• Tartalom

31/2018. (XII. 19.) IM rendelet

31/2018. (XII. 19.) IM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról1

2019.01.01.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és 4. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása

1. § A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Bvszr.) a következő 79. §-sal egészül ki:

79. § A miniszter az Érdi Járásbíróság mellett létesített álláshelyet – a Budaörsi Járásbíróság mellett létesített álláshely megszűnésével összefüggésben – a Budaörsi Járásbíróság mellé kinevezett végrehajtó áthelyezésével tölt be 2019. január 1. napjával.”

2. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

3. § A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet hatályon kívül helyezése

4. § Hatályát veszti az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet.

4. Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet hatályon kívül helyezése

5. § Hatályát veszti az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet.

5. Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 31/2018. (XII. 19.) IM rendelethez

A Bvszr. 1. számú melléklet XIV. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„XIV.
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK
Budakörnyéki Járásbíróság         1
Budaörsi Járásbíróság             1
Ceglédi Járásbíróság             1
Dabasi Járásbíróság             2
Dunakeszi Járásbíróság             2
Érdi Járásbíróság                 1
Gödöllői Járásbíróság             3
Monori Járásbíróság             2
Nagykátai Járásbíróság             1
Nagykőrösi Járásbíróság             1
Ráckevei Járásbíróság             1
Szentendrei Járásbíróság             1
Szigetszentmiklósi Járásbíróság         2
Váci Járásbíróság             1
Összesen:                20”

2. melléklet a 31/2018. (XII. 19.) IM rendelethez

A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 1. számú melléklete a „1413 Szigetszentmiklósi Járásbíróság” szövegrészt követően a következő rendelkezéssel egészül ki:
(A bíróságok jelzőszáma)
„1414 Érdi Járásbíróság””
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére