• Tartalom
Oldalmenü

4/2018. (XII. 18.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet módosításáról1

2018.12.19.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. a) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2018. (XII. 18.) TNM rendelethez

1.    Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat G:15 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Kifizetésben részesülők köre)

(343462)

határon túli egyházi jogi személyek, határon túli
egyházi szervezetek

2.    Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 24a–24i. sorral egészül ki:

 

(Áht
azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím-
csoport-
név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás-biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„24a

343806

 

30/1/30/18 Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése

Az előirányzat biztosítja a Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztésének megvalósítását.

egyházi jogi személy

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét elérő vagy meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

24b

340628

30/1/30/19
A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése

A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése.

egyházi jogi személy

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét elérő vagy meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

24c

348462

30/1/30/20 A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója

Az előirányzat célja a Soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciójának támogatása.

egyházi jogi személy

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét elérő vagy meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

24d

348473

 

30/1/30/21
A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítése és tornaterem építése

Az előirányzat célja a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban megvalósuló kollégiumbővítés és tornaterem-építés támogatása.

határon túli egyházi jogi személy

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét elérő vagy meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

24e

348484

30/1/30/22
A székesfehérvári Szent István Bazilika rekonstrukciója

Az előirányzat célja a székesfehérvári Szent István Bazilika átfogó helyreállításának támogatása.

egyházi jogi személy

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét elérő vagy meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

24f

348495

30/1/30/23 A Gödöllői Premontrei Perjelség által hangverseny- és előadóterem létrehozása

Az előirányzat célja a Gödöllői Premontrei Perjelség hangverseny-
és előadóterem megépítésének támogatása.

egyházi jogi személy

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét elérő vagy meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

24g

348506

30/1/30/24 A zsámbéki Josephinum épület felújításának befejező munkálatai

Az előirányzat célja a zsámbéki Josephinum Idősek Otthona felújításának támogatása.

egyházi jogi személy

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét elérő vagy meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

24h

348451

 

30/1/30/25 A győri Nagyboldogasszony Bazilika rekonstrukciója

Az előirányzat célja a győri Nagyboldogasszony Bazilika rekonstrukciójának támogatása.

egyházi jogi személy

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét elérő vagy meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

24i

360240

30/1/30/26 Baár–Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium bővítése

Az előirányzat célja a Dunamelléki Református Egyházkerület egyes oktatási intézményeinek bővítése
(Baár–Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium felújítása, a Gyökössy Endre Református Óvoda számára új ingatlan vásárlása és felújítása).

egyházi jogi személy

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét elérő vagy meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

–”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 20. napjával.