• Tartalom

243/2018. (XII. 13.) Korm. rendelet

243/2018. (XII. 13.) Korm. rendelet

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezettel, valamint a Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos Technológiai Park bővítésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról1

2018.12.14.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 8. §-sal egészül ki:

8. § A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezettel, valamint a Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos Technológiai Park bővítésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 243/2018. (XII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1. mellékletet a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 14. §-sal egészül ki:

14. § A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezettel, valamint a Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos Technológiai Park bővítésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 243/2018. (XII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 15. sorát a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

4. § Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 243/2018. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal érintett, Debrecen megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanok helyrajzi számai:
0139, 0142/10, 0142/12, 0142/103, 0142/152, 0205, 0209, 0222, 0224/1, 0224/2, 0226/73, 0226/74, 0226/75, 0226/76, 0231, 0232, 0237/147, 0237/148, 0237/149, 0237/150, 0237/151, 0237/152, 0237/153, 0237/154, 0237/155, 0237/156, 0237/157, 0237/158, 0237/159, 0237/160, 0237/161, 0237/162, 0237/163, 0237/164, 0237/194, 0237/195, 0237/196, 0237/197, 0237/198, 0237/199, 0237/200, 0237/201, 0237/202, 0237/203, 0237/204, 0237/205, 0237/206, 0237/207, 0237/208, 0237/209, 0237/210, 0237/211, 0237/212, 0237/213, 0237/214, 0237/215, 0237/216, 0237/218, 0237/220, 0237/222, 0237/224, 0237/230, 0237/232, 0237/234, 0237/236, 0237/238, 0237/240, 0237/242, 0237/244, 0237/246, 0237/248, 0237/252, 0237/253, 0237/254, 0237/255, 0237/256, 0237/257, 0243/18, 0243/194, 0243/195, 0243/35, 0243/36, 0243/37, 0243/38, 0244, 0249/7, 0249/10, 0249/14, 0249/31, 0249/50, 0249/85, 0249/104, 0251/12, 0251/13, 0251/70, 0251/79, 0251/80, 0251/81, 0251/83, 0251/84, 0251/86, 0251/89, 0251/90, 0251/91, 0251/92, 0252, 0253, 0254/54, 0254/55, 0254/56, 0254/57, 0254/58, 0254/59, 0254/60, 0254/61, 0254/62, 0254/66, 0254/67, 0254/68, 0254/69, 0254/70, 0254/71, 0254/72, 0254/73, 0254/74, 0254/75, 0254/76, 0254/77, 0254/78, 0254/79, 0254/80, 0254/81, 0254/82, 0254/83, 0254/84, 0254/85, 0254/86, 0254/87, 0254/89, 0254/90, 0254/91, 0254/92, 0254/93, 0254/94, 0254/95, 0254/96, 0254/97, 0254/98, 0254/101, 0254/102, 0254/103, 0254/107, 0254/109, 0254/111, 0254/113, 0254/115, 0254/117, 0254/119, 0254/121, 0254/123, 0254/125, 0254/127, 0254/129, 0254/131, 0254/133, 0254/135, 0254/137, 0254/139, 0254/141, 0254/143, 0254/145, 0254/154, 0254/156, 0254/158, 0254/160, 0254/162, 0254/164, 0254/166, 0254/168, 0254/170, 0254/172, 0254/174, 0254/179, 0254/180, 0254/186, 0254/187, 0254/188, 0254/189, 0254/190, 0254/193, 0254/194, 0254/197, 0254/198, 0254/199, 0254/200, 0255, 0256/1, 0257/1, 0257/2, 0258/4, 0259/27, 0259/28, 0259/29, 0259/30, 0259/31, 0259/32, 0259/33, 0259/34, 0259/35, 0259/36, 0259/42, 0259/43, 0259/44, 0259/45, 0259/46, 0259/47, 0259/48, 0259/53, 0259/54, 0259/55, 0259/56, 0259/57, 0259/58, 0259/59, 0259/60, 0259/61, 0259/62, 0259/63, 0259/64, 0259/65, 0259/67, 0259/68, 0259/69, 0259/71, 0259/73, 0259/74, 0259/75, 0259/76, 0259/77, 0259/78, 0259/106, 0259/107, 0259/108, 0259/109, 0259/110, 0259/113, 0259/115, 0259/116, 0260, 0261/2, 0261/5, 0261/8, 0261/11, 0261/12, 0261/13, 0261/14, 0261/17, 0261/18, 0261/19, 0261/20, 0261/21, 0261/22, 0261/23, 0261/24, 0261/25, 0261/26, 0261/27, 0261/28, 0261/29, 0261/30, 0261/31, 0261/32, 0261/33, 0261/34, 0261/35, 0261/36, 0261/37, 0261/38, 0261/39, 0261/40, 0261/41, 0261/42, 0261/43, 0261/44, 0261/45, 0261/46, 0261/47, 0261/48, 0261/49, 0261/50, 0261/51, 0261/52, 0261/53, 0261/54, 0261/55, 0261/56, 0261/57, 0261/58, 0261/59, 0261/60, 0261/61, 0261/62, 0261/63, 0261/64, 0261/65, 0261/66, 0261/67, 0261/68, 0261/69, 0261/70, 0261/71, 0261/78, 0261/79, 0261/80, 0261/81, 0261/82, 0261/83, 0261/84, 0261/85, 0261/86, 0261/87, 0261/88, 0261/89, 0261/90, 0261/91, 0261/92, 0261/93, 0261/94, 0261/95, 0261/96, 0261/97, 0261/98, 0261/100, 0261/101, 0261/102, 0261/103, 0261/104, 0261/105, 0261/106, 0261/107, 0261/108, 0261/109, 0261/110, 0261/111, 0261/112, 0261/113, 0261/114, 0261/115, 0261/116, 0261/117, 0261/118, 0261/119, 0261/120, 0261/121, 0261/122, 0262/3, 0262/5, 0262/6, 0262/7, 0262/8, 0262/9, 0262/10, 0262/11, 0262/12, 0263/1, 0263/3, 0263/4, 0263/6, 0263/8, 0263/9, 0263/10, 0263/11, 0264/40, 0264/41, 0264/42, 0264/43, 0264/44, 0264/47, 0264/48, 0264/49, 0264/50, 0264/51, 0264/52, 0264/53, 0264/54, 0264/55, 0264/56, 0264/57, 0264/58, 0264/59, 0264/61, 0264/63, 0264/64, 0264/65, 0264/66, 0264/67, 0264/68, 0264/69, 0264/70, 0264/71, 0264/72, 0264/73, 0264/74, 0264/75, 0264/76, 0264/77, 0264/78, 0264/79, 0264/80, 0264/88, 0264/89, 0265/1, 0265/3, 0265/4, 0266, 0267/2, 0267/5, 0267/6, 0267/7, 0267/8, 0267/9, 0267/10, 0267/11, 0267/12, 0267/13, 0267/14, 0267/15, 0267/16, 0267/17, 0267/18, 0267/19, 0267/20, 0267/21, 0267/22, 0267/23, 0267/24, 0267/25, 0267/26, 0267/27, 0267/28, 0267/29, 0267/30, 0267/31, 0267/32, 0267/33, 0267/34, 0267/35, 0267/36, 0267/37, 0267/38, 0267/39, 0267/4, 0267/40, 0267/41, 0267/42, 0267/43, 0267/44, 0267/45, 0267/47, 0267/48, 0267/51, 0267/52, 0267/53, 0267/57, 0267/58, 0267/59, 0267/60, 0269/2, 0269/3, 0269/4, 0269/6, 0269/10, 0269/11, 0269/12, 0269/13, 0269/14, 0269/15, 0269/16, 0269/17, 0269/18, 0269/19, 0269/20, 0269/41, 0269/42, 0269/43, 0269/44, 0269/54, 0270, 0271, 0272/30, 0287, 0288/57, 0288/58, 0288/59, 0288/60, 0288/61, 0288/62, 0288/63, 0290/2, 0290/3, 0290/4, 0295/10, 0295/11, 0295/12, 0295/13, 0295/14, 0295/15, 0295/16, 0295/3, 0295/4, 0295/5, 0295/6, 0295/7, 0295/8, 0295/9, 0296, 0301/1, 0302/1, 0302/2, 0303, 0304/1, 0304/2, 0305, 0306, 0307, 0314/10, 0314/109, 0314/110, 0314/111, 0314/112, 0314/113, 0314/114, 0314/115, 0314/116, 0314/117, 0314/118, 0314/119, 0314/120, 0314/121, 0314/122, 0316/12, 0316/14, 0316/51, 0316/52, 0316/53, 0316/54, 0316/55, 0316/8, 0317, 0326/17, 0357, 0358, 0359/1, 0359/2, 0375/2, 0376/3, 0376/10, 0376/20, 0376/9, 0377/12, 0377/13, 0378/3, 0378/19, 0379/2, 0392/10, 0410/57, 0410/80, 0411/6, 0415/2, 0441/34, 0441/43, 0441/44, 0441/45, 0441/46, 0441/47, 0441/48, 0441/49, 0441/50, 14985, 14987, 15001/1, 15002, 15006, 15007, 15008/1, 15760, 15761, 15762, 15763, 15764, 15765, 15766, 15767, 15768, 15769, 15770/3, 15770/4, 15771/1, 15771/2, 15771/4, 15772/1, 15773, 16610/1, 16611/3, 16611/4, 16615/10, 16690/2, 16690/3, 17014, 17015/1, 17015/2, 17016/1, 17017/1, 17018/1, 17019, 17020/1, 17022, 17030/116, 17030/6, 17030/8, 17117/55, 17117/60, 17118/20, 17118/31, 17118/39, 17118/46, 17118/47, 17119/1, 17119/64, 17232/4, 17235/7, 17936, 18219/1, 18220/6, 19344/1, 26783/1, 53253, 65001/1, 65001/2, 65038, 65039, 65116, 65117, 65145, 65146, 65147, 65148, 67156/12, 67156/13, 67278.

2. melléklet a 243/2018. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 15. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(1)

(A beruházás megnevezése)

(A beruházás megvalósításának helyszíne)

(Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

 

 

 

15

Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos Technológiai Park bővítése, valamint munkahelyteremtő beruházás megvalósítása

Debrecen közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0378/2, 0378/10, 0378/12, 0378/13, 0378/14, 0378/15, 0378/16, 0378/17, 0378/18, 0392/7, 0392/11, 0392/28, 0392/29, 0392/30, 0392/31, 0392/44, 0392/45, 0392/46, 0392/47, 0392/48, 17117/66, 17118/16, 17118/17, 17118/26, 17118/48, 17118/49 helyrajzi számok alatt található ingatlanok

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére