• Tartalom

312/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

312/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az Európai Területi Együttműködési Programok végrehajtásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról1

2018.12.28.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet] 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A programszámla vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költséget a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím, Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport terhére kell elszámolni.”

a) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „program fejezetet irányító szerv vezetője kezdeményezésére a központi költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések költségvetési fejezete irányító szervének vezetője (a továbbiakban: fejezetet irányító szerv vezetője)” szövegrész helyébe a „Közös Irányító Hatóság” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Közös Irányító Hatóság” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében a „fejezetet irányító szerv vezetője” szövegrész helyébe a „központi költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések költségvetési fejezete irányító szervének vezetője (a továbbiakban: fejezetet irányító szerv vezetője)” szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésében a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Közös Irányító Hatóság” szöveg,

e) 6. § (3) bekezdésében az „az Irányító” szövegrész helyébe az „a Közös Irányító” szöveg

lép.

2. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

3. § A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet]

a) 7. § (3) bekezdésében a „Hatóság” szövegrész helyébe a „Hatóság vagy a Nemzeti Hatóság” szöveg,

b) 7. § (4) bekezdésében a „Hatóságnak” szövegrész helyébe a „Hatóságnak, a Nemzeti Hatóságnak” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a „kezdeményezésére a fejezetet irányító szerv vezetője” szövegrész.

3. A 2007–2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról szóló 359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

5. § A 2007–2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról szóló 359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

a) 3. § 7. pontjában az „a központi költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések költségvetési fejezetét irányító szerv vezetője (a továbbiakban: fejezetet irányító szerv vezetője)” szövegrész helyébe az „az Irányító Hatóság” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében az „a fejezetet irányító szerv vezetője” szövegrész helyébe az „az Irányító Hatóság” szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében a „fejezetet irányító szerv vezetője” szövegrész helyébe a „központi költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések költségvetési fejezetét irányító szerv vezetője (a továbbiakban: fejezetet irányító szerv vezetője)” szöveg,

d) 7. § (3) bekezdésében az „a fejezetet irányító szerv vezetője” szövegrész helyébe az „az Irányító Hatóság” szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére