• Tartalom

42/2018. (XII. 18.) EMMI rendelet

42/2018. (XII. 18.) EMMI rendelet

az elektronikus vénnyel kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek, valamint a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról1

2018.12.19.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

1. § (1) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (2d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2d) A felírási igazolást a gyógyszertár 2019. december 31. napjáig köteles megőrizni. A gyógyszer kiszolgáltatója a felírási igazolást 2020. január 1. napját követően az expediálás tényének rögzítése után visszaadja a gyógyszer kiváltójának.”

(2) A Rendelet

a) 24. § (2b) bekezdésében a „2018. december 31.” szövegrész helyébe a „2019. december 31.” szöveg,

b) 24. § (2c) bekezdésében a „(8) bekezdés alkalmazása során 2018. december 31.” szövegrész helyébe a „(2b) bekezdés alkalmazása során 2019. december 31.” szöveg

lép.

2. A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosítása

2. § A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet 9. §-ában a „2018. december 31-éig kell igazolni.” szövegrész helyébe az „a működési engedély kiadásáért felelős egészségügyi államigazgatási szerv részére igazolni kell.” szöveg lép.

3. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról szóló
29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet módosítása

3. § Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról szóló 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 27. § (2) bekezdésében a „2019. január 1.” szövegrész helyébe a „2020. január 1.” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére