• Tartalom

236/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet

236/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.12.25.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 28/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató a 4602 szakmakódú szervezeti egységek által végzett ellátásokról a 13. számú melléklet szerinti adattartalmú adatlapot köteles a havi teljesítményjelentéssel egyidejűleg megküldeni a finanszírozó számára. Az adatlap nélkül a szervezeti egységen nyújtott ellátás nem finanszírozható. Az adatlap formanyomtatványát és annak kitöltési útmutatóját a NEAK a honlapján közzéteszi.”

2. § A Kr. a következő 76/V. §-sal egészül ki:

76/V. § Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 236/2018. (XII. 10.) Korm. rendelettel megállapított 28/A. § (5) bekezdésében megállapított kötelezettségét első ízben a 2019. márciusi teljesítményjelentésével egyidejűleg teljesíti.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 236/2018. (XII. 10.) Korm. rendelethez

Sürgősségi ellátási esetről szóló adatlap adattartalma
1. Egészségügyi szolgáltató neve
2. Osztály neve
3. Osztály azonosítója
4. Szakmakód
5. Térítési kategória
6. Személyazonosító típusa
7. Személyazonosító jel
8. Ellátás azonosító (Törzsszám/Naplósorszám)
9. A beteg neve
10. A beteg érvényes biztosításának országa vagy a beteg állampolgársága
11. A beteg anyja neve
12. A beteg születési neve
13. Beteg neme
14. Születés dátuma
15. Felvétel jellege
16. Kísérő személy
17. Lakcím
18. Lakcím típusa
19. A megjelenés időpontja
20. A távozás időpontja
21. Triázs időpontja
22. Triázs kategória
23. Re-Triázs időpontja (1)
24. Re-Triázs kategória (1)
25. Re-Triázs időpontja (2)
26. Re-Triázs kategória (2)
27. Beteg státusza változásának időpontja
28. Az ellátó orvos kódja
29. Továbbküldés
30. Továbbküldés szakmakódja
31. A beteg státusza
32. Diagnózisok (megnevezés típusa, kódja, oldalisága)
33. Ellátási esemény (megnevezés, első ellátási esemény, illetve ennek kódja)”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére