• Tartalom

26/2018. (XI. 8.) ITM rendelet

26/2018. (XI. 8.) ITM rendelet

a komplex szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól1

2018.12.10.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A komplex szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedélyezési eljárásért, az engedély további szakképesítésekre történő kiterjesztésére, az engedélyben szereplő szakképesítések számának csökkentésére, az engedéllyel rendelkező vizsgaszervező intézménynek a nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja százharmincegyezer forint.

(3) A vizsgaszervezési engedély további szakképesítésekre történő kiterjesztésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja harminchatezer forint.

(4) A szakképesítések számától függetlenül az engedélyben szereplő szakképesítések számának csökkentésére vagy a komplex szakmai vizsgát szervező intézmény nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja nyolcezer forint.

2. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díj annak a fővárosi és megyei kormányhivatalnak – az egyéb bevételeitől elkülönítetten kezelt – bevétele, amelynek megyeszékhely szerinti járási hivatala – Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Budapest területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatala – a vizsgaszervezési engedélyt kiadta.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj összegét átutalással, készpénzátutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel a díjbevételre az (1) bekezdés alapján jogosult fővárosi és megyei kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett, az 1. mellékletben meghatározott számú költségvetési előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni.

3. § (1) A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja huszonhatezer-kettőszáz forint.

(2) A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a jogorvoslati eljárást kérelmező az eljárás megindításakor átutalással, készpénzátutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel az Innovációs és Technológiai Minisztérium Igazgatási 10032000-00290713-00000000 számú számlájára köteles megfizetni.

4. § (1) A befizetett igazgatási szolgáltatási díj 60 százalékát vissza kell fizetni, ha a kérelmező az eljárás lefolytatására irányuló kérelmet a szakértő kirendeléséről szóló döntés meghozatala előtt visszavonja.

(2) A jogorvoslati díjat vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyul. A visszatérítést hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott döntésben kell elrendelni.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) és (3) bekezdésében, 73/A. §-ában és 80. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy ahol a felhívott törvényhely illetékről rendelkezik, ott e rendelet alkalmazásában díjat, ahol illetékfizetési kötelezettségről, ott díjfizetési kötelezettséget kell érteni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

6. §2

1. melléklet a 26/2018. (XI. 8.) ITM rendelethez

A fővárosi és megyei kormányhivatalok igazgatási szolgáltatási díjak fogadására alkalmas számlaszámai

 

A

B

1.

A számla felett rendelkezésre jogosult kormányhivatal

Előirányzat-felhasználási keretszámlák

2.

Baranya Megyei Kormányhivatal

10024003-00299585-00000000

3.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10025004-00299657-00000000

4.

Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00299578-00000000

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

10027006-00299561-00000000

6.

Budapest Főváros Kormányhivatala

10023002-00299592-00000000

7.

Csongrád Megyei Kormányhivatal

10028007-00299664-00000000

8.

Fejér Megyei Kormányhivatal

10029008-00299640-00000000

9.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10033001-00299633-00000000

10.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

10034002-00299626-00000000

11.

Heves Megyei Kormányhivatal

10035003-00299619-00000000

12.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

10045002-00299602-00000000

13.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

10036004-00299554-00000000

14.

Nógrád Megyei Kormányhivatal

10037005-00299547-00000000

15.

Pest Megyei Kormányhivatal

10023002-00299671-00000000

16.

Somogy Megyei Kormányhivatal

10039007-00299688-00000000

17.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

10044001-00299695-00000000

18.

Tolna Megyei Kormányhivatal

10046003-00299530-00000000

19.

Vas Megyei Kormányhivatal

10047004-00299523-00000000

20.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

10048005-00299516-00000000

21.

Zala Megyei Kormányhivatal

10049006-00299509-00000000

1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 185. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére