55 725 17

Intervenciós szakasszisztens

szakképesítés-ráépülés

3.3.7.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.8.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.9.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.10.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.11.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.12.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.17.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.18.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.19.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.20.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.21.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.22.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.23.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.24.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.25.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.26.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.27.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.28.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.29.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

46. Az R. 2. mellékletében „A 60. sorszámú Radiográfiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 725 16

CT/MR szakasszisztens

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

55 725 19

Nukleáris medicina szakasszisztens

szakképesítés-ráépülés

3.3.5.

55 725 20

Sugárterápiás szakasszisztens

szakképesítés-ráépülés

3.3.6.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.7.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.8.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.9.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.10.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.11.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.12.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.17.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.18.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.19.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.20.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.21.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.22.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.23.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.24.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.25.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.26.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.27.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.28.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

47. Az R. 2. mellékletében „A 62. sorszámú Sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.5.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.10.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.17.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.18.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.19.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.20.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.21.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.22.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.23.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.24.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.25.

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

48. Az R. 2. mellékletében „A 65. sorszámú Szövettani szakasszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

55 725 03

Citológiai szakasszisztens

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

55 725 07

Immunhisztokémiai,
és molekuláris biológiai szakasszisztens

szakképesítés-ráépülés

3.3.5.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés-ráépülés

3.3.6.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.8.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.9.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.10.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.11.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.12.

54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.15.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.16.

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.17.

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.18.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.19.

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.20.

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.21.

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.22.

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.23.

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.24.

55 723 17

Mentésirányító

azonos ágazat

3.3.25.

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.26.

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.27.

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

49. Az R. 2. mellékletében „A 65. sorszámú Szövettani szakasszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. EGYEBEK
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
7.2. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alap- és mesterképzési szakokon szerzett orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai, orvosi kutatólaboratóriumi analitikai szakképesítéseket. Szakmai előképzettségnek kell tekinteni az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Szövettani laboratóriumi asszisztens, Szövettani asszisztens szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.”
50.1. „A 2. sorszámú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontjában az „– akadályozottsággal élő gyermekek és felnőttek ellátásában, gondozásában részt venni” szövegrész helyébe a „– fogyatékossággal élő személyek, gyermekek és felnőttek ellátásában, gondozásában részt venni”,
50.2. „Az 5. sorszámú Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai- és vizsgakövetelménye” alcím 1. pont 1.1 alpontjában a „szakképesítés-ráépülés” szövegrész helyébe a „szakképesítés”,
50.3. „Az 5. sorszámú Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai- és vizsgakövetelménye” alcím 1. pont 1.2. alpontjában a „Szakképesítés-ráépülés” szövegrész helyébe a „Szakképesítés”,
50.4. „Az 5. sorszámú Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai- és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.1 alpontjában az „A szakképesítés-ráépüléssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítéssel”,
50.5. „Az 5. sorszámú Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai- és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontjában az „A szakképesítés-ráépülés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés”,
50.6. „Az 5. sorszámú Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai- és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontjában az „A szakképesítés-ráépüléssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítéssel”,
50.7. „Az 5. sorszámú Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai- és vizsgakövetelménye” alcím 5. pontjában foglalt táblázat 5.2.1. sorában az „A szakképesítés-ráépülés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés”,
50.8. „A 12. sorszámú Egészségfejlesztési segítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontjában az „az akadályozottság” szövegrész helyébe az „a fogyatékosság”,
50.9. „A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 1. pont 1.1. alpontjában az „A szakképesítés-ráépülés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés”,
50.10. „A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 1. pont 1.2. alpontjában az „A szakképesítés-ráépülés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés”,
50.11. „A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.1. alpontjában az „A szakképesítés-ráépüléssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítéssel”,
50.12. „A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3.1 pontjában foglalt táblázat C:3.1.1. mezőjében az „A szakképesítés-ráépüléssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítéssel”,
50.13. „A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontjában az „A szakképesítés ráépülés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés”,
50.14. „A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontjában az „A szakképesítés-ráépüléssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítéssel”,
50.15. „A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye ” alcím 4. pontjában foglalt táblázat 4.1. sorában az „A szakképesítés-ráépülés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés”,
50.16. „A 19. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pontjában foglalt táblázat B:5.2.1. mezőjében az „A szakképesítés-ráépülés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés”,
50.17. „A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 1. pont 1.2. alpontjában az „A szakképesítés-ráépülés”szövegrész helyébe az „A szakképesítés”,
50.18. „A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.1. alpontjában az „A szakképesítés-ráépüléssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítéssel”,
50.19. „A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3.1 alpontjában foglalt táblázat C:3.1.1. mezőjében az „A szakképesítés-ráépüléssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítéssel”,
50.20. „A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontjában az „A szakképesítés-ráépülés”szövegrész helyébe az „A szakképesítés”,
50.21. „A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontjában az „A szakképesítés ráépüléssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítéssel”,
50.22. „A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 4. pontjában foglalt táblázat 4.1. sorában az „A szakképesítés-ráépülés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés”,
50.23. „A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 4. pontjában foglalt táblázat B:4.4. mezőjében a „Klinikai ismeretek” szövegrész helyébe a „Klinikumi ismeretek”,
50.24. „A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pontjában foglalt táblázat 5.2.1. sorában az „A szakképesítés-ráépülés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés”,
50.25. „A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pontjában foglalt táblázat B:5.2.4. mezőjében a „Klinikai ismeretek” szövegrész helyébe a „Klinikumi ismeretek”,
50.26. „A 25. sorszámú Fogtechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 6. pontjában foglalt táblázat A:6.2. mezőjében az „és demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelység” szövegrész helyébe a „szaktanterem és demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelő felszereltségű fogtechnikai laboratórium”,
50.27. „A 28. sorszámú Geriátriai és krónikus beteg szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 4. pontjában foglalt táblázat A:4.3. mezőjében a „12049-16” szövegrész helyébe a „11735-16”,
50.28. „A 28. sorszámú Geriátriai és krónikus beteg szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat A:5.2.3. mezőjében a „12049-16” szövegrész helyébe a „11735-16”,
50.29. „A 36. sorszámú Gyógymasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontjában a „– gyógymasszázst és betegségspecifikus gyógymasszázst alkalmaz kezelőlap alapján felismeri a betegséget és az elméleti képzés során elsajátította reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai betegségeket kezel” szövegrész helyébe a „– gyógymasszázst és betegségspecifikus gyógymasszázst alkalmaz, kezelőlap alapján felismeri a betegséget, és az elméleti képzés során elsajátította reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai betegségeket kezel”,
50.30. „A 37. sorszámú Gyógyszerkiadó szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.5. alpontjában a „szükségesek” szövegrész helyébe a „nem szükséges”,
50.31. „A 38. sorszámú Gyógyszertári asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.5. alpontjában a „szükségesek” szövegrész helyébe a „nem szükséges”,
50.32. „A 38. sorszámú Gyógyszertári asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.1. alpontjában foglalt táblázat C:3.1.1. mezőjében az „A szakképesítés-ráépüléssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítéssel”,
50.33. „A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím címében a „szakképesítés-ráépülés” szövegrész helyébe a „szakképesítés”,
50.34. „A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.1. alpontjában az „A szakképesítés-ráépüléssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítéssel”,
50.35. „A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3.1. alpontjában foglalt táblázat C:3.1.1. mezőjében az „A szakképesítés-ráépüléssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítéssel”,
50.36. „A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontjában az „A szakképesítés-ráépülés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés”,
50.37. „A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontjában az „A szakképesítés-ráépüléssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítéssel”,
50.38. „A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 4. pontjában foglalt táblázat címében az „A szakképesítés-ráépülés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés”,
50.39. „A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pontjában foglalt táblázat 5.2.1. sorában az „A szakképesítés-ráépülés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés”,
50.40. „A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.4. alpontjában az „A szakképesítés-ráépüléssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítéssel”,
50.41. „A 47. sorszámú Klinikai neurofiziológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 1. pont 1.1. alpontjában az „A szakképesítés-ráépülés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés”,
50.42. „A 47. sorszámú Klinikai neurofiziológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 1. pont 1.2. alpontjában az „A szakképesítés-ráépülés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés”,
50.43. „A 47. sorszámú Klinikai neurofiziológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.1. alpontjában az „A szakképesítés-ráépüléssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítéssel”,
50.44. „A 47. sorszámú Klinikai neurofiziológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontjában az „A szakképesítés ráépülés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés”,
50.45. „A 47. sorszámú Klinikai neurofiziológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontjában az „A szakképesítés-ráépüléssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítéssel”,
50.46. „Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 1. pont 1.1. alpontjában az „A szakképesítés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépülés”,
50.47. „Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 1. pont 1.2. alpontjában az „A szakképesítés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépülés”,
50.48. „Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont
50.48.1. 3.1. alpontjában és a
50.48.2. 3.1. alpontjában foglalt táblázat C:3.1.1. mezőjében
az „A szakképesítéssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépüléssel”,
50.49. „Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontjában az „A szakképesítés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépülés”,
50.50. „Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontjában az „A szakképesítéssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépüléssel”,
50.51. „Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 4. pontjában foglalt táblázat 4.1. sorában az „A szakképesítés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépülés”,
50.52. „Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat 5.2.1. sorában az „A szakképesítés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépülés”,
50.53. „Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.4. alpontjában az „A szakképesítéssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépüléssel”,
50.54. „Az 57. sorszámú Ortopédiai műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.2. pontjában foglalt táblázat A:5.2.4. mezőjében a „11211-12” szövegrész helyébe a „12056-16”,
50.55. Az 57. sorszámú Ortopédiai műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat B:5.2.4. mezőjében az „Egészségügyi technikai alapismeretek” szövegrész helyébe az „Egészségügyi technikai asszisztensi alapismeretek”,
50.56. „A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím címében a „szakképesítés” szövegrész helyébe a „részszakképesítés”,
50.57. „A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 1. pont 1.1. alpontjában az „A szakképesítés” szövegrész helyébe az „A részszakképesítés”,
50.58. „A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 1. pont 1.2. alpontjában a „Szakképesítés” szövegrész helyébe az „A részszakképesítés”,
50.59. „A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont
50.59.1. 3.1. alpontjában és a
50.59.2. 3.1. pontjában foglalt táblázat C:3.1.1. mezőjében
az „A szakképesítéssel” szövegrészek helyébe az „A részszakképesítéssel”,
50.60. „A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontjában az „A szakképesítés” szövegrész helyébe az „A részszakképesítés”,
50.61. „A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontjában az „A szakképesítéssel” szövegrész helyébe az „A részszakképesítéssel”,
50.62. „A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 4. pontjában foglalt táblázat 4.1. sorában az „A szakképesítés” szövegrész helyébe az „A részszakképesítés”,
50.63. „A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5.pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat 5.2.1. sorában az „A szakképesítés” szövegrész helyébe az „A részszakképesítés”,
50.64. „A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.4. alpontjában az „A szakképesítéssel” szövegrész helyébe az „A részszakképesítéssel”,
50.65. „A 62. sorszámú Sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím címében a „szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakképesítés-ráépülés”,
50.66. „A 62. sorszámú Sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 1. pont 1.1. alpontjában az „A szakképesítés”szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépülés”,
50.67. „A 62. sorszámú Sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 1. pont 1.2. alpontjában az „A szakképesítés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépülés”,
50.68. „A 62. sorszámú Sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont
50.68.1. 3.1. alpontjában és a
50.68.2. 3.1. alpontjában foglalt táblázatban
az „A szakképesítéssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépüléssel”,
50.69. „A 62. sorszámú Sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontjában
50.69.1. az „A szakképesítés munkaterületének ” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépülés munkaterületének”,
50.69.2. a „Sportmasszőri szakképesítés” szövegrész helyébe a „Sportmasszőri szakképesítés-ráépülés”,
50.69.3. a „Regeneráló balneoterápiás masszőr szakképesítés” szövegrész helyébe a „Regeneráló balneoterápiás masszőr részszakképesítés”,
50.70. „A 62. sorszámú Sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontjában az „A szakképesítéssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépüléssel”,
50.71. „A 62. sorszámú Sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 4. pontjában foglalt táblázat 4.1. sorában az „A szakképesítés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépülés”,
50.72. „A 62. sorszámú Sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.4. alpontjában az „A szakképesítéssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépüléssel”,
50.73. „A 62. sorszámú Sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat 5.2.1. sorában az „A szakképesítés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépülés”,
50.74. „A 63. sorszámú Sugárterápiás szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 1. pont 1.1. alpontjában az „A szakképesítés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépülés”,
50.75. „A 63. sorszámú Sugárterápiás szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 1. pont 1.2. alpontjában az „A szakképesítés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépülés”,
50.76. „A 63. sorszámú Sugárterápiás szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.1. alpontjában az „A szakképesítéssel” szövegrészek helyébe az „A szakképesítés-ráépüléssel”,
50.77. „A 63. sorszámú Sugárterápiás szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont
50.77.1. 3.1. alpontjában és a
50.77.2. 3.1. alpontjában foglalt táblázat C:3.1.1. mezőjében
az „A szakképesítéssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépüléssel”,
50.78. „A 63. sorszámú Sugárterápiás szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontjában
50.78.1. az „A szakképesítés”szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépülés”,
50.78.2. az „A szakképesítéssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépüléssel”,
50.79. „A 63. sorszámú Sugárterápiás szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 4. pontjában foglalt táblázat 4.1. sorában az „A szakképesítés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépülés”,
50.80. „A 63. sorszámú Sugárterápiás szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat 5.2.1. sorában az „A szakképesítés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépülés”,
50.81. „A 63. sorszámú Sugárterápiás szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.4. alpontjában az „A szakképesítéssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítés-ráépüléssel”
szöveg lép.
51. Hatályát veszti az R. 2. mellékletében „A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.1. alpontjában az „Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, és az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.” szövegrész.

3. melléklet a 23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R. 3. melléklet „A 70. sorszámú Előadóművészeti jegypénztáros megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja)

3.3.3.

54 345 02

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével)

szakképesítés

2. Az R. 3. melléklet „A 75. sorszámú Gyakorlatos színész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség”
3. Az R. 3. melléklet „A 80. sorszámú Hangtárvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 1. pont 1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1”
4. Az R. 3. melléklete a következő „A 82/a. sorszámú Kaszkadőr szakértő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcímmel egészül ki:
„A 82/a. sorszámú Kaszkadőr szakértő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 52 212 01
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kaszkadőr szakértő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 440–560
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 32 212 01 Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével)
2.3. Előírt gyakorlat: 10 éves aktív kaszkadőrmúlt mind a négy kaszkadőr szakterületről OKJ-s bizonyítvánnyal, melyet három – OKJ bizonyítvánnyal rendelkező – kaszkadőrszakértő, illetve kettő – min. 10 éves aktív produceri múlttal rendelkező – producer igazol.
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

3719

Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású

Kaszkadőr szakértő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Kaszkadőrszakértő filmforgatásokon, színházi előadásokban, showműsorokban és minden kaszkadőrjelenlétet igénylő helyzetben koordinálja, betanítja és kivitelezteti az átlagostól eltérő veszélyességű feladatokat.
Veszélyes feladat: gyalogos feladatok esetén a reptetés, az ún. „rigger“ feladatok, koreografált verekedések, vívások, esések, zuhanások, lovas feladatok esetén az összes feladat, motoros feladatok esetén az összes feladat, autós feladatok esetén a speciális vezetések, „precision driver“, karambolok, borulások, ugratások, balesetek. Kizárólag írásba foglalt műveleti terv alapján, OKJ-s végzettségű kaszkadőr szakértő irányítása és útmutatása mellett hajtható végre.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–    kialakítani az előadás stílusát,
–    betanulni a produkciót,
–    előadóművészi tevékenységet végezni,
–    a produkció szinten tartására,
–    a produkció fejlesztésére,
–    megteremteni a kaszkadőri munka- és életfeltételeket.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

32 212 01

Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével)

szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 

A

B

 

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 

4.1.1.

azonosító száma

megnevezése

 

4.1.2.

12152-17

Általános kaszkadőr szakértői ismeretek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az 5.3. vizsgarész megkezdésének feltétele záródolgozat – választott forgatókönyv alapján tetszőleges akcióterv – készítése.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

12152-17

Általános kaszkadőr szakértői ismeretek

szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Általános kaszkadőr szakértői tevékenység
A vizsgafeladat ismertetése: Kaszkadőr szakértői munka- és életfeltételek ismeretanyagának bemutatása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban.
A záródolgozattal kapcsolatos követelmények:
A dolgozat készítésének célja, hogy megjelenjenek benne a kaszkadőr szakértő jellemző tevékenységei, feladatai. Az akciótervben a vizsgázó mutasson be egy a szakmai gyakorlatán konkrétan elvégzett feladatot.
Terjedelme: 15 A/4 oldal / oldalanként min. 3000 leütés, fényképek és illusztrációk nélkül.
A záródolgozatot a képzést szervező intézmény által kijelölt szakértő érdemjeggyel minősíti. A záródolgozat leadási határideje az első vizsganap előtti 30. nap. A záródolgozatot az előzetes bírálattal együtt a szakmai vizsga előtt 15 nappal a vizsgaelnök rendelkezésére kell bocsátani.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Akrobatikus ugró- és dobóeszközök

6.3.

Egészségügyi és biztonságtechnikai eszközök

6.4.

Pirotechnikai eszközök

6.5.

Speciális járművek és kiegészítők

6.6.

Emelő és hajító szerkezetek

6.7.

Egyéni védőfelszerelés

6.8.

Számítástechnikai és kommunikációs eszközök

6.9.

Munkabiztonsági berendezések

6.10.

Lovas tevékenységhez, lótartáshoz kapcsolódó eszközök és felszerelések

7. EGYEBEK
7.1. Szakmai előképzettség: a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni a 33 1899 02 Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével) vagy a 33 212 01 0000 00 00 Kaszkadőr (a tevékenységi kör megjelölésével) szakképzettséget is.
7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Európa Kaszkadőr Liga
Független Magyar Kaszkadőrök Szövetsége”
5. Az R. 3. mellékletének „86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900–1300
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák:
2.2. Szakmai előképzettség:
2.3. Előírt gyakorlat:
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények:
2.5. Pályaalkalmassági követelmények:
2.6. Elméleti képzési idő aránya:
Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány: 40%
Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány: 20%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:
Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány: 60%
Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány: 80%
2.8. Szintvizsga:
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén:
a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány

 

A

B

C

3.1.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.1.2.

2714

Kulturális szervező

Fesztiválszervező

3.1.1.3.

Koncertszervező

3.1.1.4.

Kulturális szervező

3.1.1.5.

Látogatásszervező

3.1.1.6.

Művelődésszervező

3.1.1.7.

Művészeti szervező

3.1.1.8.

Népművelő

3.1.1.9.

Program koordinátor

3.1.1.10.

Programigazgató (kulturális szolgáltatás)

3.1.1.11.

Programszervező (kulturális)

3.1.1.12.

3631

Konferencia- és rendezvényszervező

Kiállításszervező

3.1.1.13.

Kongresszusszervező

3.1.1.14.

Kulturális rendezvényszervező

3.1.1.15.

Programszervező

3.1.1.16.

Rendezvényszervező és -bonyolító

3.1.1.17.

Szabadidő-szervező

3.1.1.18.

3910

Egyéb ügyintéző

Közösségi-civil szervező

3.1.1.19.

Civil szervezeti kapcsolattartó/referens

3.1.2. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány

 

A

B

C

3.1.2.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.2.

5117

Bolti pénztáros, jegypénztáros

Színházi/cirkuszi pénztáros

3.1.2.3.

Mozijegypénztáros

3.1.2.4.

Jegyértékesítő

3.1.2.5.

3622

Kereskedelmi ügyintéző

Közönségszervező

3.1.2.6.

3631

Konferencia- és rendezvényszervező

Host, hostess, rendezvényszervező

3.1.2.7.

4229

Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású

Nézőtéri ültető

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
3.2.1. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány
A Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) végzettséggel rendelkező művelődésszervező feladata önkormányzati közművelődési intézmények, művelődési civil szervezetek, kulturális vállalkozások munkatársaként a szervezet szakszerű és színvonalas működtetése, a tevékenység feltételeinek biztosítása, a kulturális szervezőmunka ellátása a szervezet minden tevékenységi területén.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–    a közösségi művelődési folyamatok koordinálása művelődési szolgáltatások, rendezvények, kiállítások, vásárok, táborok szervezésére,
–    tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítására,
–    amatőr művészeti és szabadidős körök, klubok, valamint tanfolyamok működésének szakszerű segítésére,
–    a szervezet, intézmény szabályok szerinti működtetésére, a közművelődési tevékenység feltételeinek biztosítására,
–    a település vagy az adott társadalmi réteg művelődési és a közösségi élete fejlődésének elősegítésére.
3.2.2. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány
Az előadó-művészeti intézményekben folyó szakmai munka során az elkészült művészi produkciók bemutatásakor
a közönséggel folytatott kapcsolat koordinálása.
Információ kiajánlás: Az adott előadó-művészeti intézmény speciális információinak és az adott előadás sajátosságainak közönséghez való eljuttatása, információáramlás elősegítése.
Az előadó-művészeti intézmény programja és az adott előadás iránti érdeklődés felkeltése.
Szerződéskötés: Az adott program iránt érdeklődő közönséggel szerződéskötés jegyértékesítés által.
Lebonyolítás: A jeggyel rendelkező közönség fogadása, kezelése, az előadás biztonságos megtekintésének és a darab művészi értékeinek optimális befogadásának biztosítása.
Monitoring: A előadás megtekintését követően a visszajelzések, visszacsatolások összegzése az alkotókhoz való eljuttatása.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–    közönségforgalmi feladatokat szervezni és felügyelni színházban, cirkuszban, előadó-művészeti rendezvényeken,
–    ellenőrizni a közönségforgalmi terület balesetmentes állapotát,
–    megszervezni az előadások előtti orvosi ügyeletet,
–    fogadni az érkező vendégeket,
–    a közönségforgalmi területen előforduló rendkívüli esemény alkalmával intézkedni,
–    gondoskodni az előadás zavartalanságáról,
–    a ruhatárosokkal és a műsorfüzetárusokkal elszámolni,
–    az előadásokra, egyéb kulturális eseményekre szóló belépőjegyeket árusítani,
–    szigorú számadású nyomtatványt kezelni,
–    anyagi és erkölcsi felelősséget vállalni a rábízott feladatokért, értékért, pénztárért, készpénzért, valamint a pénzt helyettesítő okmányokért,
–    marketing feladatokat ellátni,
–    közönségszervezési feladatokat ellátni,
–    közönségkapcsolati rendszert kiépíteni és ápolni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések    
3.3.1. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány

 

A

B

C

3.3.1.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.1.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.1.3.

51 345 01

Kulturális rendezvényszervező

részszakképesítés

3.3.1.4.

55 345 02

Közösségfejlesztő animátor

szakképesítés-ráépülés

3.3.2. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány

 

A

B

C

3.3.2.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.2.3.

51 812 02

Előadó-művészeti jegypénztáros

részszakképesítés

3.3.2.4.

51 812 03

Előadó-művészeti közönségkezelő

részszakképesítés

3.3.2.5.

51 812 04

Előadóművészeti szervező

részszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány

 

A

B

4.1.1.

Az 54 345 02 azonosító számú, Közművelődési és közönségkapcsolati szakember szakképesítés Közművelődési szakember II. szakmairány megnevezésű állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.1.2.

azonosító száma

megnevezése

4.1.3.

10656-16

Helyi társadalom- és kultúraismeret

4.1.4.

10657-16

Kulturális rendezvények szervezése

4.1.5.

10658-16

Kulturális szervezetek és intézmények működése, közművelődési tevékenysége

4.1.6.

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

4.1.7.

11499-12

Foglalkoztatás II.

4.2. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány

 

A

B

4.2.1.

Az 54 345 02 azonosító számú, Közművelődési és közönségkapcsolati szakember szakképesítés Közönségkapcsolati szakember szakmairány megnevezésű állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.2.

azonosító száma

megnevezése

4.2.3.

12039-16

Előadó-művészeti jegypénztáros tevékenysége

4.2.4.

12040-16

Előadó-művészeti közönségkezelő tevékenysége

4.2.5.

12041-16

Előadó-művészeti szervező tevékenysége

4.2.6.

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

4.2.7.

11499-12

Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
5.1.1. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
A 10656-16 Helyi társadalom- és kultúraismeret modulhoz tízoldalas esettanulmány készítése, a 10657-16 Kulturális rendezvények szervezése modulhoz forgatókönyv készítése, a 10658-16 Kulturális szervezetek és intézmények működése, közművelődési tevékenysége modulhoz portfólió készítése és leadása az első vizsganap előtt egy hónappal.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
A 10656-16 Helyi társadalom- és kultúraismeret modulhoz tíz oldalas esettanulmány készítése, a 10657-16 Kulturális rendezvények szervezése modulhoz forgatókönyv készítése, a 10658-16 Kulturális szervezetek és intézmények működése, közművelődési tevékenysége modulhoz portfólió készítése és leadása az első vizsganap előtt egy hónappal.
5.1.2. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
A 12041-16 Előadó-művészeti szervező tevékenysége modulhoz projektterv készítése és leadása az első vizsganap előtt egy hónappal.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány

 

A

B

C

5.2.1.1.

Az 54 345 02 azonosító számú, Közművelődési és közönségkapcsolati szakember szakképesítés Közművelődési szakember II. szakmairány megnevezésű állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.1.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.1.3.

10656-16

Helyi társadalom- és kultúraismeret

gyakorlati

5.2.1.4.

10657-16

Kulturális rendezvények szervezése

gyakorlati

5.2.1.5.

10658-16

Kulturális szervezetek és intézmények működése, közművelődési tevékenysége

gyakorlati

5.2.1.6.

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

írásbeli

5.2.1.7.

11499-12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.2.2. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány

 

A

B

C

5.2.2.1.

Az 54 345 02 azonosító számú, Közművelődési és közönségkapcsolati szakember szakképesítés Közönségkapcsolati szakember szakmairány megnevezésű állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.2.3.

12039-16

Előadó-művészeti jegypénztáros tevékenysége

írásbeli és gyakorlati

5.2.2.4.

12040-16

Előadó-művészeti közönségkezelő tevékenysége

szóbeli és gyakorlati

5.2.2.5.

12041-16

Előadó-művészeti szervező tevékenysége

szóbeli és gyakorlati

5.2.2.6.

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

írásbeli

5.2.2.7.

11499-12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány
5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A) Esettanulmány bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: Egy település közművelődési helyzetelemzéséről intézményi vagy civil szervezeti koncepciójáról a képzés során elkészített tíz oldalas esettanulmány szóbeli ismertetése és megvédése. A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 10656-16 Helyi társadalom- és kultúraismeret
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
A vizsgafeladat megnevezése: B) Intézményi portfólió bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgát megelőzően elkészített portfólió bemutatása a vizsgált település egyik közművelődési intézményének működéséről, jogi státuszáról, intézményi stratégiájáról, közművelődési tevékenységéről, a helyi közösségre tett hatásáról és az intézményi marketing fejlesztési lehetőségeiről. A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 10658-16 Kulturális szervezetek és intézmények működése, közművelődési tevékenysége.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: –
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A) Forgatókönyv bemutatása és védése
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgát megelőzően elkészített helyi rendezvény forgatókönyvének bemutatása és védése. A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 10657-16 Kulturális rendezvények szervezése
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%
A vizsgafeladat megnevezése: B) Kulturális rendezvények szervezése
A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsgatevékenység a 10657-16 Kulturális rendezvények szervezése modul tartalma alapján összeállított központi tételsor. A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
10657-16 Kulturális rendezvények szervezése
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 20%
5.3.2. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány
5.3.2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A.) Jegypénztáros gyakorlati vizsgafeladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz, amely szituációs feladatokat tartalmaz és a szakmai követelmények Előadó-művészeti jegypénztáros tevékenysége modul témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (ebből 20 perc felkészülési idő)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
A vizsgafeladat megnevezése: B.) Közönség kezelő gyakorlati vizsgafeladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz, amely szituációs feladatokat tartalmaz és a szakmai követelmények Előadó-művészeti közönség kezelő tevékenysége modul témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből 15 perc felkészülési idő)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
A vizsgafeladat megnevezése: C.) Szervező gyakorlati vizsgafeladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A 12041-16 Előadó-művészeti szervező tevékenysége egy konkrét előadáshoz kapcsolódó projektterv elkészítése, szóbeli ismertetése és megvédése. A projektterv leadásának határideje egy hónappal az első vizsganap előtt.
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.2.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Jegypénztáros írásbeli vizsgafeladatok
A vizsgafeladat ismertetése: Központi írásbeli tétel alapján, amely a szakmai követelmények Előadó-művészeti jegypénztáros kezelő tevékenysége modul témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.3.2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A.) Közönség kezelő szóbeli vizsgafeladatok
A vizsgafeladat ismertetése: Központi tételsor alapján, amely a szakmai követelmények Előadó-művészeti közönség kezelő tevékenysége modul témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből 15 perc felkészülési idő)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
A vizsgafeladat megnevezése: B.) Szervező szóbeli vizsgafeladatok
A vizsgafeladat ismertetése: Központi tételsor alapján, amely a szakmai követelmények Előadó-művészeti szervező tevékenysége modul témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (ebből 15 perc felkészülési idő)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
5.5.1. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségforgalmi felügyelő) szakmairányon:
A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:
90 – 100% jeles (5)
80 – 89% jó (4)
65 – 79% közepes (3)
50 – 64% elégséges (2)
0 – 49% elégtelen (1)
Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.
Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).
Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tenni, amelyből a vizsgázó eredménye nem éri el az 50%-ot, illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.
Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgafeladathoz, vizsgarészhez rendelt értékelési teljesítményt kell figyelembe venni.
Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok értékelési besorolása alapján történik.
Ha a felmentést adó dokumentumokban nincs értékelési eredmény, úgy a vizsgafeladat érdemjegye közepes, illetve szöveges értékelés esetén a „megfelelt” közepes, a „kiválóan megfelelt” jeles érdemjeggyel egyenértékű.
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány

 

A

6.1.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.1.2.

CD-jogtár

6.1.3.

Fax

6.1.4.

Fénymásoló

6.1.5.

Hangfal

6.1.6.

Hanglejátszó

6.1.7.

Hangrögzítő

6.1.8.

Internet hozzáférés

6.1.9.

Irodaszerek

6.1.10.

Nyomtató

6.1.11.

Nyomtatványok

6.1.12.

Projektor

6.1.13.

Szakkönyvek

6.1.14.

Számítógép

6.1.15.

Szkenner

6.1.16.

Szoftverek

6.1.17.

Telefon

6.2. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány

 

A

6.2.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.2.

Fénymásoló és szkenner

6.2.3.

Elektronikus levelezési program

6.2.4.

Grafikai szoftver

6.2.5.

Boca nyomtató

6.2.6.

Vonalkód leolvasó

6.2.7.

Jegyértékesítési szoftver

6.2.8.

Operációs rendszer

6.2.9.

CRM szoftver

6.2.10.

Szigorú számadású jegypapír

6.2.11.

Telefonvonal, telefon

6.2.12.

Számítógép, monitor, nyomtató

6.2.13.

Internet kapcsolat

6.2.14.

Hírlevél küldési és monitorozási szoftver

6.2.15.

Adatbázis-kezelő szoftver

6.2.16.

Színházi vagy cirkuszi közönségforgalmi helyszín

6.2.17.

Életmentő készülék

6.2.18.

Elsősegélynyújtó doboz

6.2.19.

Elemlámpa

6.2.20.

Elsősegélynyújtásra alkalmas helyiség

6.2.21.

QR-kód olvasó

6.2.22.

Kerekes szék

6.2.23.

Megváltozott körülményekkel élő nézők kiszolgálására alkalmas eszközök:
- narráló berendezés
- kivetítő rendszer
- braille írógép
- szöveg felolvasó szoftver

6.2.24.

munkaruha, egyenruha

6.2.25.

közönség információs eszközök, monitorok led falak, megállító táblák, posztamensek, tárlók

7. EGYEBEK
7.1. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
7.2.1. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairány
Magyar Népművelők Egyesülete
7.2.2. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairány
Magyar Teátrumi Társaság
7.3. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) szakmairánynál az 5.3.1.3 alpontja alól felmentés adható az 52 345 07 Rendezvényszervező szakképesítés vagy az 51 345 01 Kulturális rendezvényszervező részszakképesítés komplex vizsgájának 2 évnél nem régebbi teljesítése esetén.
A Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) szakmairánynál az 5.3.2.1. pont A) alpontja alól felmentés adható az 51 345 01 Kulturális rendezvényszervező részszakképesítés komplex vizsgájának 2 évnél nem régebbi teljesítése és igazolása esetén. A felmentési kérelmet a vizsgára jelentkezéskor kell benyújtani.”
6. Az R. 3. melléklet „A 90. sorszámú Mozgókép- és animációkészítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat a következő 3.3.7. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés)

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja)

3.3.7.

54 213 01

Hangmester

azonos ágazat

7. Az R. 3. melléklet „A 100. sorszámú Művészeti és médiafotográfus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat a következő 3.3.12–3.3.14. sorokkal egészül ki:

 

(A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja)

3.3.12.

34 211 01

Díszműkovács

azonos ágazat

3.3.13.

34 211 02

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)

azonos ágazat

3.3.14.

34 215 01

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

azonos ágazat

8. Az R. 3. melléklet „A 101. sorszámú Népi játék és kismesterségek oktatója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. Szakmai előképzettség: 34 215 01 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) vagy a 21 215 01 Kosárfonó részszakképesítés érettségi végzettséggel való együttes megléte”
9. Az R. 3. melléklet „A 101. sorszámú Népi játék és kismesterségek oktatója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.1. alpontjában foglalt táblázat a következő 3.1.14. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)]

3.1.14.

2494

Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül)

Kosárfonó oktató

10. Az R. 3. melléklet „A 107. sorszámú Rendezvényszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: –

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

11. Az R. 3. melléklet „A 117. sorszámú Színpad- és porondtechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 4. pontjában foglalt táblázat 4.5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése)

4.5.

12071-16

Színpad és porond biztonságtechnikája

12. Az R. 3. melléklet „A 126. sorszámú Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 4. pontjában foglalt táblázat 4.1.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

4.1.

Az 54 212 08 azonosító számú Szórakoztató zenész II. szakképesítés Szórakoztató zenész és Énekes szólista szakmairány megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak

4.1.1.

azonosító száma

megnevezése)

4.1.2.

10602-12

Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet)

13. Az R. 3. melléklet „A 126. sorszámú Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat 5.2.1.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

5.2.1.

Az 54 212 08 azonosító számú Szórakoztató zenész II. szakképesítés Szórakoztató zenész és Énekes szólista szakmairány megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak)

5.2.1.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége)

5.2.1.2.

10602-12

Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet)

írásbeli/szóbeli

14. Az R. 3. melléklet „A 132. sorszámú Aranyműves megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat
14.1. 3.3.4. és 3.3.5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja)

3.3.4.

34 211 01

Díszműkovács

azonos ágazat

3.3.5.

34 211 02

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)

azonos ágazat

14.2. a következő 3.3.15. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja)

3.3.15.

34 215 01

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

azonos ágazat

15. Az R. 3. melléklet „A 149. sorszámú Hangszerkészítő- és javító (a hangszercsoport megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3. Előírt gyakorlat: 54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő- és javító OKJ-s előképzettség megszerzése után előírt 160 óra egybefüggő nyári szakmai gyakorlat.”
16. Az R. 3. melléklet „A 155. sorszámú Óvodai dajka megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

17. Az R. 3. melléklet „A 155. sorszámú Óvodai dajka megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pont 7.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.1. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület
Magyar Pedagógiai Társaság
Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (MAGYE)”
18. Az R. 3. melléklet „A 156. sorszámú Ötvös megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat 120 óra, érettségi utáni kétéves képzésben 80 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési folyamat időszakában is.”
19. Az R. 3. melléklet „A 156. sorszámú Ötvös megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat a következő 3.3.15–3.3.17. sorokkal egészül ki:

 

(A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja)

3.3.15.

34 211 01

Díszműkovács

azonos ágazat

3.3.16.

34 211 02

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)

azonos ágazat

3.3.17.

34 215 01

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

azonos ágazat

20. Az R. 3. melléklet „A 158. sorszámú Szobrász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím
2. pont 2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.9 Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat 120 óra, érettségi utáni két éves képzésben 80 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési folyamat időszakában is.”
21. Az R. 3. melléklet „A 161. sorszámú Textilműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím
3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat a következő 3.3.12–3.3.14. sorokkal egészül ki:

 

(A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja)

3.3.12.

34 211 01

Díszműkovács

azonos ágazat

3.3.13.

34 211 02

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)

azonos ágazat

3.3.14.

34 215 01

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

azonos ágazat

22. Az R. 3. melléklet „A 162. sorszámú Üvegműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat a következő 3.3.12–3.3.14. sorokkal egészül ki:

 

(A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja)

3.3.12.

34 211 01

Díszműkovács

azonos ágazat

3.3.13.

34 211 02

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)

azonos ágazat

3.3.14.

34 215 01

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

azonos ágazat

23.1. „A 69. sorszámú Díszletkivitelező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 1. pont 1.1. alpontjában az „51 521 01” szövegrész helyébe az „51 521 09”,
23.2. „A 146. sorszámú Fogyatékkal élők gondozója megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 1. pont 1.1. alpontjában az „52 140 01” szövegrész helyébe a „32 140 02”,
23.3. „A 148. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.3.1. alpontjában a „0 perc” szövegrész helyébe a „15 perc”,
23.4. „A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.1. alpontjában foglalt táblázat C:3.1.2. mezőjében a „Szaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, valamint az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában” szövegrész helyébe a „Pedagógiai- és családsegítő munkatárs”
szöveg lép.
24. Hatályát veszti az R. 3. melléklet
24.1. „A 66. sorszámú 3D modellező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.4. és 3.3.5. sora,
24.2. „A 67. sorszámú Animációkészítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.4. és 3.3.5. sora,
24.3. „A 75. sorszámú Gyakorlatos színész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.4., 3.3.5., 3.3.7., 3.3.10., 3.3.12. és 3.3.14. sora,
24.4. „A 78. sorszámú Hangmester megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.6., 3.3.7., 3.3.8., 3.3.10., 3.3.14., 3.3.16., 3.3.17., 3.3.20., 3.3.21., 3.3.22. és 3.3.23. sora,
24.5. „A 93. sorszámú Mozgóképkészítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.4. és 3.3.5. sora,
24.6 „A 103. sorszámú Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 4. pontjában foglalt táblázat 4.1.4. és 4.2.4. sora,
24.7. „A 103. sorszámú Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat 5.2.1.4. és 5.2.2.4. sora,
24.8. „A 122. sorszámú Színpadi magasépítő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontban foglalt táblázat 3.3.4., 3.3.5. és 3.3.6. sora,
24.9. „A 132. sorszámú Aranyműves megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.4. és 3.3.5. sora,
24.10. „A 144. sorszámú Ezüstműves megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.4. és 3.3.5. sora,
24.11. „A 145. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.14. sora.

4. melléklet a 23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R. 4. melléklet „A 169. sorszámú Sportedző (a sportág megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5.3.1. pont B) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B) A vizsgafeladat megnevezése: Sportági edzésterv készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Az edzéstervet – a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal – le kell adni a képző intézménynek, amely gondoskodik az előzetes szakmai bírálatról. A komplex szakmai vizsgán – abban az esetben, ha a vizsgabizottság ezt külön kéri – a vizsgázó bemutatja az edzéstervet és magyarázatokat fűz a terv legfontosabb elemeihez. A vizsgabizottság az előzetes szakmai bírálat, valamint a külön kérésre nyújtott bemutatás és magyarázat alapján értékeli a vizsgázó feladatmegoldásának eredményességét. A külön kérésre nyújtott bemutatás és magyarázat időtartama beleszámít a Sportági mozgásforma oktatási gyakorlati vizsgafeladat időtartamába.
A vizsgafeladat időtartama: 0 perc
A vizsgafeladat aránya: 10%”
2. Az R. 4. melléklet „A 169. sorszámú Sportedző (a sportág megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. EGYEBEK
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
A kizárólag egy sportágat tartalmazó vizsgacsoport esetén: az adott sportág országos sportági szakszövetsége, vagy az országos sportági szakszövetség feladatait ellátó országos sportági szövetsége (a továbbiakban együtt: szakszövetség), illetve területi szervének képviselője.
A vegyes, több sportágat tartalmazó vizsgacsoport esetén:
Sportpolitikáért felelős miniszter
A Sportedző (a sportág megjelölésével) szakképesítés megszerzésére irányuló képzés azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő szakszövetség működik.
A képző intézmény köteles a Sportedző (a sportág megjelölésével) szakképesítés megszerzésére irányuló képzéséről – annak megkezdésétől számított 30 napon belül – írásban tájékoztatni az adott sportág szakszövetségét.
A Sportedző szakképesítés 5.3.1. pont A) alpontjában foglalt gyakorlati vizsgatevékenysége teljesítésének időpontja az idényjellegű sportágak esetében eltérhet a vizsgáztatásra vonatkozó általános szabályoktól. A gyakorlati vizsga időpontját ebben az esetben is a vizsgaszervező határozza meg, és a vizsga befejezésének – az első vizsgatevékenység napjától számított – határidejétől el lehet térni. A vizsgafeladatok teljesítéséről a vizsgabizottság tagjai által hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a szakmai vizsga irataihoz kell csatolni.
Abban a sportágban, amelyben a Sportedző (a sportág megjelölésével) szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre történik a jelentkezés, a sportolói vagy versenyzői múlt előzetesen megszerzett tudásként legfeljebb a vonatkozó összes óraszám 50 %-áig számítható be.”
3. Az R. 4. melléklet „A 170. sorszámú Sportoktató (a sportág megnevezésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. EGYEBEK
A képzés megkezdésének feltétele a betöltött 18. életév.
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
A kizárólag egy sportágat tartalmazó vizsgacsoport esetén: az adott sportág szakszövetsége, illetve területi szervének képviselője.
A vegyes, több sportágat tartalmazó vizsgacsoport esetén:
Sportpolitikáért felelős miniszter
A Sportoktató (a sportág megjelölésével) részszakképesítés megszerzésére irányuló képzés azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő szakszövetség működik.
A képző intézmény köteles a Sportoktató (a sportág megjelölésével) részszakképesítés megszerzésére irányuló képzéséről – annak megkezdésétől számított 30 napon belül – írásban tájékoztatni az adott sportág szakszövetségét.
A Sportoktató részszakképesítés 5.3.1. gyakorlati vizsgatevékenysége teljesítésének időpontja az idényjellegű sportágak esetében eltérhet a vizsgáztatásra vonatkozó általános szabályoktól. A gyakorlati vizsga időpontját ebben az esetben is a vizsgaszervező határozza meg, és a vizsga befejezésének – az első vizsgatevékenység napjától számított – határidejétől el lehet térni. A vizsgafeladatok teljesítéséről a vizsgabizottság tagjai által hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a szakmai vizsga irataihoz kell csatolni.
Az adott sportágban, amelyben a Sportoktató (a sportág megjelölésével) részszakképesítés megszerzésére irányuló képzésre történik a jelentkezés, a sportolói vagy versenyzői múlt előzetesen megszerzett tudásként legfeljebb a vonatkozó összes óraszám 50%-áig számítható be.”
4.1. „A 164. sorszámú Aqua tréner megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontjában a „Magyar Olimpiai Bizottság szabadidősportért felelős szakmai tagozat” szövegrész helyébe a „Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség”,
4.2. „A 165. sorszámú Csoportos fitness instruktor megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontjában a „Magyar Olimpiai Bizottság szabadidősportért felelős szakmai tagozat” szövegrész helyébe a „Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség”,
4.3. „A 166. sorszámú Fitness instruktor megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím
7. pontjában a „Magyar Olimpiai Bizottság szabadidősportért felelős szakmai tagozat” szövegrész helyébe a „Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség”,
4.4. „A 167. sorszámú Fitness-wellness asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontjában a „Magyar Olimpiai Bizottság szabadidősportért felelős szakmai tagozat” szövegrész helyébe a „Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség”,
4.5. „A 168. sorszámú Fitness-wellness instruktor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím
3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat C:3.3.7. mezőjében a „szakképesítés” szövegrész helyébe az „azonos ágazat”,
4.6. „A 168. sorszámú Fitness-wellness instruktor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím
7. pont 7.1. alpontjában a „Magyar Olimpiai Bizottság szabadidősportért felelős szakmai tagozat” szövegrész helyébe a „Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség”,
4.7. „A 169. sorszámú Sportedző (a sportág megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat C:3.3.4. mezőjében a „szakképesítés” szövegrész helyébe az „azonos ágazat”,
4.8. „A 172. sorszámú Személyi edző megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontjában a „Magyar Olimpiai Bizottság szabadidősportért felelős szakmai tagozat” szövegrész helyébe a „Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség”,
4.9. „A 173. sorszámú Tánc instruktor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont
4.9.1. 3.1. alpont címében,
4.9.2. 3.1. alpontjában foglalt táblázat C:3.1.1. mezőjében és a
4.9.3. 3.2. alpontjában
az „A szakképesítés-ráépüléssel” szövegrész helyébe az „A szakképesítéssel”,
4.10. „A 173. sorszámú Tánc instruktor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont
4.10.1. 3.2. alpont címében és az
4.10.2. 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat 5.2.1. sorában
az „A szakképesítés-ráépülés” szövegrész helyébe az „A szakképesítés”,
4.11. „A 173. sorszámú Tánc instruktor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontjában a „Magyar Olimpiai Bizottság szabadidősportért felelős szakmai tagozat” szövegrész helyébe a „Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség”
szöveg lép.

5. melléklet a 23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R. 5. mellékletében „A 174. sorszámú Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési, gondozási tevékenységeinek elvégzésében.
Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez.
Részt vesz a gyermek szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában.
Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
Közreműködik a gyermek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési, gondozási feladatokat.
Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– szakmai etikai szabályok betartására,
– általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására,
– különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
– adekvát kommunikációra,
– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére,
– a gyermek motiválására,
– segítőkész kapcsolatteremtésre,
– konfliktusmegoldásra,
– érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre,
– az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,
– gyermekjátékok és sportszerek használatára,
– informatikai és híradástechnikai eszközök használatára, és
– különböző rendezvények, programok lebonyolítására.”
2. Az R. 5. mellékletében „A 174. sorszámú Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
– Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
– A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
= Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült, minimum 10 oldalas napló leadása, amit a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékel. Az értékelést követően a naplót a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal. A napló tartalmazza a gyakorlati helyként szolgáló intézmény rövid bemutatását legfeljebb 1 oldal terjedelemben, a gyakorló által megszerzett tapasztalatokat, valamint kliensének vagy klienseinek rövid élettörténetét.
= A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok leadása.
– A 40 órás szakmai készségfejlesztésről – 20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja – szóló igazolás.
– Minimum 100 óra – 20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben – letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, amely magába foglalja a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó rendszer megismerését célzó monitorozó órákat is.”
3. Az R. 5. mellékletében „A 174. sorszámú Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
– A gyakorlati vizsgatevékenység abban a gyermeket ellátó intézményben, gyermekcsoportban szervezhető, amelyben a gyakorló az egybefüggő szakmai gyakorlatát végezte. A vizsgafeladat időtartama magában foglalja a feladat elvégzésére való felkészülést, a feladat elvégzését, illetve a referátumot.
– Az írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységekhez segédanyag, segédeszköz biztosítása szükségtelen.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.”
4. Az R. 5. mellékletében „A 174. sorszámú Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. EGYEBEK
7.1. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén 60 óra, mely nem szervezhető a vizsgázó munkahelyén.
A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:
– a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák,
– a leírt alábbi feladatok:

 

A

B

C

7.1.1.

A modul száma

A modul megnevezése

Gyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat

7.1.2.

12046-16

Gyermekellátási
alapfeladatok és
alapelvek

A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, a demonstrációs teremben végrehajtható gyermekgondozási-ápolási feladatok megoldása.

 

A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, demonstrációs teremben végrehajtható elsősegély-nyújtási feladatok megoldása.

7.1.3.

10523-16

Gyermekfelügyelői
feladatok

Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült napló leadása.

 

A képző intézmény által összeállított írásbeli feladatsor megoldása.

7.1.4.

10524-16

Gyermekfelügyeleti
dokumentációs feladatok

A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatványsablonok leadása.

7.2. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezetek megnevezése és elérhetősége:
FICE Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete
LOSZE Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért
Magyar Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete
GYESZE Gyermekvédelmi Szakszolgáltatók Szakmai Egyesülete
7.3. Mentesül az írásbeli vizsgafeladat teljesítése alól az a vizsgázó, aki a Szociális ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgafeladat eredményét – a vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül – jelesnek (5) kell tekinteni.”
5. Az R. 5. mellékletében „A 175. sorszámú Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gyermekotthoni asszisztens a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény nevelési, gondozási tevékenységeinek elvégzésében.
Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez.
Részt vesz a gyermek szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában.
Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi és ellátja a nevelési, gondozási feladatokat.
Megbízás alapján ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– a szociális problémák felismerésére, feltárására,
– a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére,
– általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására,
– rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre,
– információk gyűjtésére, információforrások kezelésére,
– különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
– adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre,
– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére,
– a gyermekek motiválására,
– segítőkész kapcsolatteremtésre,
– konfliktusmegoldásra,
– érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre,
– az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,
– gyermekjátékok és sportszerek használatára,
– informatikai és híradástechnikai eszközök használatára,
– különböző rendezvények, programok szervezésére.”
6. Az R. 5. mellékletében „A 175. sorszámú Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
5.1.1. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
– Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
– A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
= Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült minimum 5 oldalas napló előzetes leadása. A napló tartalmazza legfeljebb 1 oldal terjedelemben a gyakorlati helyként szolgáló intézmény rövid bemutatását, a gyakorlaton végzett tevékenységek leírását önálló reflexiókkal ellátva.
= A kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő vagy sport tevékenység tervezési, szervezési feladatait tartalmazó minimum 3 oldalas írásbeli tervezet leadása, amely tartalmazza a program témáját, a tevékenységek leírását, valamint a tervezés, szervezés feladatait.
= Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú.
– A 120 órás szakmai készségfejlesztésről – 60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikáció – szóló igazolás.
– Minimum 400 óra – 20%-a gyakorló teremben, 80%-a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával – letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
5.1.2. Iskolai rendszerű képzés esetén:
– Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
– A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
= Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült minimum 5 oldalas napló előzetes leadása. A napló tartalmazza legfeljebb 1 oldal terjedelemben a gyakorlati helyként szolgáló intézmény rövid bemutatását, a gyakorlaton végzett tevékenységek leírását önálló reflexiókkal ellátva.
= A kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő vagy sport tevékenység tervezési, szervezési feladatait tartalmazó minimum 3 oldalas írásbeli tervezet leadása, amely tartalmazza a program témáját, a tevékenységek leírását, valamint a tervezés, szervezés feladatait.
= Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú.
– A 120 órás szakmai készségfejlesztésről – 60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja – szóló igazolás.
– A kerettantervben előírt – a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanári, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával letöltött – gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt dokumentumokat a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli. Szakmai vizsgára bocsátási feltétel teljesítésének kizárólag a minimum elégségesre értékelt vizsgamunka tekinthető. Az értékelést követően a naplót, a 3 oldalas írásbeli tervezetet, a leírt életútinterjút a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani 10 nappal a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt.”
7. Az R. 5. mellékletében „A 176. sorszámú Házi időszakos gyermekgondozó résszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. EGYEBEK
7.1. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén: 60 óra, mely nem szervezhető a vizsgázó munkahelyén.
A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:
– a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák,
– a leírt alábbi feladatok:

 

A

B

C

7.1.1.

A modul száma

A modul megnevezése

Gyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat

7.1.2.

12046-16

Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek

A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, a
demonstrációs teremben végrehajtható gyermekgondozási-ápolási feladatok megoldása.

 

A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, a demonstrációs teremben végrehajtható elsősegély-nyújtási feladatok megoldása.

7.1.3.

10528-12

Házi időszakos gyermekfelügyeleti feladatok

A képző intézmény által összeállított írásbeli feladatsor megoldása.

 

Az előre megadott megfigyelési és értékelési szempontok alapján vezetett napló leadása.

7.2. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezetek megnevezése és elérhetősége:
Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete
Szociális Szakmai Szövetség
7.3. Mentesül az írásbeli vizsgafeladat teljesítése alól az a vizsgázó, aki a Szociális ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgafeladat eredményét – a vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül – jelesnek (5) kell tekinteni.”
8. Az R. 5. mellékletében „A 178. sorszámú Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Gyermekellátási alapfeladatokat lát el.
Családjának személyi és tárgyi környezetét felkészíti a gyermek befogadására.
Biztosítja a gyermek életkorának, fejlettségének és szükségleteinek megfelelő feltételeket, családi kapcsolatok ápolását.
A gyermek érdekeire figyelemmel támogatja a gyermek vér szerinti családba történő visszagondozását, amennyiben a vérszerinti családba visszagondozás nem lehetséges, örökbefogadását.
Elősegíti a nevelt gyermek felkészülését az önálló életre, személyes ügyeinek intézésére.
Gyámsággal kapcsolatos feladatokat lát el a kormányhivatal kijelölése alapján. Dokumentációs feladatokat lát el.
Különleges ellátási igényű és speciális ellátási igényű gyermekek szakszerű gondozását és nevelését is elláthatja.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére,
– szakemberekkel való együttműködésre, a szakmai illetékesség betartására,
– a gyermek védelmében elfogadott szabályok alkalmazására,
– információk gyűjtésére, információforrások kezelésére,
– a gyermeki és szülői jogok és kötelességek értelmezésére,
– rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre,
– gyermek problémáinak a társadalmi, pszichológiai és szociálpszichológiai folyamatok tükrében való értelmezésére,
– a gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozás, nevelés végzésére,
– a gyermek napi tevékenységének megszervezésére, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreálódás feltételeit,
– a gyermek motiválására,
– a gyermek képességei kibontakozásának elősegítésére,
– a gyermek lelkiállapota változásainak észlelésére, problémafeltárás végzésére,
– megismerni, felismerni a gyermek különleges és speciális szükségleteit,
– segíteni a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és ápolását,
– elősegíteni a gyermek vér szerinti családba való visszakerülését vagy örökbefogadását,
– előkészíteni és szükség esetén biztosítani a nagykorúvá váló fiatal utógondozói ellátását,
– ellátni – kormányhivatal kijelölése alapján – a gyermek gyámságával kapcsolatos feladatokat,
– vezetni a gyermekgondozással kapcsolatos dokumentációkat,
– biztosítani a környezete baleset- és akadálymentességét,
– használni az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket.”
9. Az R. 5. mellékletében „A 178. sorszámú Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
– Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
– A szakmai vizsga időpontja előtt 30 nappal leadott, maximum 20 oldalas, a képző intézmény Képzési programja és Tanulmányi és Vizsgaszabályzata által leírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő portfolió jellegű záródolgozat, amely a terepgyakorlatnak a képző intézmény által megadott szempontok alapján történő dokumentálása és elemző bemutatása.
– A teljes képzési idő minimum 15%-át kitevő szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
– Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézményekben, valamint nevelőszülőtársnál töltött, a képzési idő minimum 15%-át kitevő gyakorlati idő igazolása.”
10. Az R. 5. mellékletében „A 179. sorszámú Demencia gondozó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. EGYEBEK
7.1. Az iskolai rendszeren kívüli képzésben 200 óra az összefüggő bentlakásos intézményi gyakorlat időtartama, mely olyan idősek bentlakásos szociális intézményében szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban, továbbá az intézmény alkalmas egyrészt a demenciával élő személlyel kapcsolatos gondozási gyakorlati feladatok elsajátítására, másrészt a demenciával élő személy gondozása adminisztráció gyakorlati feladatai elsajátítására.
7.2 .További szakmai szakképesítések:

 

A

B

7.2.1.

azonosító száma

megnevezése

7.2.2.

54 762 01

Rehabilitációs nevelő, segítő

7.2.3.

54 762 02

Szociális asszisztens

7.2.4.

54 762 03

Szociális szakgondozó

7.2.5.

54 723 02

Gyakorló ápoló

7.2.6.

52 720 01

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

7.2.7.

32 720 01

Egészségfejlesztési segítő

7.3. Felsőfokú képesítések, mint előképzettségek:
szociális munkás
okleveles egészségügyi szociális munkás
okleveles szociális munkás
gyógytornász
fizioterapeuta
okleveles rehabilitációs szakember
mentálhigiénikus
diplomás ápoló
7.4. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezetek:
Szociális Klaszter Egyesület
Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség)
Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete (SZIME)
Idősellátás Országos Szakmai Kollégiuma”
11.1. „ A 177. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont
11.1.1. 5.1. alpontjában az „A gyakorló bölcsődei, mini bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár, pedagógus életpályába sorolt kisgyermeknevelő általi értékelése.” szövegrészek helyébe az „A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár, pedagógus életpályába sorolt kisgyermeknevelő általi értékelése.”,
11.1.2. 5.4. alpontjában az „A napi gondozási feladatok ellátása gyakorlati vizsgafeladat abban a bölcsődei, mini bölcsődei ellátást nyújtó intézményben szervezhető, melyben az összefüggő szakmai gyakorlat volt.” szövegrész helyébe az „A napi gondozási feladatok ellátása gyakorlati vizsgafeladat abban a bölcsődei intézményben szervezhető, melyben az összefüggő szakmai gyakorlat volt.”,
11.2. „A 178. sorszámú Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.1 alpontjában foglalt táblázat
11.2.1. A:3.1.2. mezőjében a „3314” szövegrész helyébe a „3512”,
11.2.2. B:3.1.2. mezőjében a „Hivatásos nevelőszülő” szövegrész helyébe a „Nevelőszülő”,
11.3. „A 184. sorszámú Jelnyelvi tolmács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.4. alpontjában az „A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.” szövegrész helyébe az „A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.”,
11.4. „A 193. sorszámú Szociális gondozó és ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.4. alpontjában az „A gyakorlati vizsga csak olyan intézményben szervezhető, ahol a vizsgázó minimum 1 hét gyakorlati időt eltöltött” szövegrész helyébe az „A gyakorlati vizsga csak olyan intézményben szervezhető, ahol a vizsgázó minimum 1 hét gyakorlati időt eltöltött, valamint amellyel a hallgató nem áll munkaviszonyban”,
11.5. „A 194. sorszámú Szociális szakgondozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.4. alpontjában az „A gyakorlati vizsga csak olyan intézményben szervezhető, ahol a vizsgázó minimum 1 hét gyakorlati időt eltöltött” szövegrész helyébe az „A gyakorlati vizsga csak olyan intézményben szervezhető, ahol a vizsgázó minimum 1 hét gyakorlati időt eltöltött, valamint amellyel a hallgató nem áll munkaviszonyban”
szöveg lép.

6. melléklet a 23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R. 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 48a. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

E

1

A szakképesítés 150/2012.
(VII. 6.)
Korm. rendeletben szereplő adatai (2016. 03. 04-től) azonosító száma és megnevezése

A szakképesítés 150/2012.
(VII. 6.)
Korm. rendelet szerinti szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 2016. 03. 03-ig

A 133/2010.
(IV. 22.)
Korm. rendelet szerinti szakképesítés, azonosító száma és megnevezése

Az 1/2006.
(II. 17.)
OM rendelet szerinti szakképesítés azonosító száma és megnevezése

A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképesítés azonosító száma és megnevezése]

48a

52 212 01 Kaszkadőr szakértő

52 212 01 0000
00 00
Kaszkadőr szakértő

52 212 01 0000
00 00
Kaszkadőr szakértő

54 1899 02 Kaszkadőrszakértő

2. Az R. 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 144. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

E

1

A szakképesítés 150/2012.
(VII. 6.)
Korm. rendeletben szereplő adatai (2016. 03. 04-től) azonosító száma és megnevezése

A szakképesítés 150/2012. (VII. 6.)
Korm. rendelet szerinti szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 2016. 03. 03-ig

A 133/2010.
(IV. 22.)
Korm. rendelet szerinti szakképesítés, azonosító száma és megnevezése

Az 1/2006.
(II. 17.)
OM rendelet szerinti szakképesítés azonosító száma és megnevezése

A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképesítés azonosító száma és megnevezése]

144

55 723 17
Mentésirányító

3. Az R. 7. mellékletében foglalt táblázat
3.1. címében a „tekintetében megszerzett jogosultságok” szövegrész helyébe a „szakképzési rendszerben történő”,
3.2. A:1 mezőjében az „A szakképesítés 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben szereplő adatai (2016. 03. 04-től) azonosítószáma és megnevezése” szövegrész helyébe az „A szakképesítés 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben szereplő adatai, azonosító száma és megnevezése”,
3.3. A:66 mezőjében az „52 322 02” szövegrész helyébe az „52 322 01”
szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. augusztus 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére