• Tartalom
Oldalmenü

3/2018. (VI. 29.) ITM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról1

2018.07.01.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében az „az éves elszámolási elem” szövegrész helyébe az „az éves elszámolási elem, a téli juttatási elem” szöveg lép.

2. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2018. (VI. 29.) ITM rendelethez

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2018. harmadik negyedévre, valamint a felek köre
A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

 

A

B

C

D

E

1.

hónap

szerződött egyetemes szolgáltató

nem földgáztárolóból származó földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgáztárolóból származó földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgázforrás ára
(forint/kWh)

2.

július

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

484 900 000

0

5,078

3.

augusztus

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

494 700 000

0

5,078

4.

szeptember

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

785 700 000

0

5,078

2. melléklet a 3/2018. (VI. 29.) ITM rendelethez

Az R. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2018. harmadik negyedévre:

 

A

B

C

D

1.

hónap

szerződött egyetemes szolgáltató

földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgázforrás
mennyiségarányos díja
(forint/kWh)

2.

július

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

0

3.

augusztus

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

0

4.

szeptember

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

0

3. melléklet a 3/2018. (VI. 29.) ITM rendelethez

1. Az R. 3. melléklet 3.1–3.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3.1. Ha QTény ≥ (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) ≤ QHidegre elkülönített tárolói készlet, akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + QTervezett import * PAktuális import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) * PFedezett tárolói ár + CEGY) / QTény
3.2. Ha QTény ≥ (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és QHidegre elkülönített tárolói készlet = 0, akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett) * PAktuális import ár + CEGY) / QTény
3.3. Ha QTény ≥ (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) > QHidegre_elkülönített tárolói készlet, de QHidegre_elkülönített tárolói készlet > 0, akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + QHidegre_elkülönített tárolói készlet * PFedezett tárolói ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QHidegre_elkülönített tárolói készlet) * PAktuális import ár + CEGY) / QTény,
2. Az R. 3. melléklet 4.1–4.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4.1. Ha QTény ≥ (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) ≤ QHidegre elkülönített tárolói készlet, akkor
4.2. Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + QTervezett import * PAktuális import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) * PFedezett tárolói ár + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) – (MtMt – MtMt-1) + CEGY) / QTény
Ha QTény ≥ (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és QHidegre elkülönített tárolói készlet = 0, akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett) * PAktuális import ár + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) – (MtMt – MtMt-1) + CEGY) / QTény
4.3. Ha QTény ≥ (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) > QHidegre elkülönített tárolói készlet, de QHidegre elkülönített tárolói készlet > 0, akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + QHidegre elkülönített tárolói készlet * PFedezett tárolói ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QHidegre elkülönített tárolói készlet) * PAktuális import ár + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) – (MtMt – MtMt-1) + CEGY) / QTény
3. Az R. 3. melléklet 6.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.8. QNyitókészlet: 2018. április 1-jén a volt közüzemi nagykereskedő által megadott, a tárolóban fizikailag bennlevő földgázkészlet kWh-ban. A 2018-as naptári évet követő betárolási időszakok kezdetén értéke megegyezik a hidegre elkülönített tárolói készlet mennyiségből a március 31-ére megmaradt maradványkészlettel;”
4. Az R. 3. melléklet 6.18.1. és 6.18.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6.18.1. nem kevesebb, mint a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet (QTárolói_ténykészlet), akkor:
PFedezett tárolói ár = (ΣQTárolói fedezés * (fgSFedezett tároló + sp) * EURHUFFedezett tároló / 1000 + fk * ΣQTárolói fedezés * EURHUF / 1000 + QNyitókészlet * PNyitókészlet) / (ΣQTárolói fedezés + QNyitókészlet),
6.18.2. kevesebb, mint a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet (QTárolói_ténykészlet), akkor:
PFedezett tárolói ár = (ΣQTárolói fedezés * (fgSFedezett tároló + sp) * EURHUFFedezett tároló / 1000 + fk * ΣQTárolói fedezés * EURHUF / 1000 + QNyitókészlet * PNyitókészlet + (QTárolói_ténykészlet – ΣQTárolói fedezés – QNyitókészlet) * (fgSNem_fedezett_tároló + sp) * EURHUFNem_fedezett_tároló / 1000) / QTárolói_ténykészlet
5. Az R. 3. melléklet 6.32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.32. QHidegre_elkülönített tárolói készlet (hidegre elkülönített tárolói készlet maradvány mennyisége): a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet (QTárolói_ténykészlet), és a felprofilozott tárolói készlet (QProfilozott tárolói összmennyiség) pozitív különbségéből az adott hónapig fel nem használt mennyiség;”
6. Az R. 3. melléklete a következő 6.34. ponttal egészül ki:
„6.34. ΣQTárolói fedezés: a havi tárolói fedezett mennyiségek összege;”

4. melléklet a 3/2018. (VI. 29.) ITM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2018. harmadik negyedévre

 

A

B

C

1.

volt közüzemi nagykereskedő

földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgázforrás ára
(forint/kWh)

2.

Magyar Földgázkereskedő Zrt.

1 776 631 095

3,222

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás