• Tartalom

24/2018. (VIII. 31.) AM rendelet

24/2018. (VIII. 31.) AM rendelet

az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról1

2018.10.01.

Az 1. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a 2. és 3. alcím vonatkozásában a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés e), g) és h) pontjában, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (2) bekezdés a) és b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosítása

1–3. §2

2. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása

4–5. §3

3. A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet módosítása

6. § A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet [a továbbiakban: 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet] 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Palmae család 1. számú melléklet szerinti nemzetségeiből és fajaiból származó azon szaporítóanyagoknak, amelyek törzsátmérője a gyökérnyak felett meghaladja az 5 cm-t, az (1)–(4) bekezdésben foglaltakon túl meg kell felelniük az alábbi követelménynek:
a) teljes életciklusuk alatt olyan területen nevelték őket, amelyről a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal megállapította, hogy mentes a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) szervezettől, vagy
b) a szaporítóanyagot a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal négyhavonta a helyszínen ellenőrzi és igazolja, hogy az mentes a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) szervezettől, és
ba) a szaporítóanyagot a forgalomba hozatalt megelőző két évben az Európai Unión belül található olyan területen nevelték, amelyet a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) behurcolása tekintetében teljes fizikai védelemmel láttak el, vagy
bb) a szaporítóanyagon megfelelő megelőző kezeléseket alkalmaztak a károsító tekintetében.”

7–11. §4

12. § A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 15. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

f) a Bizottság 2018/484/EU végrehajtási irányelve (2018. március 21.) a 93/49/EGK irányelvnek a Palmae családba tartozó egyes nemzetségek és fajok szaporítóanyagai által a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) vonatkozásában teljesítendő követelmények tekintetében történő módosításáról.”

13–15. §5

4. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

16. §6

5. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 6. §-a, 12. §-a és 4. melléklete 2018. október 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet

a) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. január 22-i 2018/100/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek,

b) a 93/49/EGK irányelvnek a Palmae családba tartozó egyes nemzetségek és fajok szaporítóanyagai által a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) vonatkozásában teljesítendő követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. március 21-i 2018/484/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1–3. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelethez7

4. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelethez

Az egyes jelentős dísznövény fajok szaporítóanyaga minőségét hátrányosan befolyásoló, jellemző kórokozók és kártevők

 

A

B

1.

Nemzetség vagy faj

Kórokozók, kártevők

2.

1. Begonia x hiemalis
Fotsch

1.

Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

3.

 

1.1. Aleurodidae, különösen Bemisia tabaci

4.

 

1.2. Aphelenchoides spp.

5.

 

1.3. Ditylenchus destructor

6.

 

1.4. Meloidogyne spp.

7.

 

1.5. Myzus ornatus

8.

 

1.6. Otiorrhynchus sulcatus

9.

 

1.7. Sciara

10.

 

1.8. Thysanoptera, különösen Frankliniella occidentalis

11.

 

2. Baktériumok

12.

 

2.1 Erwinia chrysanthemi

13.

 

2.2 Rhodococcus fascians

14.

 

2.3 Xanthomonas campestris pv. begoniae

15.

 

3. Gombák

16.

 

3.1 Lisztharmat

17.

 

3.2 Szárrothadás kórokozói (Phytophthora spp., Pythium spp. és Rhizoctonia spp.)

18.

 

4. Vírusok és vírusszerű szervezetek, és különösen

19.

 

4.1 Levélfodrosodás

20.

 

4.2 Toszpovírusok (Tomato spotted wilt vírus, Impatiens necrotic spot vírus)

21.

2. Citrus

5. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

22.

 

5.1 Aleurothrixus floccosus (Mashell)

23.

 

5.2 Meloidogyne spp.

24.

 

5.3 Parabemisia myricae (Kuwana)

25.

 

5.4 Tylenchulus semipenetrans

26.

 

6. Gombák

27.

 

6.1 Phytophthora spp.

28.

 

7. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen

29.

 

7.1 Viroidok, pl. exocortis, cachexia-xyloporosis

30.

 

7.2 A fiatal levelek psorosis-jellegű tüneteit előidéző betegségek, pl.:

31.

 

7.3 Psorosis, Ring Spot, Cristacortis, Impietratura, Concave gum

32.

 

7.4 Infectious variegation

33.

 

7.5 Citrus leaf rugose

34.

3. Dendrantherma
x grandiflorum

(Ramat) Kitam

8. Rovarok, atkák és fonalférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

35.

 

8.1 Agromyzidae

36.

 

8.2 Aleurodidae, különösen Bemisia tabaci

37.

 

8.3 Aphelenchoides spp.

38.

 

8.4 Diarthronomia chrysanthemi

39.

 

8.5 Lepidoptera, különösen Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes Acerbella

40.

 

8.6 Thysanoptera, különösen Frankliniella occidentalis

41.

 

9. Baktériumok

42.

 

9.1 Agrobacterium tumefaciens

43.

 

9.2 Erwinia chrysanthemi

44.

 

10. Gombák

45.

 

10.1 Fusarium oxisporum spp. chrysanthemi

46.

 

10.2 Puccinia chrysanthemi

47.

 

10.3 Pythium spp.

48.

 

10.4 Rhizoctonia solani

49.

 

10.5 Verticillium spp.

50.

 

11. Vírusok és vírusszerű szervezetek, és különösen

51.

 

11.1 Chrysanthemum B mozaik vírus

52.

 

11.2 Tomato aspermy cucumo vírus

53.

4. Dianthus caryophyllus L.

és hibridjei

12. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

54.

 

12.1 Agromyzidae

55.

 

12.2 Aleurodidae, különösen Bemisia tabaci

56.

 

12.3 Thysanoptera, különösen Frankliniella occidentalis

57.

 

12.4 Lepidoptera, különösen Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella

58.

 

13. Gombák

59.

 

13.1 Alternaria dianthi

60.

 

13.2 Alternaria dianthicola

61.

 

13.3 Fusarium oxisporum f. spp. dianthi

62.

 

13.4 Mycosphaerella dianthi

63.

 

13.5 Phytophthora nicotiana spp. parasitica

64.

 

13.6 Rhizoctonia solani

65.

 

13.7 Szárrothadás: Fusarium spp. és Pythium spp.

72.

 

13.8 Uromyces dianthi

66.

 

14. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen

67.

 

14.1 Carnation etched ring caulimovírus

68.

 

14.2 Carnation mottle carmovírus

69.

 

14.3 Carnation necrotic fleck closterovírus

70.

 

14.4 Toszpovírusok (Paradicsom foltos hervadását okozó vírus, Impatiens üszökfolt vírus)

71.

5. Euphorbia pulcherrima

(Wild ex Kletzch)

15. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

72.

 

15.1 Aleurodidae, különösen Bemisia tabaci

73.

 

16. Baktériumok

74.

 

16.1 Erwinia chrysanthemi

75.

 

17. Gombák

76.

 

17.1 Fusarium spp.

77.

 

17.2 Pythium ultimum

78.

 

17.3 Phytophthora spp.

79.

 

17.4 Rhizoctonia solani

80.

 

17.5 Thielaviopsis basicola

81.

 

18. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen

82.

 

18.1 Toszpovírusok (Tomato spotted wilt vírus, Impatiens spot vírus)

83.

6. Gerbera L.

19. Rovarok, atkák és fonálférgek a fejlődésük valamennyi stádiumában

84.

 

19.1 Agromyzidae

85.

 

19.2 Aleurodidae, különösen Bemisia tabaci

86.

 

19.3 Aphelenchoides spp.

87.

 

19.4 Lepidoptera

88.

 

19.5 Meloidogyne

89.

 

19.6 Thysanoptera, különösen Frankliniella occidentalis

90.

 

20. Gombák

91.

 

20.1 Fusarium spp.

92.

 

20.2 Phytophthora cryptogea

93.

 

20.3 Lisztharmat

94.

 

20.4 Rhizoctonia solani

95.

 

20.5 Verticillium spp.

96.

 

21. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen

97.

 

21.1 Toszpovírusok (Tomato spotted wilt vírus, Impatiens spot vírus)

98.

7. Gladiolus L.

22. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

99.

 

22.1 Ditylenchus dipsaci

100.

 

22.2 Thysanoptera, különösen Frankliniella occidentalis

101.

 

23. Baktériumok

102.

 

23.1 Pseudomonas marginata

103.

 

23.2 Rhodococcus fascians

104.

 

24. Gombák

105.

 

24.1 Bortrytis gladiolorum

106.

 

24.2 Curvularia trifolii

107.

 

24.3 Fusarium oxisporum spp. gladioli

108.

 

24.4 Penicillium gladioli

109.

 

24.5 Sclerotinia spp.

110.

 

24.6 Septoria gladioli

111.

 

24.7 Urocystis gladiolicola

112.

 

24.8 Uromyces transversalis

113.

 

25. Vírusok és vírusszerű szervezetek, és különösen

114.

 

25.1 Aster yellow mycoplasm

115.

 

25.2 Corky pit anyag

116.

 

25.3 Cucumber mosaic vírus

117.

 

25.4 Gladiolus ringpot vírus (syn. Narcissus latent vírus)

118.

 

25.5 Tobacco rattle vírus

119.

 

26. Egyéb káros szervezetek:

120.

 

26.1 Cyperus esculentus

121.

8. Lilium L.

27. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

122.

 

27.1 Aphelenchoides spp.

123.

 

27.2 Rhyzoglyphus spp.

124.

 

27.3 Pratylenchus penetrans

125.

 

27.4 Rotylenchus robustus

126.

 

27.5 Thysanoptera, különösen Frankliniella occidentalis

127.

 

28. Baktériumok

128.

 

28.1 Erwinia carotovora subsp. carotovora

129.

 

28.2 Rhodococcus fascians

130.

 

29. Gombák

131.

 

29.1 Cylindrocarpon destructans

132.

 

29.2 Fusarium oxisporum f. sp. lilii

133.

 

29.3 Pythium spp.

134.

 

29.4 Rhizoctonia spp.

135.

 

29.5 Rhizopus spp.

136.

 

29.6 Sclerotium spp.

137.

 

30. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen

138.

 

30.1 Cucumber mosaic vírus

139.

 

30.2 Lily symptomless vírus

140.

 

30.3 Lily x vírus

141.

 

30.4 Tobacco rattle vírus

142.

 

30.5 Tulip breaking vírus

143.

 

31. Egyéb káros szervezetek

144.

 

31.1 Cyperus esculentus

145.

9. Malus Miller

32. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

146.

 

32.1 Anarsia lineatella

147.

 

32.2 Eriosoma lanigerum

148.

 

33.3 Pajzstetvek, különösen Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

149.

 

33. Baktériumok

150.

 

33.1 Agrobacterium tumefaciens

151.

 

33.2 Pseudomonas syringae pv. syringae

152.

 

34. Gombák

153.

 

34.1 Armillariella mellea

154.

 

34.2 Chondrostereum purpureum

155.

 

34.3 Nectria galligena

156.

 

34.4 Phytophthora cactorum

157.

 

34.5 Rosellinia necatrix

158.

 

34.6 Venturia spp.

159.

 

34.7 Verticillium spp.

160.

 

35. Vírusok és vírusszerű szervezetek

161.

 

35.1 Mind

162.

10. Narcissus L.

36. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

163.

 

36.1 Aphelenchoides subtenuis

164.

 

36.2 Ditylenchus destructor

165.

 

36.3 Eumerus spp.

166.

 

36.4 Merodon equestris

167.

 

36.5 Pratylenchus penetrans

168.

 

36.6 Rhizoglyhidae

169.

 

36.7 Tarsonemidae

170.

 

37. Gombák

171.

 

37.1 Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

172.

 

37.2 Sclerotinia spp.

173.

 

37.3 Sclerotium bulborum

174.

 

38. Vírusok és vírusszerű szervezetek, és különösen

175.

 

38.1 Tobacco rattle vírus

176.

 

38.2 Narcissus white streak anyag

177.

 

38.3 Narcissus yellow stripe vírus

178.

 

39. Egyéb káros szervezetek

179.

 

39.1 Cyperus esculentus

180.

11. Pelargonium L.

40. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

181.

 

40.1 Aleurodidae, különösen Bemisia tabaci

182.

 

40.2 Lepidoptera

183.

 

40.3 Thysanoptera, különösen a Frankliniella occidentalis

184.

 

41. Baktériumok

185.

 

41.1 Rhodococcus fascians

186.

 

41.2 Xanthomonas campestris pv. pelargonii

187.

 

42. Gombák

188.

 

42.1 Puccinia pelargonii zonalis

189.

 

42.2 Szárrothadás kórokozói (Botrytis spp., Pythium spp.)

190.

 

42.3 Verticillium spp.

191.

 

43. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen

192.

 

43.1 Pelargonium flower break carmovírus

193.

 

43.2 Pelargonium leaf curl tombusvírus

194.

 

43.3 Pelargonium line pattern vírus

195.

 

43.4 Toszpovírusok (Tomato spotted wilt vírus, Impatiens spot vírus)

196.

12. Phoenix

44. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

197.

 

44.1 Thysanoptera

198.

 

45. Gombák

199.

 

45.1 Exosporium palmivorum

200.

 

45.2 Gliocladium wermoeseni

201.

 

45.3 Graphiola phoenicis

202.

 

45.4 Pestalozzia phoenicis

203.

 

45.5 Pythium spp.

204.

 

46. Vírusok és vírusszerű szervezetek

205.

 

46.1 Mind

206.

13. Pinus nigra

47. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

207.

 

47.1 Blastophaga spp.

208.

 

47.2 Rhyacionia buoliana

209.

 

48. Gombák

210.

 

48.1 Ophodermium seditiosum

211.

 

49. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen

212.

 

49.1 Mind

213.

14. Prunus L.

50. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

214.

 

50.1 Capnodis tenebrionis

215.

 

50.2 Meloidogyne spp.

216.

 

50.3 Pajzstetvek, különösen Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

217.

 

51. Baktériumok

218.

 

51.1 Agrobacterium tumefaciens

219.

 

51.2 Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

220.

 

51.3 Pseudomonas syringae pv. syringae

221.

 

52. Gombák

222.

 

52.1 Armillariella mellea

223.

 

52.2 Chondrostereum purpureum

224.

 

52.3 Nectria galligena

225.

 

52.4 Rosellinia necatrix

226.

 

52.5 Taphrina deformans

227.

 

52.6 Verticillium spp.

228.

 

53. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen

229.

 

53.1 Prune dwarf vírus

230.

 

53.2 Prunus necrotic ringspot vírus

231.

15. Pyrus L.

54. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

232.

 

54.1 Anarsia lineatella

233.

 

54.2 Eriosoma lanigerum

234.

 

54.3 Pajzstetvek, különösen Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

235.

 

55. Baktériumok

236.

 

55.1 Agrobacterium tumefaciens

237.

 

55.2 Pseudomonas syringae pv. syringae

238.

 

56. Gombák

239.

 

56.1 Armillariella mellea

240.

 

56.2 Chondrostereum purpureum

241.

 

56.3 Nectria galligena

242.

 

56.4 Phytophthora spp.

243.

 

56.5 Rosellinia necatrix

244.

 

56.6 Verticillium spp.

245.

 

57. Vírusok és vírusszerű szervezetek

246.

 

57.1 Mind

247.

16. Rosa

58. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

248.

 

58.1 Lepidoptera, különösen Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana

249.

 

58.3 Meloidogyne spp.

250.

 

58.4 Pratylenchus spp.

251.

 

58.5 Tetranychus urticae

252.

 

59. Baktériumok

253.

 

59.1 Agrobacterium tumefaciens

254.

 

60. Gombák

255.

 

60.1 Chondrostereum purpureum

256.

 

60.2 Coniothyrium spp.

257.

 

60.3 Diplocarpon rosae

258.

 

60.4 Peronospora sparsa

259.

 

60.5 Phragmidium spp.

260.

 

60.6 Rosellinia necatrix

261.

 

60.7 Sphaeroteca pannosa

262.

 

60.8 Verticillium spp.

263.

 

61. Vírusok és vírusszerű szervezetek, és különösen

264.

 

61.1 Apple mosaic vírus

265.

 

61.2 Arabis mosaic nepovírus

266.

 

61.3 Prunus necrotic ringspot vírus

267.

17. Palmae,
a következő nemzetségek és fajok tekintetében

62. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

268.

17.1 Areca catechu L.

62.1 Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

269.

17.2 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman

270.

17.3 Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

271.

17.4 Bismarckia Hildebr. & H.Wendl.

272.

17.5 Borassus flabellifer L.

273.

17.6 Brahea armata S. Watson

274.

17.7 Brahea edulis H.Wendl.

275.

17.8 Butia capitata (Mart.) Becc.

276.

17.9 Calamus merrillii Becc.

277.

17.10 Caryota maxima Blume

278.

17.11 Caryota cumingii Lodd. ex Mart.

279.

17.12 Chamaerops humilis L.

280.

17.13 Cocos nucifera L.

281.

17.14 Corypha utan Lam.

282.

17.15 Copernicia Mart.

283.

17.16 Elaeis guineensis Jacq.

284.

17.17 Howea forsteriana Becc.

285.

17.18 Jubaea chilensis (Molina) Baill.

286.

71.19 Livistona australis C. Martius

287.

17.20 Livistona decora (W. Bull) Dowe

288.

17.21 Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.

289.

17.22. Metroxylon sagu Rottb.

290.

17.23 Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook

291.

17.24 Phoenix canariensis Chabaud

292.

17.25 Phoenix dactylifera L.

293.

17.26 Phoenix reclinata Jacq.

294.

17.27. Phoenix roebelenii O’Brien

295.

17.28 Phoenix sylvestris (L.) Roxb.

296.

17.29 Phoenix theophrasti Greuter

297.

17.30 Pritchardia Seem. & H.Wendl.

298.

17.31 Ravenea rivularis Jum. & H.Perrier

299.

17.32 Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f.

300.

17.33 Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.

301.

17.34 Washingtonia H. Wendl.

5–7. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelethez8

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 2. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5–7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére