• Tartalom

39/2018. (XI. 8.) EMMI rendelet

39/2018. (XI. 8.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról1

2018.11.11.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

3. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 39/2018. (XI. 8.) EMMI rendelethez

Az R. 1. melléklet 5. pont 5.1. alpontjában foglalt táblázat a következő 75–85. sorral egészül ki:

[1.

Hivatalos elnevezés (illetve más név vagy rövidítés,
illetve külföldön gyakran használt más írásmód)

Kémiai név]

75.

5-fluoropentyl-3-pyridinoylindole

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyridin-3-yl)methanone

76.

Phenibut

4-amino-3-phenylbutanoic acid

77.

Mephtetramine, MTA, MTTA

2-[(methylamino)methyl]-
3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one

78.

2-fluorodeschloroketamine,
2-Fl-2’-Oxo-PCM, fluoroketamine, 2-FDCK, 2F-DK, 2-FDK, 2-FK

2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone

79.

Dichloropane, RTI-111; RTI-4229-111; O-401

methyl 3-(3,4-dichlorophenyl)-8-methyl-8-
azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate

80.

AMAPN

2-(methylamino)-1-(naphthalen-1-yl)propan-1-one

81.

5Cl-bk-MPA, 5Cl-bk-methylthienylpropamine; 5Cl-bk-methiopropamine

1-(5-chlorothiophen-2-yl)-2-(methylamino)propan-1-one

82.

5F-Cumyl-PeGaClone,
5F-SGT-151

5-(5-fluoropentyl)-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-
1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one
2-cumyl-5-(5-fluoropentyl)-gamma-carbolin-1-one

83.

ALD-52, 1-acetyl-LSD

(6aR,9R)-4-acetyl-N,N-diethyl-7-methyl-6,6a,8,9-
tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

84.

ETH-LAD, 6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide

(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo-
[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

85.

diphenyl-PBP

1-(1,3-diphenylpropan-2-yl)pyrrolidine

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. november 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére