• Tartalom

296/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Fényeslitke külterületén logisztikai központ létesítésére, valamint Kisvárda külterületén kóser fóliasátor termelési felületének bővítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.12.22.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Fényeslitke külterületén logisztikai központ létesítésére, valamint Kisvárda külterületén kóser fóliasátor termelési felületének bővítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatóságiügyeket, amelyek)

b) a Fényeslitke külterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 028/59 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten, illetve az ezen földrészletből telekalakítási eljárás véglegessé válását követően kialakított földrészleten megvalósításra kerülő logisztikai központ létesítésére, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló”

[beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházások) függenek össze.]

2. § Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:

7. § E rendeletnek a Fényeslitke külterületén logisztikai központ létesítésére, valamint Kisvárda külterületén kóser fóliasátor termelési felületének bővítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 296/2018. (XII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (1) bekezdés b) pontját a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére