• Tartalom

3/2018. (VIII. 1.) NVTNM rendelet

3/2018. (VIII. 1.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról1

2018.08.01.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 8 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 3/2018. (VIII. 1.) NVTNM rendelethez

1.    A Rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 15–31. sorokkal egészül ki:

 

15.

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

03-10-100546

2022. december 31.

 

16.

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

14-10-300286

2022. december 31.

 

17.

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

13-10-040189

2022. december 31.

 

18.

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

14-10-300050

2022. december 31.

 

19.

ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

18-10-100701

2022. december 31.

 

20.

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

05-10-000123

2022. december 31.

 

21.

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

11-10-001450

2022. december 31.

 

22.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

05-10-000500

2022. december 31.

 

23.

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

16-10-001794

2022. december 31.

 

24.

KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

11-10-001682

2022. december 31.

 

25.

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-041828

2022. december 31.

 

26.

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-048725

2022. december 31.

 

27.

NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-990421

2022. december 31.

 

28.

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-041628

2022. december 31.

 

29.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság

16-10-001558

2022. december 31.

 

30.

VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

01-10-042156

2022. december 31.

 

31.

VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

01-09-284691

2022. december 31.

2.    A Rendelet 1. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat a következő 30–32. sorokkal egészül ki:

 

30.

Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

04-09-013922

2022. december 31.

 

31.

„LÉTA-MENTÁL” Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Eltérő Képességű Fiatalokat Foglalkoztató, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Nonprofit Kft.

15-09-074562

2022. december 31.

 

32.

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

11-09-014785

2022. december 31.

3.    A Rendelet 1. melléklet VI. pontjában foglalt táblázat a következő 2. sorral egészül ki:

 

2.

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-042469

2022. december 31.

4.    A Rendelet 1. melléklet VII. pontjában foglalt táblázat 6. sorának helyébe a következő sor lép:

 

6.

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-968419

2022. december 31.

5.    A Rendelet 1. melléklet VII. pontjában foglalt táblázat 8. sorának helyébe a következő sor lép:

 

8.

Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-292926

2022. december 31.

6.    A Rendelet 1. melléklet VIII. pontjában foglalt táblázat 2. sorának helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 3. sorral egészül ki:

 

2.

MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-200580

2022. december 31.

 

3.

Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-327932

2022. december 31.

7.    Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet IX. pontjában foglalt táblázat 1–3. sora és 5–7. sora.

2. melléklet a 3/2018. (VIII. 1.) NVTNM rendelethez

Hatályát veszti a Rendelet 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 1. sora.

3. melléklet a 3/2018. (VIII. 1.) NVTNM rendelethez

A Rendelet 3. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 7–11. sorokkal egészül ki:

7.

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

08-09-027255

2022. december 31.

8.

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

13-14-000003

2022. december 31.

9.

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

20-09-069758

2022. december 31.

10.

Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság

19-09-000731

2022. december 31.

11.

ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

06-09-014162

2022. december 31.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. augusztus 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére