• Tartalom
Oldalmenü

28/2018. (VII. 31.) MNB rendelet

a „Hevesy György” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2018.08.01.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – annak alkalmából, hogy Hevesy György 75 éve kapott Nobel-díjat – „Hevesy György” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2018. augusztus 1.

2. § (1) Az ovális alakú emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 10,3 gramm, átmérője 25×30 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján egy – pontokból megformált – emberalak ábrázolása látható, a radioaktív izotópos nyomjelzés segítségével diagnosztizált elváltozást megjelenítő, körkörös hullámvonalakkal. Az emberalak ábrázolásától balra vízszintes vonal látható, a vonal fölötti két sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, a vonal alatti két sorban a „MAGYARORSZÁG” felirat, valamint a „2018” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Hevesy György félalakos portréjának ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, félköriratban, fent a „HEVESY GYÖRGY ⋅ NOBEL-DÍJ ⋅ 1943”, lent az „A RADIOAKTÍV IZOTÓPOS NYOMJELZÉS KÉMIAI ALKALMAZÁSÁÉRT” felirat olvasható. Az emlékérme bal oldali részén, az alsó félkörirat mellett Endrődy Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 28/2018. (VII. 31.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 28/2018. (VII. 31.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: