• Tartalom

24/2018. (IX. 20.) BM rendelet

24/2018. (IX. 20.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról1

2018.09.21.

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 24/2018. (IX. 20.) BM rendelethez

1. Az R. 1. melléklet 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. 33.11 Fémfeldolgozási termék javítása
Határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár elemeinek [fémfeldolgozási termékek, huzalból készült termékek, pengés (NATO) drót, huzalkerítés, drótkerítés, kerítésfonat, drótháló, magasfigyelők és esőbeállók] javítása, karbantartása.”
2. Az R. 1. melléklete a következő 41. ponttal egészül ki:
„41. Építőipari tevékenység kizárólag a fogvatartottak elhelyezésére, ellátására és foglalkoztatására, valamint a biztonságos őrzés és felügyelet biztosítására szolgáló épületek, egyéb építmények vonatkozásában:
41.1. 43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
a) Redőny, reluxa felszerelése, javítása.
b) Nyílászáró beszerelése.
c) Álmennyezet-, álpadlószerelés.
d) Beépített bútor beszerelése, javítása.
e) M.n.s. egyéb épületasztalos-szerkezet szerelése, javítása.
41.2. 42.99 Egyéb m.n.s. építés
a) Egyéb m.n.s. építés.
b) Sportpályák építése.
41.3. 41.10 Épületépítési projekt szervezése
Épületépítési beruházás szervezése.
41.4. 41.20 Lakó- és nem lakó épület építése
a) Épületszerkezet-felújítás.
b) Lakó- és nem lakóépület kivitelezése.
c) Mobil és beépített bútorok, mozgó alkatrészek, falburkolatok, válaszfalak, nyílászáró szerkezetek szerelése, javítása, cseréje.
d) Műemlék építmény helyreállítása, restaurálása.
41.5. 43.11 Bontás
a) Bontás kézi erővel.
b) Bontás géppel.
41.6. 43.12 Építési terület előkészítése
a) Gépi földmunkák végzése.
b) Kézi földmunka végzése.
c) Építési terület előkészítése m.n.s.
d) Emelőgép, földmunkagép, útépítőgép kezelése.
41.7. 43.31 Vakolás
a) Vakolás m.n.s.
b) Gipszkartonszerelés, szárazépítészet.
c) Szárazépítészet (belsőépítészeti munkák készítése).
d) Gipszkartonszerelés.
41.8. 43.33 Padló-, falburkolás, térburkolás
a) Melegburkolás és parkettázás.
b) Tapétázás.
c) Térburkolás.
41.9. 43.34 Festés, üvegezés
a) Festés, mázolás.
b) Építmény-, faszerkezetgomba, kártevő és korrózió elleni védelem.
c) Acélszerkezetek korrózióvédelme.
41.10. 43.39 Egyéb befejező építés, új épület első takarítása az építkezés befejezésekor
a) Egyéb befejező építés m.n.s.
b) Új épület első takarítása az építkezés befejezésekor.
c) Szögbelövés.
d) Betonfúrás és -vágás, szögbelövés.
41.11. 43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Tetőszerkezet-építés (ácsolás).
41.12. 43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s., falazási, helyszíni betonozási munkák, épületek külső homlokzatának gőz- és homokfúvással vagy hasonló módszerekkel történő tisztítása
a) Az épületek külső falának tisztítása gőz és homokfúvással.
b) Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
c) Vízszigetelés.
d) Állványozás.
e) Kőművesmunka.
f) Építményfelújítás, karbantartás ipari alpinista módszerrel.
g) Zsaluzás, dúcolás.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. szeptember 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére