• Tartalom
Oldalmenü

3/2018. (I. 18.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXXVI. törvény 2., 3. és 6. §-ának hatálybalépéséről

2018.01.18.
A 2017. évi CLXXVI. törvénnyel, a Magyar Közlöny 2017. december 11-i 207. számában kihirdetett, a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv 5. cikke az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„Jelen Jegyzőkönyv a diplomáciai úton továbbított későbbi jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek értesítik egymást a jelen Jegyzőkönyv hatályba lépéséhez szükséges belső jogi követelmények Szerződő Felek általi teljesítéséről.”
A hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírások teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó jegyzék kézhezvételének napja: 2017. december 25.
A Jegyzőkönyv hatálybalépésének napja: 2018. január 24.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2017. évi CLXXVI. törvény 4. § (3) bekezdésével, megállapítom, hogy a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXXVI. törvény 2., 3. és 6. §-a 2018. január 24-én, azaz kettőezer-tizennyolc január huszonnegyedikén lép hatályba.