• Tartalom
Oldalmenü

31/2018. (X. 15.) MNB rendelet

az „Az Első világháború befejezése” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2018.10.16.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az Első világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából – az „Az Első világháború befejezése” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2018. október 16.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 23,7 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben – az Első világháborúban szembenálló hatalmakat, valamint a semleges országokat három különböző felületi kiképzéssel megjelenítve – Európa-központú világtérkép-részlet ábrázolása látható, melyen az Első világháború magyar katonák részvételével zajlott legjelentősebb ütközeteit egy-egy csillag és a települések bekeretezett neve jelöli, két különböző betűméretben. A belső körvonalat követve, lent, középen a „MAGYAR KATONÁK A NAGY HÁBORÚBAN” bekeretezett felirat olvasható. Az emlékérme szélén, köriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2018” verési évszám olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben egy lövészároki életkép ábrázolása látható, az ábrázolás jobb oldali szélén Bitó Balázs tervezőművész mesterjegyével. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „100 ÉVE ÉRT VÉGET AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ”, alsó köriratban az „1918–2018” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot egymástól elválasztó egy-egy pontban legalább tízszeres nagyítás esetén látható mikroírás került elhelyezésre, amelyben a „BP.” verdejel ismétlődik. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, gépi patinázott kivitelben.

4. § Ez a rendelet 2018. október 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 31/2018. (X. 15.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 31/2018. (X. 15.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: