• Tartalom

5/2018. (XI. 8.) NVTNM rendelet

5/2018. (XI. 8.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról1

2018.11.09.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 4. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 4. melléklet szerint jelölöm ki.”

2. § A Rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2018. (XI. 8.) NVTNM rendelethez

A Kormány egyedi határozatában meghatározott tulajdonosi joggyakorlók

 

A

B

C

D

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorló

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

04-10-001421

Lázár János, a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos

2020. szeptember 30.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. november 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére