• Tartalom
Oldalmenü

32/2018. (X. 16.) MNB rendelet

a 2018-ban Magyarországon megrendezésre kerülő Birkózó-Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

2018.10.17.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank a 2018-ban Magyarországon megrendezésre kerülő Birkózó-Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2018. október 17.

2. § (1) Az érme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 7,70 gramm, átmérője 27,4 mm, peremvastagsága 1,8 mm, széle sima.

(2) Az érme előlapjának szélén található gyöngysorszegélyen belül, jobb oldalon, félköriratban a „BIRKÓZÓ-VILÁGBAJNOKSÁG”, lent, vízszintes vonal alatt a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A középmezőben a birkózó sport egyik klasszikus mozdulatának, a dobás pillanatának ábrázolása látható. Az érme bal szélén Magyarország zászlajának árbázolása látható, a piros, fehér és zöld színek heraldikai jelölésével, a középső sávban a 2018-as verési évszám olvasható. Az érme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az érme hátlapjának szélén található gyöngysorszegélyen belül, a középmezőben – kissé egymásra csúsztatott számjegyekből álló – „50” értékjelzés, az értékjelzés bal és jobb oldalán, alul díszítővonal látható. Az értékjelzés alatti két vízszintes sorban a „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel olvasható. Az érme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az érméből 2 000 000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2018. október 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 32/2018. (X. 16.) MNB rendelethez

Az érme előlapjának képe:

2. melléklet a 32/2018. (X. 16.) MNB rendelethez

Az érme hátlapjának képe: