• Tartalom

2018. évi V. törvény

2018. évi V. törvény

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2018.05.19.

Az Országgyűlés az Alaptörvény 17. cikk (1) bekezdése alapján a minisztériumok felsorolásáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

MAGYARORSZÁG MINISZTÉRIUMAINAK FELSOROLÁSA

1. § Magyarország minisztériumai a következők:

a) Agrárminisztérium,

b) Belügyminisztérium,

c) Emberi Erőforrások Minisztériuma,

d) Honvédelmi Minisztérium,

e) Igazságügyi Minisztérium,

f) Innovációs és Technológiai Minisztérium,

g) Külgazdasági és Külügyminisztérium,

h) Miniszterelnöki Kabinetiroda,

i) Miniszterelnökség,

j) Pénzügyminisztérium.

2. § (1) A miniszterelnök politikai munkaszervezeteként működik a Miniszterelnöki Kabinetiroda.

(2) A miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezeteként Miniszterelnöki Kormányiroda működik.

3. § Az 1. és 2. § szerinti központi államigazgatási szervek és a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény szerinti minisztériumok közötti jogutódlást a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendelete állapítja meg.

II. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Hatályba léptető rendelkezések

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2. Módosító rendelkezések

5–43. §2

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. május 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. május 17. A törvényt a 2022: II. törvény 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 24. napjával.

2

Az 5–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére