• Tartalom
Oldalmenü

4/2018. (II. 22.) MNB rendelet

a „FIFA Világbajnokság Oroszország, 2018” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2018.02.23.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a 2018-ban, Oroszországban megrendezésre kerülő FIFA Világbajnokság alkalmából – „FIFA Világbajnokság Oroszország, 2018” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2018. február 23.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a bal oldali érmemezőben egy sematikus földgömb ábrázolása látható, melyet különböző szélességű körvonalakkal megjelenített, stilizált műholdpályaívek vesznek körül. A földgömb ábrázolásától jobbra a FIFA Világbajnokság hivatalos emblémájának ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, lent, a bal oldalon negyedköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, középen, két egymás alatti vízszintes sorban az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, mellettük függőleges irányban a „BP.” verdejel és a „2018” verési évszám olvasható. A verési évszámtól jobbra induló körvonal bal szélén, legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel betűit ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben – kétszeresen eltolt fázisban megjelenítve – ollózó rúgást bemutató labdarúgó ábrázolása látható, fent, az emlékérme szélén futball-labdával, az ábrázolás körül a rúgás irányát és a mozdulat lendületét szimbolizáló körvonalakkal. A labdarúgó ábrázolásától balra, három egymás alatti vízszintes sorban, balra rendezve a „FIFA”, a „VILÁGBAJNOKSÁG” és a „2018” felirat olvasható. Az emlékérme jobb oldali szélén, lent az emlékérme grafikai tervét készítő Puskás Erika tervezőművész mesterjegye található. Puskás Erika grafikai terve alapján az emlékérme gipszmodelljét készítette Kósa István. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2018. február 23-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2018. (II. 22.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 4/2018. (II. 22.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: