• Tartalom
Oldalmenü

23/2018. (X. 16.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter hulladékgazdálkodást érintő feladat- és hatáskörével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.10.17.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva;

a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés b) pont bc) és be) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló
144/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosítása

1. § A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet 9. § (5) bekezdésében a „környezetvédelemért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodásért felelős miniszter” szöveg lép.

2. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő adatszolgáltatás rendjéről szóló 16/2015. (IV. 9.) NFM rendelet módosítása

2. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő adatszolgáltatás rendjéről szóló 16/2015. (IV. 9.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 18. napjával.