• Tartalom

29/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet

29/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről1

2018.08.30.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3., 5., 8., 9. és 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. § g) pontja tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § Hatályát veszti

a) a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet,

b) a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter felügyelete alatt álló költségvetési szervek közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételéről szóló 4/2004. (III. 31.) GYISM rendelet,

c) a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló 10/2005. (IV. 8.) OM rendelet,

d) az egyes közoktatási tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 21/2005. (VII. 25.) OM rendelet,

e) az egyes közoktatási tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 20/2006. (V. 5.) OM rendelet,

f) az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv vezető testületének és felügyelő testületének működéséről, valamint a szerv vezetője teljesítményének értékeléséről szóló 55/2009. (XII. 30.) EüM rendelet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. augusztus 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére