• Tartalom

28/2018. (X. 15.) BM rendelet

28/2018. (X. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2019. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról1

2019.07.01.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. § és az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A 2019. évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére az e rendeletben meghatározottak szerint – a 6. §-ban foglaltak kivételével – természetbeni ellátást kell kiadni

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya,

b) a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állománya,

d) a Terrorelhárítási Központhoz vezényelt hivatásos állomány

részére.

2. § (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt, tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a (3) bekezdésben, valamint a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, fehér    1 db,

b) Teniszing, sötétkék    2 db,

c) 12M e. r. szolgálati félcipő    1 pár.

(2) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt, tiszti vagy főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának, valamint a polgári ruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni ellátása – a (3) bekezdésben, valamint a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkből áll:

a) Teniszing, sötétkék    2 db.

(3) A Készenléti Rendőrség egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt, tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a) KR köznapi teniszing, sötétkék    1 db,

b) KR ünnepi teniszing, fehér    1 db,

c) 10M e. r. gyakorló nadrág    1 db,

d) 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári    1 db,

e) Gyakorló póló, sötétkék    3 db,

f) Karjelvény    2 db,

g) Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék    1 db,

h) Hímzett névkitűző    1 db.

3. § (1) A büntetés-végrehajtási szervezet egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a) 10M e. r. gyakorló zubbony, könnyített, felirattal    1 db,

b) 10M e. r. gyakorló nadrág, könnyített    2 db,

c) Pólóing, világoskék    3 db,

d) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék    1 db,

e) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék    1 db,

f) Karjelvény    2 db,

g) 12M azonosító szám    2 db,

h) Hímzett azonosító szám, lila    2 db,

i) Hímzett váll-lap, lila    2 pár,

j) Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, lila    2 db,

k) Bőrkesztyű, fekete    1 pár.

(2) A büntetés-végrehajtási szervezet egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt tiszti vagy főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék    1 db,

b) Karjelvény    2 db,

c) 12M azonosító szám    2 db,

d) Hímzett azonosító szám, lila    2 db,

e) Hímzett váll-lap, lila    2 pár,

f) Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, lila    2 db.

4. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni ellátása – a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a) 12M e. r. szolgálati nyári pantalló    1 db,

b) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék    2 db,

c) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék    2 db,

d) Karjelvény    2 db.

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző, beavatkozó állományának természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a) Gyakorló póló, sötétkék    2 db,

b) 10M e. r. gyakorló dzseki, felirattal    1 db,

c) Derékszíj, fekete (gyakorló hevederöv)    1 db,

d) Hímzett névkitűző    2 db,

e) Karjelvény    2 db.

(3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv Központi Főügyeletén, valamint a megyei és fővárosi főügyeleteken és műveletirányító ügyeleteken váltásos munkarendben szolgálatot teljesítő állomány természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a) 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári    1 db,

b) 12M e. r. gyakorló zubbony, nyári    1 db,

c) Gyakorló póló, sötétkék    2 db,

d) 12M e. r. szolgálati félcipő, nyári    1 pár,

e) Derékszíj, fekete (gyakorló hevederöv)    1 db,

f) Hímzett névkitűző    2 db,

g) Karjelvény    1 db.

5. § (1) A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóságán szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a) Hosszú ujjú téli aláöltözet felső/TEK    1 db,

b) Téli aláöltözet alsó/TEK    1 db.

(2) A Terrorelhárítási Központ Személyvédelmi Igazgatóság VI. Főosztályán szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a) 5.11-es nadrág Stryke Pants    1 db,

b) Póló, galléros fehér, silver tan/TEK    1 db.

(3) A Terrorelhárítási Központ Személyvédelmi Igazgatóságán szolgálatot teljesítő, a (2) bekezdésbe nem tartozó, tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a) Thermo aláöltözet alsó/TEK    1 db,

b) Thermo aláöltözet felső/TEK    1 db.

(4) A Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztályán, valamint Támogató Osztályán szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkből áll:

a) 3in1 fekete parka kabát/TEK    1 db.

6. § Nem részesül természetbeni ellátásban

1. a tábornoki alapellátási normába sorolt állomány,

2. a polgári ruhás alapellátási normába sorolt állomány, a 2. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel,

3. a szenior állomány,

4. a Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség Objektumvédelmi Osztályának, a Készenléti Rendőrség Zenekarának, valamint a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály Lovas Alosztályának hivatásos állománya,

5. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság hivatásos állománya,

6. a Terrorelhárítási Központnál szolgálatot teljesítő tiszti vagy főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó hivatásos állomány,

7. az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állománya,

8. a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állománya,

9. a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,

10. a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ hivatásos állománya,

11. a minisztériumokba vezényelt hivatásos állomány,

12. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 62. § (1) bekezdése szerint más szervhez vezényelt hivatásos állomány, valamint a Hszt. 67. §-a szerint az ügyészi szervezethez vezényelt hivatásos állomány,

13. a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,

14.2 az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósághoz vezényelt hivatásos állomány,

15. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez vezényelt hivatásos állomány, kivéve

a) a Büntetés-végrehajtási Tanszéken szolgálatot teljesítő tanári, a büntetés-végrehajtási szakirányon tanulmányokat folytató hallgatói állomány,

b) a Katasztrófavédelmi Intézethez vezényelt hivatásos állomány,

16. a rendészeti szakgimnáziumhoz vezényelt hivatásos állomány,

17. a tárgyévben 6 hónapot meghaladóan külszolgálaton szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,

18. az, aki a tárgyévben megkezdi – legalább 6 hónap időtartamra tervezett – illetmény nélküli szabadságát,

19. a Hszt. 77. § (1) bekezdés b) vagy e)–k) pontja szerinti rendelkezési állományban lévő állomány,

20. az, aki szülési szabadságon van, továbbá a várandós nő, ha a várandósságát orvos igazolta,

21. az, aki felmentési idejét tölti,

22. az, akinek hivatásos szolgálati jogviszonya a nyugdíjazásra tekintettel 2019. december 31-ig megszűnik.

7. § A 2–5. § szerinti természetbeni ellátás, valamint az esetleges túlellátás fedezetére együttesen – annak együttes összegének mértékéig – a jóváírt 2019. évi ruházati utánpótlási ellátmány összegének legfeljebb 80%-a tartható vissza.

8. § (1) A természetbeni ellátás cikkösszetételének méretbesorolásához szükséges méretfelvételt és az igények összesítését az állományilletékes parancsnok köteles megszervezni.

(2) A megadott méretek pontosságáért az igényjogosult a felelős.

(3) A gyártáshoz szükséges személyre szóló és összesített méretek közléséért az állományilletékes parancsnok a felelős.

(4) A késedelmes vagy hiányos megrendelés miatti ellátási késedelem felelőssége az igénylő szervezeti egység állományilletékes parancsnokát terheli.

(5) A hivatásos állomány természetbeni ellátásban érintett tagját legkésőbb az ellátás időpontjáig írásban tájékoztatni kell az egyenruházati cikkek áráról.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

10. §3

11. §4

1. melléklet a 28/2018. (X. 15.) BM rendelethez5

1

A rendeletet a 35/2019. (X. 15.) BM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2020. január 1. napjával.

2

A 6. § 14. pontja a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 55. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére