• Tartalom

2018. évi XLI. törvény

2018. évi XLI. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról1

2022.07.02.
I. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. § (1)2

(2)3

(3)4

(4)5

(5)6

2. §7

3. §8

4. §9

5. §10

6. §11

7. §12

8. §13

9. §14

10. §15

11. §16

12. §17

13. §18

14. §19

15. §20

16. §21

17. §22

1. 23
2. 24
3. 25
4. 26
5. 27
6. 28
7. 29
8. 30
9. 31
10. 32
11. 33
12. 34
13. 35
14. 36
15. 37
16. 38
17. 39
18. 40
19. 41
20. 42
21. 43
22. 44
23. 45

18. §46

1. 47
2. 48
3. 49
4. 50
5. 51
6. 52
7. 53
8. 54
9. 55
10. 56
11. 57
12. 58
13. 59
14. 60
15. 61
16. 62
17. 63
18. 64
19. 65
20. 66
21. 67
22. 68

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

19. § (1)69

(2)70

(3)71

(4)72

20. § (1)73

(2)74

(3)75

(4)76

21. §77

22. §78

23. §79

24. §80

25. § (1)81

(2)82

26. §83

1. 84
2. 85
3. 86
4. 87
5. 88
6. 89
7. 90
8. 91
9. 92

27. §93

28. § (1)94

(2)95

(3)96

3. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

29. §97

30. §98

31. §99

32. §100

4. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

33. §101

34. §102

35. §103

5. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

36. §104

37. §105

38. §106

39. §107

40. §108

6. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló

2010. évi XC. törvény módosítása

41. §109

42. §110

7. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

43. §111

1. 112
2. 113
3. 114

8. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

44. §115

45. §116

46. §117

47. §118

48. §119

49. §120

50. § (1)121

(2)122

(3)123

(4)124

51. §125

52. §126

53. §127

54. §128

55. §129

9. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és az innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

56. §130

II. Fejezet

A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

10. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

57. §131

58. §132

59. §133

60. §134

61. §135

62. §136

63. §137

64. §138

65. §139

66. §140

67. §141

68. §142

69. §143

70. §144

71. §145

72. §146

73. §147

74. §148

75. §149

76. §150

77. §151

78. §152

79. §153

80. §154

81. §155

82. §156

83. §157

84. §158

1. 159
2. 160
3. 161
4–6. 162
7. 163
8. 164
9. 165
10. 166
11. 167
12. 168
13. 169

85. §170

86. §171

87. §172

88. §173

89. §174

90. §175

91. §176

92. §177

93. §178

94. §179

a)180

b)181

egészül ki.

96. § Hatályát veszti az Áfa tv.

1.182

2.183

3.184

4.185

5.186

6.187

7.188

8.189

9.190

10.191

11.192

11. A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLIX. törvény módosítása

97. §193

12. Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIII. törvény módosítása

98. §194

13. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLIX. törvény módosítása

99. §195

14. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

100. §196

101. §197

102. §198

103. §199

104. §200

105. §201

106. §202

107. §203

108. §204

109. §205

110. §206

111. §207

112. §208

113. §209

114. §210

115. §211

116. §212

1. 213
2. 214
3. 215
4. 216
5. 217
6. 218
7. 219
8. 220
9. 221
10. 222
11. 223
12. 224
13. 225

117. §226

15. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

118. §227

119. §228

120. §229

III. Fejezet

A HELYI ADÓZÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

16. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

121. §230

122. §231

123. §232

124. §233

125. §234

126. §235

127. §236

128. §237

129. §238

130. §239

131. §240

132. §241

133. §242

IV. Fejezet

EGYES ÁGAZATI ADÓTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

17. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

134. §243

135. §244

136. §245

137. §246

138. §247

139. §248

18. A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény módosítása

140. §249

141. §250

142. §251

19. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása

143. §252

V. Fejezet

ILLETÉKEK

20. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

144. §253

21. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

145. §254

146. §255

147. §256

148. §257

1. 258
2. 259
3. 260
VI. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

22. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

149. § (1)261

(2)262

150. §263

151. §264

152. §265

153. §266

154. §267

155. §268

156. §269

157. §270

158. §271

159. §272

160. §273

161. §274

162. §275

163. §276

164. §277

165. §278

166. §279

1. 280
2. 281
3. 282
4. 283
5. 284

23. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása

167. §285

168. §286

169. §287

24. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló

2011. évi CLVI. törvény módosítása

170. §288

171. §289

172. §290

173. §291

174. §292

175. §293

176. §294

VII. Fejezet

ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

25. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

177. §295

178. §296

26. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

179. §297

180. §298

181. §299

182. §300

183. §301

184. § (1)302

(2)303

185. §304

186. §305

187. §306

1. 307
2. 308
3. 309
4. 310
5. 311
6. 312
7. 313
8. 314
9. 315
10. 316
11. 317

188. §318

1. 319
2. 320
3. 321

27. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

189. §322

190. §323

191. §324

192. §325

193. §326

28. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény

194. §327

195. §328

196. §329

197. §330

198. §331

199. §332

200. §333

201. §334

202. §335

203. §336

204. §337

205. §338

29. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

206. §339

207. §340

208. §341

209. §342

210. §343

211. §344

212. §345

VIII. Fejezet

SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

30. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

213. §346

214. §347

215. §348

216. §349

217. §350

218. §351

219. §352

220. §353

221. §354

222. §355

223. §356

224. §357

225. §358

226. §359

227. §360

228. §361

229. §362

1. 363
2. 364
3. 365
4. 366
5. 367
6. 368
7. 369
8. 370
9. 371
10. 372
11. 373
12. 374
13. 375
14. 376
15. 377
16. 378
17. 379
18–19. 380
20. 381
21. 382
22–24. 383
25. 384
26. 385

230. §386

31. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

231. §387

232. §388

233. §389

234. §390

235. §391

236. §392

237. §393

238. §394

239. §395

240. §396

241. §397

242. §398

243. §399

244. §400

245. §401

246. §402

247. §403

32. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény módosítása

248. §404

249. §405

250. §406

251. §407

IX. Fejezet

A SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZÉST ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSA

33. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

252. §408

X. Fejezet

A BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓRÓL

34. A bevándorlási különadóról

253. § (1) Bevándorlási különadó-köteles a bevándorlást segítő tevékenység magyarországi végzésének anyagi támogatása vagy Magyarországon székhellyel rendelkező, bevándorlást segítő tevékenységet végző szervezet működésének anyagi támogatása.

(2) Bevándorlást segítő tevékenységnek minősül minden olyan program, akció, tevékenység, amely közvetlenül vagy közvetve a bevándorlás [az emberek véglegesnek szánt áttelepülését lakóhelyük szerinti országból másik országba, ide nem értve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 1. § (1) bekezdés szerinti eseteket] előmozdítására irányul, és

a) média kampányok, média szemináriumok folytatása, és az azokban való részvétel;

b) oktatásszervezés;

c) hálózatépítés és működtetés vagy

d) a bevándorlást pozitív színben feltüntető propaganda tevékenység

keretében valósul meg.

(3) A bevándorlási különadó alapja

a) az (5) bekezdés szerinti adóalany esetében az (1) bekezdés szerinti anyagi támogatás összege,

b) a (7) bekezdés szerinti adóalany esetében a (2) bekezdés szerinti tevékenység végzése során felmerült költség.

(4) A bevándorlási különadó mértéke a bevándorlási különadó alapjának 25%-a.

(5) A bevándorlási különadó alanya az (1) bekezdés szerinti tevékenységet végző szervezet, ide nem értve a pártot és a pártalapítványt, továbbá azt a szervezetet, amelynek mentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kialakított állásfoglalása az irányadó.

(6) A bevándorlási különadó (5) bekezdés szerinti alanya legkésőbb a (8) bekezdés a) pont szerinti időpontig köteles nyilatkozatot adni a (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet számára arról, hogy a bevándorlási különadóját teljes körűen bevallotta.

(7) A bevándorlási különadó alanya a (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet, ha a (8) bekezdés b) pontja szerinti időpontig nem rendelkezik a (6) bekezdés szerinti nyilatkozattal.

(8) A bevándorlási különadót

a) az (5) bekezdés szerinti adóalany esetében az (1) bekezdés szerinti anyagi támogatás nyújtását

b) a (7) bekezdés szerinti adóalany esetében az (1) bekezdés szerinti anyagi támogatás felhasználását

követő hónap 15. napjáig kell megállapítani, bevallani és ezzel egyidejűleg megfizetni.

(9) A (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet a (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot – az anyagi támogatást nyújtó nevének, levélcímének, más ismert azonosító adatának és az anyagi támogatás összegének egyidejű közlésével – a kézhezvételt követő hónap 15. napjáig benyújtja az állami adóhatósághoz.

(10) Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy a (6) bekezdés szerinti nyilatkozat valótlan, az (5) bekezdés szerinti adóalanyt határozatban kötelezi a be nem vallott adó, továbbá annak 50%-át kitevő adóbírság megfizetésére.

(11) A bevándorlási különadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.

(12) A bevándorlási különadóból származó bevétel a központi költségvetés bevételét képezi és kizárólag határvédelmi feladatok ellátására szolgál.

XI. Fejezet

KÖZCÉLÚ FELADAT ELLÁTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ RENDELKEZÉSEK

35. Közcélú feladat ellátását elősegítő rendelkezések

254. § Az Alaptörvény IX. cikkében és XI. cikkében foglalt alapvető értékek biztosítására nonprofit gazdasági társaság által alapított alapítvány részére nyújtott térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.

XII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések, valamint az Európai Unió jogának való megfelelés

255. § (1) Ez a törvény – a (2)–(14) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 100. §–102. §, a 104. § és a 252. § 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 194. §, 196. §, 197. §, 199. §–205. § e törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(4) A 19. § (1) bekezdése, 22. §, 25. § (2) bekezdése, 31. §, 53. §, 54. § 10. pontja, 111. §, 116. § 11. pontja, 195. §, 198. §, 253. § e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(5) A 115. §, 147. §, 148. § 3. pontja 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

(6) A 47. §, 145. § 2018. december 1-jén lép hatályba.

(7) A 32. § 2018. december 21-én lép hatályba.

(9) A 63. §, 74. §, 84. § 8–10., 12. pontja, 86. §–88. §, 90. §–94. §, 129. §, a 8–10. melléklet, a 12–16. melléklet 2019. július 1-jén lép hatályba.

(9a)410 A 9. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

(10)411

(11)412

(12) A 81. § és a 96. § 9. pontja hatálybalépésének napja az adópolitikáért felelős miniszter azon egyedi határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 31. nap, amely megállapítja Magyarország és a Szerbia Köztársaság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.

(13) A 95. § b) pontja és a 17. melléklet 2. pontja a Török Köztársaságnak a Magyarország számára címzett, az adó-visszatérítésnek a Török Köztársaság által a belföldön letelepedett adóalanyok részére való biztosításáról szóló értesítés kézhezvételéről szóló, az adópolitikáért felelős miniszter határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő napon lép hatályba.413

(14) A 82. § és a 96. § 10. pontja hatálybalépésének napja az adópolitikáért felelős miniszter azon egyedi határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 31. nap, amely megállapítja Magyarország és a Török Köztársaság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.

a) a 2006/112/EK irányelvnek az utalványok megítélése tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. június 27-i 2016/1065/EU tanácsi irányelvnek;

b) a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. december 5-i 2017/2455/EU tanácsi irányelvnek;

történő megfelelést szolgálja.

257. § E törvény 17. alcíme tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

37. Hatályba nem lépésről szóló rendelkezések

258. § Nem lép hatályba

1. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLIX. törvény 4. §-a és 7. §-a;

2. az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIII. törvény 19. § d)–e) és g) pontja, valamint a 29. § 1. pontja;

3. az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLIX. törvény 154. §-a.

1. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez

1–3.414

4.415

2. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez416

3. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez417

4. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez418

5. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez419

6. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez420

7. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez421

8. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez422

9. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez423

10. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez424

11. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez425

12. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez426

13. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez427

14. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez428

15. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez429

16. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez430

17. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez

1.431

2.432

18. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez433

19. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez

1.434

2.435

3.436

20. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez437

21. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez438

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. július 25.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. § a 2018: LXXXII. törvény 249. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

8

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 17. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 17. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 17. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 17. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 17. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 17. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 17. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 17. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 17. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 17. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 17. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 17. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 17. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 17. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 17. § 14. pontja a 2018: LXXXII. törvény 249. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

37

A 17. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 17. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 17. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 17. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 17. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 17. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 17. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 17. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 17. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 18. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 18. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 18. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 18. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 18. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 18. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 18. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 18. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 18. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 18. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 18. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 18. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 18. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 18. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 18. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 18. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 18. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 18. § 17. pontja a 2018: LXXXII. törvény 249. § c) pontja alapján nem lép hatályba.

64

A 18. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 18. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 18. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 18. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 18. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 19. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 19. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 19. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 19. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 20. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 20. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 20. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 25. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 25. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 26. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 26. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 26. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 26. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 26. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 26. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 26. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 26. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 26. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 26. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 28. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 28. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 28. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 43. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 43. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 43. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 43. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

Az 50. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

Az 50. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

Az 50. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

Az 50. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

Az 57. § a 2018: LXXXII. törvény 249. § d) pontja alapján nem lép hatályba.

132

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 64. § a 2018: LXXXII. törvény 249. § e) pontja alapján nem lép hatályba.

139

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 81. § a 255. § (12) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszter azon egyedi határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 31. napon lép hatályba, amely megállapítja Magyarország és a Szerbia Köztársaság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.

156

A 82. § a 255. § (14) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszter azon egyedi határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 31. napon lép hatályba, amely megállapítja Magyarország és a Török Köztársaság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.

157

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 84. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 84. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 84. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 84. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 84. § 4–6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 84. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 84. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 84. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 84. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 84. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 84. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 84. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 95. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 95. § b) pontja a 255. § (13) bekezdése alapján a Török Köztársaságnak a Magyarország számára címzett, az adó-visszatérítésnek a Török Köztársaság által a belföldön letelepedett adóalanyok részére való biztosításáról szóló értesítés kézhezvételéről szóló, az adópolitikáért felelős miniszter határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő napon lép hatályba. Az 1/2019. (V. 21.) PM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2019. május 22. A 95. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 96. § 1. pontja a 2021: CXXX. törvény 81. §-a alapján nem lép hatályba.

183

A 96. § 2. pontja a 2021: CXXX. törvény 81. §-a alapján nem lép hatályba.

184

A 96. § 3. pontja a 2021: CXXX. törvény 81. §-a alapján nem lép hatályba.

185

A 96. § 4. pontja a 2021: CXXX. törvény 81. §-a alapján nem lép hatályba.

186

A 96. § 5. pontja a 2021: CXXX. törvény 81. §-a alapján nem lép hatályba.

187

A 96. § 6. pontja a 2021: CXXX. törvény 81. §-a alapján nem lép hatályba.

188

A 96. § 7. pontja a 2021: CXXX. törvény 81. §-a alapján nem lép hatályba.

189

A 96. § 8. pontja a 2021: CXXX. törvény 81. §-a alapján nem lép hatályba.

190

A 96. § 9. pontja a 255. § (12) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszter azon egyedi határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 31. napon lép hatályba, amely megállapítja Magyarország és a Szerbia Köztársaság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.

191

A 96. § 10. pontja a 255. § (14) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszter azon egyedi határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 31. napon lép hatályba, amely megállapítja Magyarország és a Török Köztársaság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.

192

A 96. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 116. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 116. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 116. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 116. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 116. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 116. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 116. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 116. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 116. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 116. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 116. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 116. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 116. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 116. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 148. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 148. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 148. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 148. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 149. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 149. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

A 166. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

A 166. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

A 166. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

A 166. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

283

A 166. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

A 166. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

A 170–175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

A 170–175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

290

A 170–175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

291

A 170–175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

292

A 170–175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

293

A 170–175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

294

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

295

A 177–178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

296

A 177–178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

297

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

298

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

299

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

300

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

301

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

302

A 184. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

303

A 184. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

304

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

305

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

306

A 187. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

307

A 187. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

308

A 187. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

309

A 187. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

310

A 187. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

311

A 187. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

312

A 187. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

313

A 187. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

314

A 187. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

315

A 187. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

316

A 187. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

317

A 187. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

318

A 188. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

319

A 188. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

320

A 188. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

321

A 188. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

322

A 189–193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

323

A 189–193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

324

A 189–193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

325

A 189–193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

326

A 189–193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

327

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

328

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

329

A 196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

330

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

331

A 198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

332

A 199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

333

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

334

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

335

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

336

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

337

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

338

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

339

A 206–212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

340

A 206–212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

341

A 206–212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

342

A 206–212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

343

A 206–212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

344

A 206–212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

345

A 206–212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

346

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

347

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

348

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

349

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

350

A 217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

351

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

352

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

353

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

354

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

355

A 222. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

356

A 223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

357

A 224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

358

A 225–227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

359

A 225–227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

360

A 225–227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

361

A 228. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

362

A 229. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

363

A 229. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

364

A 229. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

365

A 229. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

366

A 229. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

367

A 229. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

368

A 229. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

369

A 229. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

370

A 229. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

371

A 229. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

372

A 229. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

373

A 229. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

374

A 229. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

375

A 229. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

376

A 229. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

377

A 229. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

378

A 229. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

379

A 229. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

380

A 229. § 18–19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

381

A 229. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

382

A 229. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

383

A 229. § 22–24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

384

A 229. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

385

A 229. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

386

A 230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

387

A 231–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

388

A 231–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

389

A 231–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

390

A 231–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

391

A 231–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

392

A 231–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

393

A 231–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

394

A 231–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

395

A 231–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

396

A 231–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

397

A 231–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

398

A 231–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

399

A 231–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

400

A 231–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

401

A 231–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

402

A 231–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

403

A 231–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

404

A 248–251. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

405

A 248–251. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

406

A 248–251. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

407

A 248–251. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

408

A 252. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

409

A 255. § (8) bekezdése a 2018: LXXXII. törvény 247. § (1) bekezdése és 248. § a) pontja szerint módosított szöveg.

410

A 255. § (9a) bekezdését a 2018: LXXXII. törvény 247. § (2) bekezdése iktatta be.

411

A 255. § (10) bekezdését a 2018: LXXXII. törvény 248. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

412

A 255. § (11) bekezdését a 2021: CXXX. törvény 80. §-a hatályon kívül helyezte.

413

Az 1/2019. (V. 21.) PM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2019. május 22.

414

Az 1. melléklet 1–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

415

Az 1. melléklet 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

416

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

417

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

418

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

419

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

420

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

421

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

422

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

423

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

424

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

425

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

426

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

427

A 13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

428

A 14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

429

A 15. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

430

A 16. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

431

A 17. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

432

A 17. melléklet 2. pontja a 255. § (13) bekezdése alapján a Török Köztársaságnak a Magyarország számára címzett, az adó-visszatérítésnek a Török Köztársaság által a belföldön letelepedett adóalanyok részére való biztosításáról szóló értesítés kézhezvételéről szóló, az adópolitikáért felelős miniszter határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő napon lép hatályba. Az 1/2019. (V. 21.) PM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2019. május 22. A 17. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

433

A 18. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

434

A 19. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

435

A 19. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

436

A 19. melléklet 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

437

A 20. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

438

A 21. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére