• Tartalom
Oldalmenü

2018. évi XXXV. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról1

2018.07.27.

1. §2

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § Az 1. § az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. július 25.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.