• Tartalom

253/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

253/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.12.18.

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 12. §-sal egészül ki:

12. § E rendeletnek a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet által megállapított 1. mellékletében meghatározott költségkeretek alapján első alkalommal a 2019/2020. tanévre vonatkozóan kell a költségvetési támogatást megállapítani.”

2. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 253/2018. (XII. 17.) Korm. rendelethez

A felsőoktatási intézmények alaptevékenysége finanszírozásának költségkeretei

A

B

C

D

E

1

Képzési terület/Doktori tudományterület

Költségkeretek
(ezer Ft/fő/év)

2

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

felsőoktatási szakképzés

 

 

-tól

-ig

 

 

3

 

ÖSSZES KÉPZÉSI TERÜLET (kivéve hitéleti)

 

 

 

 

4

 

 

összes képzési terület szakja (kivéve hitéleti szakok)

140

400

 

 

5

 

HITÉLETI

 

 

 

 

6

 

 

hitéleti képzési terület szakjai

270

 

 

7

ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉS

alapképzés

mesterképzés

-tól

-ig

-tól

-ig

8

 

AGRÁR

 

 

 

 

9

 

 

agrár képzési terület szakjai

350

650

610

1000

10

 

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY

 

 

 

 

11

        bölcsészettudomány képzési terület szakjai
        (kivéve: pszichológia szak)

230

600

450

750

12

 

 

pszichológia szak

450

600

650

800

13

 

GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

 

 

 

 

14

        gazdaságtudományok képzési terület szakjai
        (kivéve: alkalmazott közgazdaságtan, közgazdálkodás és közpolitika,
        közgazdasági elemző, sportközgazdász)

300

700

500

800

15

        alkalmazott közgazdaságtan, közgazdálkodás és közpolitika, közgazdasági
        elemző, sportközgazdász

350

500

450

700

16

 

INFORMATIKA

 

 

 

 

17

 

 

informatika képzési terület szakjai

360

650

650

1000

18

 

JOGI

 

 

 

 

19

 

 

jogi képzési terület szakjai

240

400

450

650

20

 

MŰSZAKI

 

 

 

 

21

 

 

műszaki képzési terület szakjai

350

650

610

1000

22

 

MŰVÉSZET

 

 

 

 

23

 

 

művészet képzési terület szakjai

600

1600

700

1900

24

 

MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS

 

 

 

 

25

 

 

művészetközvetítés képzési terület szakjai

550

700

26

 

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

 

 

 

 

27

 

 

orvos- és egészségtudomány képzési terület szakjai

500

600

600

800

28

 

PEDAGÓGUSKÉPZÉS

 

 

 

 

29

        pedagógusképzés képzési terület szakjai
        kivéve: gyógypedagógia, konduktor, tanár szakok)

230

400

30

 

 

gyógypedagógia, konduktor szakok

500

550

650

750

31

 

 

tanár szakok

600

800

32

 

SPORTTUDOMÁNY

 

 

 

 

33

 

 

sporttudomány képzési terület szakjai

350

450

610

800

34

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

 

 

 

 

35

        társadalomtudomány képzési terület szakjai
        (kivéve: szociális munka, szociálpedagógia, szociálpolitika szakok)

300

600

450

800

36

 

 

szociális munka, szociálpedagógia, szociálpolitika szakok

300

450

600

800

37

 

TERMÉSZETTUDOMÁNY

 

 

 

 

38

 

 

természettudomány képzési terület szakjai

350

1000

610

1400

39

 

HITÉLETI

 

 

 

 

40

 

 

hitéleti képzési terület szakjai (hitéleti tanár szakokkal együtt)

315

700

41

OSZTATLAN KÉPZÉS

 

osztatlan képzés

 

 

-tól

-ig

42

 

AGRÁR

 

 

 

 

43

 

 

állatorvosi szak

 

 

2000

3000

44

 

 

agrármérnöki, erdőmérnöki szakok

 

 

450

600

45

 

GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

 

 

 

 

46

 

 

gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szak

 

 

350

800

47

 

JOGI

 

 

 

 

48

 

 

jogász szak

 

 

300

700

49

 

MŰSZAKI

 

 

 

 

50

 

 

építészmérnöki szak

 

 

650

800

51

 

MŰVÉSZET

 

 

 

 

52

 

 

művészet képzési terület szakjai

 

 

1000

1900

53

 

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

 

 

 

 

54

 

 

általános orvos szak, fogorvos szak

 

 

1900

2700

55

 

 

gyógyszerész szak

 

 

1500

1600

56

 

PEDAGÓGUSKÉPZÉS

 

 

 

 

57

 

 

tanár szakok

 

 

600

1000

58

 

HITÉLETI

 

 

 

 

59

 

 

hitéleti képzési terület szakjai

 

800

60

DOKTORI KÉPZÉS

 

doktori képzés

 

 

-tól

-ig

61

        Agrártudományok, műszaki tudományok, művészetek
        (művészetközvetítéssel), orvostudományok (egészségtudományokkal),
        természettudományok (informatikai tudományokkal, sporttudományokkal)

 

975

62

        Bölcsészettudományok (pedagógusképzési tudományokkal),
        társadalomtudományok (gazdaságtudományokkal, jogi tudományokkal),
        hittudományok

 

650

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 19. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére