• Tartalom

261/2018. (XII. 19.) Korm. rendelet

261/2018. (XII. 19.) Korm. rendelet

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.12.20.

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Transzplantációs Bizottságok működési költségeit, valamint a központi várólista vezetésének költségeit – a 12. § (1) bekezdésében meghatározott PET/CT várólista kivételével – az OVSZK a költségvetésében biztosítja.”

2. § A Vr. 12. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A PET/CT várólista vezetésének költségeit a NEAK költségvetésében kell biztosítani.”

3. § A Vr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 261/2018. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A kötelezően vezetendő intézményi várólisták köre

 

A

B

1

Várólista azonosító

Várólista megnevezés

2

001

Szürkehályog műtétei

3

002

Mandula, orrmandula műtét

4

003

Orrmelléküregek, proc. mastoideus műtétei

5

006

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei

6

007

Gerincsérv műtétek

7

017

Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei I. (Prostatectomia)

8

018

Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei II. (Transurethralis prostataműtét)

9

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

10

020

Térdprotézis műtét, traumatológia szakma

11

021

Térdprotézis műtét, ortopédia szakma

12

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

13

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

14

024

Coronária intervenciók

15

025

A szív elektrofiziológiai vizsgálata, nagy és rádiófrekvenciás ablációk

16

026

Jelentős kiterjesztett gerincműtétek

A várólisták tételes meghatározását az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére