• Tartalom
Oldalmenü

33/2018. (XI. 9.) MNB rendelet

a „450 éves az unitárius egyház” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2018.11.12.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az unitárius egyház alapításának 450. évfordulója alkalmából – „450 éves az unitárius egyház” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2018. november 12.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapjának felső részén – középre rendezve – a „10 000” értékjelzés, alatta – jobbra rendezve – a „forint” felirat olvasható. Az emlékérme középvonalában a „Magyarország” felirat olvasható, a felirat kezdőbetűje a 18. századi Bölöni-féle énekeskönyvből vett iniciáléként jelenik meg, a felirat alatt a Bölöni-féle énekeskönyv egyik díszítőmotívumának ábrázolása látható. A díszítőmotívum ábrázolása alatt, középen, egymás alatti két sorban a – római számokkal jelölt – 2018-as verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható, az emlékérme jobb szélén Bitó Balázs tervezőművész mesterjegye látható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapján a feliratok, az értékjelzés, a verési évszám és a verdejel a Bölöni-féle énekeskönyvben használt betűtípussal jelennek meg. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete címerének ábrázolása látható. A címer ábrázolása körül, fent – köriratban – az „EGY AZ ISTEN”, lent – köriratban – az „A HIT ISTEN AJÁNDÉKA”, balra az „1568”, jobbra a „2018” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „450 ÉVES AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ” felirat olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2018. november 12-én lép hatályba.

1. melléklet a 33/2018. (XI. 9.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 33/2018. (XI. 9.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: